ПОРЯДОК оподаткування доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі

ПОРЯДОК оподаткування доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі

   ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2010 р. N 1226 
                             ПОРЯДОК 
          оподаткування доходів з джерелом їх походження 
           в Україні, що виплачуються фізичній особі – 
                  нерезиденту іншим нерезидентом 
 
     1. Цей Порядок  визначає  механізм  оподаткування  доходів  з 
джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі – 
нерезиденту іншим нерезидентом (далі – доходи). 
     2. Доходи,  виплачені в безготівковій формі, зараховуються на 
окремий поточний рахунок, відкритий фізичною особою – нерезидентом 
(далі  –  платник  податку)  у   банку-резиденті   відповідно   до 
нормативно-правових   актів   Національного   банку.   Такий  банк 
вважається  податковим  агентом   і   зобов\’язаний   нараховувати, 
утримувати  та сплачувати (перераховувати) до відповідного бюджету 
від імені та за рахунок платника податку податок на доходи під час 
здійснення  будь-яких видаткових операцій з його рахунка,  зокрема 
видачі  готівки,  або  перерахування  доходів  на  інший  поточний 
рахунок,  у  тому  числі  в разі набуття ним статусу резидента,  а 
також у разі закриття зазначеного рахунка. 
     Строк зберігання   податковими   агентами   документів,    що 
підтверджують    сплату    податку   на   доходи,   встановлюється 
Національним банком. 
     3. У разі виплати доходів готівкою  або  в  негрошовій  формі 
платник  податку  самостійно  нараховує  та  сплачує (перераховує) 
податок на доходи до відповідного бюджету на рахунки,  відкриті  у 
територіальних  органах  Державної  казначейської служби за місцем 
його перебування в Україні,  протягом 20 днів після дня  отримання 
доходів,  але  не  пізніше  закінчення  строку  його перебування в 
Україні. 
     4. Орган державної податкової служби  за  місцем  перебування 
платника податку в Україні (в разі відсутності його в Україні – за 
основним місцем  обліку  податкового  агента)  видає  довідку  про 
сплачений  податок  на  доходи в порядку,  встановленому Державною 
податковою службою. 
     У разі  сплати  податку  на  доходи  безпосередньо  платником 
податку  підставою для отримання довідки є платіжний документ,  що 
підтверджує факт сплати в Україні податку. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code