ПОРЯДОК обчислення і накопичення реєстраторами розрахункових операцій сум податку на додану вартість

ПОРЯДОК обчислення і накопичення реєстраторами розрахункових операцій сум податку на додану вартість

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 27 грудня 2010 р. N 1224 
                             ПОРЯДОК 
  обчислення і накопичення реєстраторами розрахункових операцій 
                  сум податку на додану вартість 
     {  Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 963 ( 963-2011-п ) від 14.09.2011 } 
    { У тексті Порядку слова \”касовий апарат\” в усіх відмінках 
      замінено словами \”реєстратор  розрахункових  операцій\” у 
      відповідному  відмінку  згідно  з  Постановою  КМ  N 963 
     ( 963-2011-п ) від 14.09.2011 } 
     1.  Реєстратор  розрахункових  операцій повинен забезпечувати 
обчислення  сум  податку  на додану вартість не менш як за чотирма 
позиціями,  у  тому  числі  розмежовуючи  ставки  оподаткування та 
операції,  звільнені  від  оподаткування та такі, що не є об\’єктом 
оподаткування.
{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 963 
( 963-2011-п ) від 14.09.2011 } 
     2.  Реєстратор  розрахункових  операцій повинен забезпечувати 
друкування  та  видачу  касового  чека,  який,  крім  обов\’язкових 
реквізитів, містить відомості про: 
     вартість одиниці  товару  або  наданої  послуги з урахуванням 
податку на додану вартість (за оподатковуваними операціями); 
     вартість одиниці товару або наданої  послуги  без  урахування 
податку  на  додану  вартість  (за  звільненими  від оподаткування 
операціями та тими, що не є об\’єктом оподаткування); 
     код ставки податку на додану вартість за одиницею товару  або 
наданою послугою; 
     загальну суму  податку  за  кожною  позицією (групою товарів, 
послуг); 
     загальну суму  коштів,  що  підлягає   сплаті   покупцем,   з 
урахуванням податку на додану вартість. 
     3.  Якщо алгоритмом роботи реєстратора розрахункових операцій 
передбачено  окремий  облік і накопичення у фіскальній пам\’яті сум 
коштів, які виплачуються покупцям, касовий чек реєстрації операції 
повернення   повинен  додатково  містити  відомості  про  вартість 
товарів  (з  урахуванням  податку на додану вартість), позицію, за 
якою  обчислюється  сума податку, в тому числі розмежовуючи ставки 
оподаткування та операції, звільнені від оподаткування та такі, що 
не  є  об\’єктом оподаткування, за кожну одиницю поверненого товару 
(неотриманою   послугою),   а  також  загальну  суму  коштів,  які 
виплачуються покупцеві. 
     За операціями,  не пов\’язаними з поверненням товару,  касовий 
чек  реєстрації  операції виплати коштів повинен додатково містити 
відомості про суму коштів  з  кожної  операції  виплати,  а  також 
загальну суму коштів, які виплачуються отримувачеві коштів. 
     У касовому   чеку   суми,  які  повертаються  покупцеві  (які 
виплачуються отримувачеві коштів),  повинні мати відповідну  назву 
або позначатися знаком \”мінус\”. 
     4. Вихідними даними для обчислення сум податку є: 
     у межах  касового  чека  –  сукупна  вартість  кожного товару 
(наданої послуги) окремо за позицією (групою товарів, послуг); 
     за підсумками  роботи  протягом  дня   –   сукупна   вартість 
реалізованих  протягом  дня  товарів  (наданих  послуг)  окремо за 
кожною позицією (групою товарів, послуг); 
     за підсумками   роботи   за   період   –   сукупна   вартість 
реалізованих  за  період товарів (наданих послуг) окремо за кожною 
позицією (групою товарів, послуг). 
     5. Обчислення сум податку на додану вартість у межах касового 
чека за підсумками роботи протягом дня або за підсумками роботи за 
період здійснюється за формулою: 
       сума податку на додану вартість = С х N : (100 + N), 
     де С – сукупна вартість  (з  урахуванням  податку  на  додану 
вартість) товарів (наданих послуг) конкретної позиції відповідно у 
межах касового чека за  підсумками  роботи  протягом  дня  або  за 
підсумками роботи за період; 
     N – ставка податку на додану вартість у відсотках. 
     Результат розрахунку   сум   податку   на   додану   вартість 
округлюється з точністю до 1 копійки та друкується у чеку. 
     6. Під час  округлення  сум  податку  на  додану  вартість  і 
вартості   одиниці   товару  (послуги)  повинні  використовуватися 
правила округлення чисел з точністю до 1 копійки (наприклад,  суми 
до  0,499  копійки  округлюються  до 0 копійок,  а суми від 0,5 до 
0,999 копійки – до 1 копійки). 
     7.  Реєстратор  розрахункових  операцій повинен забезпечувати 
окреме  накопичення,  внесення  та зберігання у фіскальній пам\’яті 
сумарних  денних оборотів з реалізації товарів (надання послуг) за 
кожною   із  ставок  податку  на  додану  вартість  та  операцією, 
звільненою   від   оподаткування   чи  такою,  що  не  є  об\’єктом 
оподаткування. 
     8. Загальна сума готівки,  сплачувана  покупцем  за  придбані 
товари  (надані  послуги),  обчислюється як сума сукупної вартості 
товарів (наданих послуг) за всіма відповідними позиціями. 
     9. Загальна сума податку на  додану  вартість  за  підсумками 
роботи  протягом  дня дорівнює сумам податку на додану вартість за 
кожною із ставок,  відображених у касових чеках,  а за період – за 
всі робочі дні в межах зазначеного періоду. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code