ПОРЯДОК координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими

ПОРЯДОК координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими

   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 27 грудня 2010 р. N 1234 
                             ПОРЯДОК 
        координації проведення планових виїзних перевірок 
            органами виконавчої влади, уповноваженими 
               здійснювати контроль за нарахуванням 
                   і сплатою податків та зборів 
 
     1. Цей Порядок визначає механізм проведення планових  виїзних 
перевірок  органами  виконавчої влади,  уповноваженими здійснювати 
контроль за нарахуванням і сплатою податків  та  зборів,  а  також 
ревізій державного фінансового контролю. 
     2. Формування     планів     планових    виїзних    перевірок 
фінансово-господарської діяльності суб\’єктів  господарювання,  які 
проводяться для забезпечення своєчасності,  достовірності, повноти 
нарахування та сплати податків  і  зборів  та  ревізій  державного 
фінансового  контролю (далі – перевірки),  здійснюється щокварталу 
самостійно  кожним   органом   виконавчої   влади,   уповноваженим 
здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів, 
що проводить планові  виїзні  перевірки,  а  також  іншим  органом 
виконавчої  влади,  що  проводить  ревізії  державного фінансового 
контролю   (далі    –    органи    фінансового    контролю),    за 
місцезнаходженням  суб\’єкта  господарювання чи місцем розташування 
об\’єкта права власності, щодо якого проводиться перевірка. 
     3. У разі коли різні органи фінансового контролю  запланували 
проведення  у  звітному  періоді  перевірки  одного  і того самого 
суб\’єкта господарювання,  така перевірка  проводиться  зазначеними 
органами одночасно. 
     Плани перевірок  погоджуються  до  20 числа останнього місяця 
поточного кварталу  з  відповідним  органом  державної  податкової 
служби. 
     4. Зміни,   що   вносяться   до   планів  перевірок,  у  разі 
одночасного  їх  проведення  погоджуються  з  відповідним  органом 
фінансового контролю. 
     5. Органи  державної  податкової служби інформують не пізніше 
ніж за  десять  днів  до  початку  проведення  перевірки  суб\’єкта 
господарювання та органи фінансового контролю про дату її початку. 
     У разі   неможливості   з  обґрунтованих  причин  одночасного 
проведення органами фінансового контролю перевірки така  перевірка 
проводиться  за  згодою  суб\’єкта господарювання у погоджені з ним 
строки за умови,  що це не перешкоджає  провадженню  господарської 
діяльності. 
     6. У  разі  виявлення в ході проведення перевірок фактів,  що 
свідчать про можливі порушення законодавства,  інформація про такі 
факти  подається  органу  фінансового  контролю відповідно до його 
компетенції. 
     7. Керівник відповідного  органу  фінансового  контролю  несе 
персональну  відповідальність  за  виконання  плану  перевірок  та 
повинен забезпечити участь необхідної кількості службових  осіб  у 
їх проведенні. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code