ПОРЯДОК складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)

ПОРЯДОК складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)

    ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Державної митної 
                                      служби України, 
                                      Державної податкової 
                                      адміністрації України 
                                      24.12.2010  N 1535/1027 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      19 січня 2011 р. 
                                      за N 78/18816 
 
ПОРЯДОК складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) 
 
                      I. Загальні положення 
     1.1. Цей   Порядок   розроблено   відповідно  до  статті  220 
розділу VI  Податкового  кодексу  України  (  2755-17  )  (далі  – 
Кодекс). 
     1.2. Декларація  про максимальні роздрібні ціни на підакцизні 
товари (продукцію) (далі – Декларація), встановлені виробником або 
імпортером   товарів   (продукції),  складається  виробниками  або 
імпортерами таких  підакцизних  товарів,  на   які   статтею   215 
розділу VI  Кодексу  (  2755-17  )  встановлено  адвалорні  ставки 
податку. 
     1.3. У Декларації повинні міститися відомості про встановлені 
виробником  або  імпортером  максимальні  роздрібні  ціни  на  всі 
підакцизні товари (продукцію),  що виробляються ним в Україні, або 
на  всі  підакцизні  товари  (продукцію),  що  імпортуються  ним в 
Україну, і дата, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни. 
                      II. Подання Декларації 
     2.1. Декларація у формі,  затвердженій цим  наказом,  повинна 
бути   подана   виробником   або  імпортером  підакцизних  товарів 
(продукції)  відповідно  до  Державної  податкової   адміністрації 
України  або  до Державної митної служби України не пізніше ніж за 
п\’ять календарних  днів  до  дати  встановлення  та  запровадження 
максимальних роздрібних цін. 
     2.2. Декларація  подається  у  двох примірниках уповноваженою 
особою виробника або імпортера  підакцизних  товарів  (продукції), 
один   з   яких,   засвідчений   печаткою   Державної   податкової 
адміністрації  України  або  Державної  митної   служби   України, 
повертається   у  день  її  подання  виробнику  або  імпортеру  із 
зазначенням дати  прийняття  та  реєстраційного  номера  прийнятої 
Декларації.  Для  внесення  даних до електронної бази максимальних 
роздрібних цін  Декларація  подається  також  на  цифровому  носії 
інформації.   Електронна   форма   Декларації   оприлюднюється  на 
офіційному сайті Державної податкової адміністрації України. 
     2.3. Установлені  виробником   або   імпортером   максимальні 
роздрібні  ціни  на  перелічені  у  Декларації  товари (продукцію) 
запроваджуються з першого числа місяця,  що настає за  місяцем,  у 
якому  Декларацію  подано  до  Державної  податкової адміністрації 
України або Державної митної служби України, і діють до їх зміни у 
порядку,    встановленому   Кодексом  (  2755-17  ).   Встановлені 
виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні 
товари  (продукцію)  повинні наноситись на споживчу упаковку таких 
товарів разом з датою їх виробництва. 
     2.4. У  разі  потреби  у  зміні  будь-яких   відомостей,   що 
містяться  у  Декларації,  поданій їх виробником або імпортером до 
Державної податкової адміністрації України  або  Державної  митної 
служби України,  виробник або імпортер повинен подати до Державної 
податкової  адміністрації  України  або  Державної  митної  служби 
України нову Декларацію. 
     2.5. Зміна  будь-яких відомостей,  що містяться у Декларації, 
поданій їх  виробником  або  імпортером  до  Державної  податкової 
адміністрації  України  або Державної митної служби України,  може 
здійснюватися не частіше одного разу на місяць. 
     2.6. Декларація не приймається у разі:
     подання пізніше   ніж  за  п\’ять  календарних  днів  до  дати 
встановлення у ній максимальних роздрібних цін;
     невідповідності її   форми   тій,   що   визначена  Державною 
податковою адміністрацією  України  та  Державною  митною  службою 
України. 
             III. Порядок заповнення форми Декларації 
     3.1. У графі 2 \”Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД\” указується 
код підакцизних товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI 
Кодексу (  2755-17  ) встановлено адвалорні ставки податку. 
     3.2. У  графі  3  \”Опис  товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД\” 
вказується  назва  зазначених  підакцизних   товарів   (продукції) 
відповідно до встановленого у графі 2 коду товару (продукції). 
     3.3. У  графі 4 \”Власна назва підакцизного товару (продукції) 
з  додатковою  інформацією  щодо  характеристик  (за   наявності)\” 
вказується    перелік    підакцизних   товарів   (продукції),   що 
виробляються виробником в Україні або  імпортуються  імпортером  в 
Україну, за їх власною назвою.
     Якщо на підакцизний товар (продукцію) з однією власною назвою 
і  різною  додатковою  інформацією  щодо характеристик встановлено 
однакову максимальну роздрібну ціну,  власна назва  такого  товару 
(продукції)   та  додаткова  інформація  щодо  його  характеристик 
зазначаються в одному рядку.
     Якщо на підакцизний товар (продукцію) з однією власною назвою 
і різною додатковою  інформацією  щодо  характеристик  встановлено 
різні  максимальні  роздрібні  ціни,  власна  назва  такого товару 
(продукції) та кожна додаткова інформація щодо його  характеристик 
зазначаються в окремому рядку. 
     3.4. У   графі  5  \”Одиниця  товару  (продукції)\”  вказуються 
одиниця  товару  (продукції),  на  яку   встановлено   максимальну 
роздрібну  ціну,  та  кількість продукції в одиниці товару (пачок, 
упаковок, штук, грам, кг тощо). 
     3.5. У графі 6 \”Максимальна  роздрібна  ціна  одиниці  товару 
(продукції)\” зазначаються максимальні роздрібні ціни,  установлені 
виробником або імпортером цих товарів (продукції),  на  підакцизні 
товари (продукцію) за їх власною назвою. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code