ПОРЯДОК зміни початкової ціни продажу майна платника податків

ПОРЯДОК зміни початкової ціни продажу майна платника податків

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 грудня 2010 р. № 1244
ПОРЯДОК 
зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів
1. Цей Порядок визначає механізм зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (далі – майно), в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів.
2. Погашення усієї суми податкового боргу платника податків за рахунок його майна здійснюється за рішенням органу державної податкової служби, прийнятим з урахуванням вимог пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України, за формою згідно з додатком.
3. Початкова ціна майна, що швидко псується, а також іншого майна, обсяг якого є недостатнім для організації прилюдних торгів, у разі продажу через організації роздрібної торгівлі знижується, якщо майно не продано протягом:
30 днів – на 15 відсотків (перша переоцінка);
15 днів після першої переоцінки – на 15 відсотків залишкової ціни після такої переоцінки (друга переоцінка);
15 днів після другої переоцінки – на 25 відсотків залишкової ціни після такої переоцінки (третя переоцінка).
Переоцінка майна проводиться в присутності посадової особи органу державної податкової служби. За результатами переоцінки складається акт за формою, затвердженою Мінфіном.
{Абзац п\’ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 936 від 26.09.2012}
Після переоцінки майна остаточна ціна його реалізації не може бути нижчою ніж 50 відсотків початкової ціни.
4. У кожному випадку продажу майна через організації роздрібної торгівлі орган державної податкової служби укладає відповідний договір, а також складає акт приймання-передачі за формою, затвердженою Мінфіном.
{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 936 від 26.09.2012}
5. Майно, зазначене в пункті 3 цього Порядку, що не реалізовано протягом 15 днів після третьої переоцінки, повертається власнику.
6. У разі продажу майна на біржових торгах орган державної податкової служби укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), який вчиняє дії з продажу майна за дорученням такого органу на умовах найкращої цінової пропозиції, на підставі акта опису майна в податкову заставу, складеного відповідно до пункту 89.3 статті 89 Податкового кодексу України, та витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.
7. Брокер (брокерська контора) здійснює продаж майна на біржових торгах у строки, передбачені зазначеним договором, але не пізніше ніж через два місяці після його укладення.
8. Майно виставляється на біржові торги (у тому числі повторні) не раніше ніж через 15 робочих днів після оприлюднення оголошення про проведення таких торгів.
9. Початкова ціна майна, яке передається для продажу на біржових торгах, визначається на підставі курсової (поточної) біржової вартості за даними лістингу товарних бірж або на підставі поточних відпускних цін платника податків і знижується брокером (брокерською конторою), якщо майно не продано:
на перших біржових торгах – на 15 відсотків початкової ціни (перша переоцінка);
на других біржових торгах – на 25 відсотків початкової ціни других біржових торгів (друга переоцінка).
За результатами переоцінки майна складається акт за формою, затвердженою Мінфіном.
{Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 936 від 26.09.2012}
Після переоцінки майна остаточна ціна його реалізації не може бути нижчою ніж 50 відсотків початкової ціни на перших біржових торгах.
10. Майно, зазначене в пункті 9 цього Порядку, що не реалізовано протягом трьох біржових торгів, знімається з торгів і повертається власнику.
11. У разі продажу майна на аукціоні орган державної податкової служби укладає відповідний договір з уповноваженою товарною біржею, яка вчиняє дії з продажу майна за дорученням органу державної податкової служби на умовах найкращої цінової пропозиції (далі – організатор аукціону) на підставі акта опису майна в податкову заставу, складеного відповідно до пункту 89.3 статті 89 Податкового кодексу України, та витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.
Перелік організаторів аукціону з продажу майна (далі – аукціон) визначається Державною податковою службою на конкурсних засадах.
12. Організатор аукціону проводить аукціон у строки, передбачені зазначеним у пункті 11 цього Порядку договором, але не пізніше ніж через два місяці після його укладення.
13. Початкова ціна майна, яке виставляється на аукціон, визначається органом державної податкової служби на підставі звіту (акта) про оцінку майна.
14. Продаж майна на аукціоні здійснюється не раніше ніж через 15 днів після оприлюднення оголошення про проведення аукціону (далі – оголошення).
15. Організатор аукціону оприлюднює оголошення в засобах масової інформації та на власній веб-сторінці не пізніше ніж за 15 днів до його проведення.
16. Оголошення, що розміщується у друкованому засобі масової інформації, повинно містити відомості про:
1) номер лота та назву майна, що пропонується до продажу, його місцезнаходження;
2) майно (технічні характеристики, рік виготовлення, відновну вартість тощо);
3) земельну ділянку, на якій розміщене нерухоме майно;
4) початкову ціну та відомості про можливість її зниження на аукціоні;
5) суму коштів, що вноситься учасником аукціону до його початку (гарантійний внесок), найменування банку, його місцезнаходження, номер рахунка, відкритого для зарахування гарантійного внеску;
6) кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні;
7) час і місце:
ознайомлення з майном;
проведення аукціону;
8) місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби організатора аукціону;
9) адресу веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено оголошення;
10) спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.
17. Оголошення, що розміщується на веб-сторінці організатора аукціону, повинно містити інформацію, зазначену в підпунктах 1-8 пункту 16 цього Порядку, а також:
1) відомості про можливість надання переможцю аукціону податкової накладної згідно з Податковим кодексом України;
2) фотографічні зображення майна, що пропонується до продажу;
3) проект договору купівлі-продажу, що укладається за результатами проведення аукціону без зазначення ціни та покупця.
18. У разі коли реалізації підлягає земельна ділянка, у відомостях про майно зазначається, зокрема, її розмір, цільове призначення та наявність комунікацій.
19. У разі коли реалізації підлягає цілісний майновий комплекс підприємства або його частина (структурний підрозділ), в оголошенні додатково зазначаються відомості про:
1) обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг) підприємства, у тому числі тієї, що виготовлена з метою експорту;
2) кількість та склад робочих місць;
3) баланс активів і пасивів;
4) рентабельність виробництва за останні три роки;
5) будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розміщено цілісний майновий комплекс або його частину (структурний підрозділ).
20. Початкова ціна майна, виставленого для продажу на аукціоні, знижується організатором аукціону:
на повторному аукціоні, який проводиться в місячний строк після проведення попереднього аукціону, – на 15 відсотків;
на третьому аукціоні, який проводиться у місячний строк після повторного аукціону в разі визнання повторного аукціону таким, що не відбувся у зв\’язку з відсутністю зареєстрованих заявок на участь у ньому, – на 25 відсотків початкової ціни повторного аукціону.
21. Майно, що не реалізовано відповідно до пункту 20 цього Порядку, знімається з торгів і повертається власнику.
У такому випадку органом державної податкової служби вживаються заходи щодо заміни предмета податкової застави.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code