Розділ 2. Обслуговування пасажирів на вокзалах

Розділ 2. Обслуговування пасажирів на вокзалах

 Розділ 2. Обслуговування пасажирів на вокзалах 
     2.1.  На  кожному  вокзалі  (пасажирській  будівлі) на стенді 
розміщується розклад руху пасажирських поїздів, безпересадкових та 
причіпних вагонів по  даній  станції.  Розклад  руху  пасажирських 
поїздів  складається  з  двох окремих частин:  прибуття поїздів на 
станцію та відправлення поїздів зі станції.
{   Пункт   2.1   розділу   2   в   редакції  Наказу  Міністерства 
інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     2.2.   Інформація   на   стенді   з   розкладом  відправлення 
пасажирських поїздів повинна включати:
     час відправлення поїзда;
     початкову та кінцеву станції маршруту поїзда;
     номер поїзда та категорію поїзда;
     перелік станцій  з  вказівкою  в  дужках  часу  прибуття   та 
відправлення, на яких зупиняється поїзд після даної станції (разом 
не більше 15 станцій,  при цьому перевага надається станціям,  які 
розміщені   в  столицях  держав,  містах  обласного  значення  або 
адміністративно-територіальних одиницях,  які є великими вузловими 
станціями);
     час прибуття поїзда на станцію та час його відправлення;
     номер платформи  та  колії,  з  якої  звичайно відправляється 
поїзд;
     час прибуття до кінцевого пункту призначення;
     періодичність курсування поїзда;
     примітки.
     У примітках зазначаються наявність у поїзді вагона-ресторану, 
вагона-бару,  вагона-автомобілевоза,  типи вагонів, що включені до 
складу поїзда,  назва оператора чи операторів пасажирських вагонів 
у поїзді.
     Інформація на стенді з  розкладом  відправлення  пасажирських 
поїздів  викладається  в  хронологічному порядку від 0 до 24 годин 
часу відправлення поїздів.
     Аналогічно розміщується інформація про причіпні вагони.
     Інформація на  стенді  з  розкладом   прибуття   пасажирських 
поїздів повинна включати:
     час прибуття поїзда;
     початкову та кінцеву станції маршруту поїзда;
     номер поїзда та категорія поїзда;
     перелік станцій   з  вказівкою  в  дужках  часу  прибуття  та 
відправлення,  на яких  зупиняється  поїзд  перед  даною  станцією 
(разом   не  більше  15  станцій,  при  цьому  перевага  надається 
станціям,  які  розміщені  в  столицях  держав,  містах  обласного 
значення   або   адміністративно-територіальних  одиницях,  які  є 
великими вузловими станціями);
     час прибуття поїзда на станцію та час його відправлення;
     номер платформи та колії, на які звичайно прибуває поїзд;
     періодичність курсування поїзда;
     примітки.
     У примітках зазначаються наявність у поїзді вагона-ресторану, 
вагона-бару,  вагона-автомобілевоза,  типи вагонів, що включені до 
складу поїзда,  назва оператора чи операторів пасажирських вагонів 
в поїзді.
     Інформація на   стенді   з  розкладом  прибуття  пасажирських 
поїздів викладається в хронологічному порядку від 0  до  24  годин 
часу прибуття поїздів.
     Аналогічно розміщується інформація про причіпні вагони.
     Стенд з   розкладом  відправлення  пасажирських  поїздів  має 
жовтий фон.  Стенд з розкладом прибуття пасажирських  поїздів  має 
білий фон.
     На стендах розкладу руху пасажирських поїздів інформація  про 
поїзди Інтерсіті+,  Інтерсіті та нічний експрес подається літерами 
червоного кольору, а про поїзди інших категорій – літерами чорного 
кольору.
     До розкладу руху пасажирських поїздів на  стенді  включаються 
приміські  поїзди,  що  слідують  від  станції  або  прибувають на 
станцію з/до міст обласного значення,  міста Києва, Севастополя та 
Сімферополя чи прямують у міжнародному сполученні.
     Усі зміни  розкладу  руху   пасажирських   поїздів,   які   є 
постійними  з  моменту  внесення,  повинні  вноситись в розклад на 
стенді протягом 1 доби  з  моменту  прийняття  рішення  про  зміну 
розкладу руху.
     Усі зміни  розкладу  руху   пасажирських   поїздів,   які   є 
тимчасовими, можуть відображатись на окремих плакатах біля стендів 
з обов\’язковим зазначенням  строків  тимчасових  змін  та  причин, 
якими ці зміни викликані.
     На кожному вокзалі (пасажирській будівлі)  розміщують  стенди 
та афіші з розкладом руху пасажирських поїздів.
     Зразок розміщення інформації щодо  розкладу  відправлення  та 
прибуття пасажирських поїздів наведено в додатку 4 до цих Правил. 
{   Пункт   2.2   розділу   2   в   редакції  Наказу  Міністерства 
інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     2.3. У касових залах попереднього продажу проїзних документів 
розміщуються  плакати  з  розкладом  руху  пасажирських поїздів по 
станції розташування кас та станції Київ-Пасажирський.
     До  запровадження  нового розкладу руху адміністрацією пункту 
продажу  вивішується інформація про зміни згідно з новим розкладом 
руху,  а  в  добу  його  введення  вивішується  новий розклад руху 
поїздів  замість  старого.  { Абзац другий пункту 2.3 розділу 2 із 
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства інфраструктури 
N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 } 
     2.4. На  кожній  станції  пасажирам   безкоштовно   надається 
інформація про наявність місць на момент запиту в усіх поїздах, що 
відходять з цієї станції. 
     2.5. Інформація  про   вартість   проїзду   надається   через 
електронні довідкові системи або через довідкові бюро. 
     2.6. Інформація   про   запізнення  поїздів,  колію,  на  яку 
прибуває чи з  якої  відправляється  поїзд,  повинна  передаватися 
пасажирам   через   гучномовці,  електричні  й  електронні  табло. 
Наприкінці передання  інформації  про  запізнення  поїзда  повинен 
указуватись час наступної передачі інформації. 
     2.7. Інформація про прибуття транзитного поїзда, номер колії, 
порядок нумерації вагонів повинна передаватись пасажирам завчасно, 
так,  щоб  гарантувати  своєчасний  і безпечний вихід пасажирів та 
осіб, які зустрічають, до вагона. 
     2.8. Після прибуття поїзда та під  час  висадки  пасажирів  з 
вагонів  повинна  передаватись  інформація  про  порядок виходу до 
вокзалу,  населеного пункту,  місцезнаходження камери схову ручної 
поклажі, місцезнаходження зупинок громадського транспорту.
{  Пункт  2.8  розділу  2  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     2.9. До  подання  поїздів під посадку в пунктах формування та 
обороту передається  інформація  про  колію  відправлення  поїзда, 
порядок виходу до нього, розташування вагонів у складі поїзда, а в 
разі затримки відправлення – тривалість затримки  та  час  подання 
під посадку. 
     2.10. Усна  інформація про розклад руху пасажирських поїздів, 
вартість проїзду та перевезення багажу і вантажобагажу,  наявність 
місць,  запізнення поїздів,  колію відправлення,  прибуття поїзда, 
правила  перевезення  пасажирів,  багажу,  вантажобагажу  та  інша 
надається безплатно. 
     2.11. Письмові довідки,  крім довідок про запізнення поїздів, 
видаються фізичним та юридичним особам за плату. 
     2.12. Письмові підтвердження про запізнення поїзда  видаються 
на  станції призначення пасажира тільки при пред\’явленні проїзного 
документа шляхом нанесення  відмітки  на  ньому  або  на  окремому 
бланку  безпосередньо  після  прибуття  поїзда.  Без  пред\’явлення 
проїзних документів письмові довідки  про  запізнення  поїздів  не 
видаються. 
     2.13. На   кожному   вокзалі   для   пасажирів   розміщується 
інформація про транспортні та  пов\’язані  з  ними  послуги,  режим 
роботи  працівників  з обслуговування пасажирів,  телефонні номери 
місцевих органів виконавчої  влади  та  Держспоживстандарту,  його 
територіальних органів,  які здійснюють захист прав споживачів,  а 
також  надається  інформація  про  перелік   пільгових   категорій 
громадян,   що   мають   право   на  позачергове  та  першочергове 
обслуговування,  правила проїзду дітей, правила перевезення ручної 
поклажі, наявність місць та інша інформація. 
     2.14. Біля   кас   повернення   невикористаних   проїзних  та 
перевізних документів розміщується інформація про умови повернення 
фізичними та юридичними особами проїзних та перевізних документів, 
у тому числі оформлених за межами України, режим роботи кас. 
     2.15. Час закінчення продажу проїзних документів на поїзд, що 
відправляється, визначається технологічним процесом роботи вокзалу 
(станції). Зазначена інформація доводиться до відома пасажирів. 
     2.16. У  приміщеннях  вокзалу,   кас   попереднього   продажу 
проїзних  документів,  багажних  відділеннях розміщуються витяги з 
цих Правил, що стосуються надання послуг у даному приміщенні. 
     2.17.  На  вокзалах,  у  міських залізничних квиткових касах, 
багажних   відділеннях,  у  квиткових  касах  лінійних  станцій  і 
зупинкових  пунктів,  у  пасажирських  поїздах,  а   також   інших 
підрозділах   залізничного   транспорту,   які   надають   послуги 
пасажирам, у тому числі на всіх об\’єктах стаціонарної торговельної 
мережі  ведеться  книга  скарг  і пропозицій.  Начальником вокзалу 
(станції)  установлюється  необхідна  кількість   книг   скарг   і 
пропозицій,  їх  місцезнаходження  та  відповідальні  особи  за їх 
провадження та зберігання.
     Книга скарг   і   пропозицій   розміщується   на  видному  та 
доступному  для  громадян  місці  і  видається  на  першу   вимогу 
пасажира.
     На  першому  аркуші  книги  скарг  і  пропозицій слід вказати 
найменування підприємства, підрозділу, установи вищого рівня, його 
місцезнаходження,  телефон,  рік  (роки) ведення. Усі аркуші книги 
скарг  і  пропозицій  мають  бути  пронумеровані,  прошнуровані та 
скріплені печаткою і підписом керівника підприємства. { Пункт 2.17 
розділу  2  доповнено новим  абзацом згідно з Наказом Міністерства 
інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 }
     Книга скарг  і  пропозицій  після  її закінчення зберігається 
протягом  п\’яти  років.  Неповністю  заповнена   книга   скарг   і 
пропозицій  продовжується на наступний рік,  про що проставляється 
відповідний   запис,   який   засвідчується   підписом   керівника 
підрозділу  та  печаткою  підприємства.  {  Пункт  2.17  розділу 2 
доповнено    новим   абзацом   згідно   з   Наказом   Міністерства 
інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 } 
     2.18. У  поїздах  книга  скарг  і  пропозицій  знаходиться  у 
начальника  поїзда  та  в  завідувача   виробництва   (буфетника), 
вагона-ресторану  (кафе)  і  видається  пасажирам  як  начальником 
поїзда,  так і через провідників (стюардів) вагонів та працівників 
вагона-ресторану (кафе).
{  Пункт  2.18  розділу  2  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     2.19. Начальник   вокзалу  зобов\’язаний  щоденно  здійснювати 
особисто прийом  пасажирів  з  питань  виїзду,  обслуговування  на 
вокзалі.  На  позакласних та I класу вокзалах такий прийом повинен 
здійснюватись декілька разів на  добу  із  залученням  заступників 
начальника вокзалу.
     Прийом здійснюється  в  службових  кабінетах  або  спеціально 
обладнаних  приймальнях  за графіком,  який розміщується на дверях 
приміщення. В інший час звернення пасажирів розглядаються черговим 
персоналом вокзалу. 
     2.20. У  період  масового виїзду пасажирів (початок чи кінець 
літнього  сезону,  передсвяткові  чи  післясвяткові  дні  та  ін.) 
розпорядженням  Укрзалізниці  можуть  вводитись цілодобовий прийом 
пасажирів та облік осіб, які не оформили проїзд.
     На підставі  цих  даних  вживаються  заходи  для забезпечення 
перевезення цих осіб. 
     2.21. Якщо працівник станції (вокзалу) з будь-яких причин  не 
може  задовольнити запит щодо оформлення проїзду інваліда,  то він 
зобов\’язаний особисто довести це до відома начальника структурного 
підрозділу  (вокзалу),  який  повинен  розглянути  такий  запит та 
прийняти рішення щодо перевезення цього інваліда. 
     2.22. Для забезпечення тимчасового відпочинку пасажирів,  які 
будуть  від\’їжджати,  на  вокзалах повинні бути зали очікування та 
можуть розміщуватись кімнати відпочинку, кімнати матері та дитини, 
зали очікування підвищеного комфорту, зали для інвалідів та ін. 
     2.23. Начальник   вокзалу   станції  відправлення  поїзда  та 
адміністрація  пункту  продажу  проїзних  документів   зобов\’язані 
завчасно,  але не пізніше моменту оформлення проїзду,  забезпечити 
інформацію про зміни в розкладі руху пасажирських поїздів.
     У разі,  якщо  ці  зміни оголошені після придбання пасажирами 
проїзних документів, начальник вокзалу станції відправлення поїзда 
та   начальники   проміжних   станцій   зобов\’язані  поінформувати 
пасажирів про зміни в розкладі руху  перед  посадкою  пасажирів  у 
вагон.  Якщо  зміна  в  розкладі  руху поїздів на шляху прямування 
спонукала  до  пересадки  для  проїзду   до   місця   призначення, 
працівники   залізниць   повинні  надати  безкоштовно  допомогу  в 
перенесенні  ручної  поклажі  в  межах  залізничної   станції   та 
забезпечити пересадку пасажирів для проїзду до місця призначення. 
     2.24. Якщо  продаж  проїзних  документів на відповідний поїзд 
уже розпочався,  то перенесення часу  відправлення  поїзда  раніше 
часу,    установленого    чинним   розкладом   руху   поїздів,   є 
неприпустимим. 
     2.25. Перевезення   пасажирів    здійснюється    між    усіма 
залізничними станціями, відкритими для посадки, висадки пасажирів, 
за розкладом руху пасажирських поїздів, у категоріях вагонів:
     а) 1,  2, 3 класів – з відкритими та закритими купе з місцями 
для сидіння;
     б) загальні сидячі – з відкритими купе з місцями для сидіння;
     в) плацкартні – з відкритими купе з місцями для лежання;
     г) купейні  –  з  окремими  чотиримісними  купе з місцями для 
лежання;
     ґ) м\’які  –  з  окремими двомісними \”СВ\” та тримісними купе з 
місцями для лежання.
     Залежно від    внутрішнього   облаштування   та   конструкції 
зазначені  вагони  можуть  визначатись   як   вагони   підвищеного 
комфорту, економ-класу, фірмові тощо.
     Крім цього, у вагонах можуть виділятись також аналогічні типи 
купе.
     Вагони можуть  бути  також  комбінованими  –  з  купе  різної 
категорії.
     Залізниця залежно від місцевих  умов  може  закривати  продаж 
проїзних  документів  на  окремі  поїзди  до станцій,  які близько 
розташовані  від станції відправлення, за наявності альтернативних 
поїздів до цих станцій.
{  Пункт  2.25  розділу  2  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     2.26. Кожний  пасажир  має  право займати,  як правило,  одне 
місце згідно із придбаним проїзним документом. На бажання пасажира 
і  за  наявності  вільних  місць  йому  може надаватись можливість 
викупити окреме купе в купейному вагоні для проїзду  одного,  двох 
чи  трьох пасажирів,  для одного пасажира – двомісне купе у вагоні 
\”СВ\”,  або для одного-двох пасажирів –  тримісне  купе  в  м\’якому 
вагоні. 
 
     {  Абзац  другий  пункту 2.26 розділу 2 виключено на підставі 
Наказу  Міністерства транспорту та зв\’язку N 1333 ( z0199-09 ) від 
03.11.2008 } 
 
     2.27. Проїзд  у  сімейному купе оформляється на одному бланку 
проїзного документа,  на якому ставиться відмітка \”сімейне  купе\”. 
При  цьому  проїзд  у  \”сімейному купе\” дозволяється для кількості 
осіб – не більше 3 дорослих та дітей до 6 років,  які  прямують  з 
ними. 
     2.28. Діти   до   14  років  допускаються  до  перевезення  в 
пасажирських поїздах тільки в супроводі дорослих. 
     2.29. Пасажир,  який перевозить дитину до 14  років,  повинен 
мати  оригінал  документа, який підтверджує вік дитини, і надавати 
його  особам, які контролюють, під час посадки в поїзд та на шляху 
прямування.
{  Пункт  2.29  розділу  2  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  252  (  z0257-08  )  від 
04.03.2008, Наказом Міністерства інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) 
від 22.07.2011 } 
     2.30. Вік  дитини,  що  дає право на знижку вартості проїзду, 
визначається на день від\’їзду. 
     2.31. Дитина віком до 6 років,  якщо вона не займає  окремого 
місця,  перевозиться  з дорослим пасажиром безплатно без придбання 
проїзного документа. 
     2.32. При прямуванні з одним дорослим пасажиром більше однієї 
дитини  до  6  років  пасажир  повинен  додатково придбати дитячий 
проїзний документ на кожне місце, займане дітьми. 
     2.33. Перевезення дитини від 6 до 14 років та дитини віком до 
6   років,   для   якої   супровідник  бажає  мати  окреме  місце, 
здійснюється за дитячими проїзними документами. 
     2.34.   Оформлення   проїзних   документів   здійснюється   з 
використанням   терміналів   автоматизованої   системи   керування 
пасажирськими  перевезеннями,  через  автомати  самообслуговування 
(кіоски) і за ручною технологією за 45 діб до відправлення поїзда. 
Продаж  проїзних документів на окремі поїзди може здійснюватись за 
90  діб, інформація про що доводиться до відома пасажирів. { Абзац 
перший  пункту  2.34  розділу  2  в  редакції  Наказу Міністерства 
інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 }
     Продаж  проїзних документів здійснюється квитковими касами та 
через  мережу  Інтернет.  { Пункт 2.34 розділу 2 доповнено абзацом 
згідно  з  Наказом  Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  1333 
( z0199-09 ) від 03.11.2008 }
     Через мережу   Інтернет   здійснюється   продаж   електронних 
проїзних  документів  та  з  відкладеним  друком.  Оплата вартості 
проїзних  документів  здійснюється  при  замовленні  за  допомогою 
платіжних  карток. { Пункт 2.34 розділу 2 доповнено абзацом згідно 
з  Наказом  Міністерства транспорту та зв\’язку N 1333 ( z0199-09 ) 
від 03.11.2008 }
     За   зверненням  пасажира  залізниця  забезпечує  роздруківку 
електронного  проїзного  документа  на  паперовому носії (бланку). 
Роздруківка  проїзних  документів  на бланках встановленого зразка 
може здійснюватись також автоматами самообслуговування (кіосками). 
{  Пункт  2.34  розділу  2  доповнено  абзацом  четвертим згідно з 
Наказом  Міністерства транспорту та зв\’язку N 943 ( z0889-09 ) від 
09.09.2009;  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 }
     Замовлення  проїзних документів здійснюється наступним чином: 
{  Пункт  2.34  розділу  2  доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  1333  (  z0199-09  ) від 
03.11.2008 }
     а) при  замовленні  проїзного документа із відкладеним друком 
пасажиру видається роздрук –  підтвердження  замовлення  проїзного 
документа,  на  підставі  якого  у  будь-який  час до відправлення 
поїзда  касою  чи  пунктом  продажу,  у  тому числі через автомати 
самообслуговування  (кіоски)  оформляється  проїзний  документ  на 
відповідному  бланку;  {  Пункт  2.34  розділу 2 доповнено абзацом 
згідно  з  Наказом  Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  1333 
(  z0199-09  )  від  03.11.2008;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  235  (  z0955-11  )  від 
22.07.2011 }
 б) при  замовленні  через   Інтернет   електронний   проїзний 
документ  на  бланку  не  друкується, а отриманий пасажиром пароль 
(захисний   код),   роздрукований  на  папері  або  збережений  на 
електронному  носії  (мобільний  телефон,  компактний персональний 
комп\’ютер,  чип-картка  тощо),  підтверджує  факт отримання коштів 
перевізником  без  роздрукування. { Пункт 2.34 розділу 2 доповнено 
абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв\’язку N 1333 
(  z0199-09  )  від  03.11.2008  –  набирає чинності 30.03.2010 р. 
згідно  з  Наказом  Міністерства  транспорту  та   зв\’язку  N  943 
(  z0889-09  )  від  09.09.2009;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом   Міністерства  інфраструктури  N  44  (  z0529-13  )  від 
25.01.2013 }
     Пароль (захисний  код),   який   формується   автоматизованою 
системою бронювання,  вводиться у відповідний пристрій провідником 
вагона  для  підтвердження  факту оплати вартості проїзду. { Пункт 
2.34  розділу  2  доповнено  абзацом згідно з Наказом Міністерства 
транспорту та зв\’язку N 1333 ( z0199-09 ) від 03.11.2008 – набирає 
чинності 30.03.2010 р. згідно з Наказом Міністерства транспорту та 
зв\’язку N 943 ( z0889-09 ) від 09.09.2009 } 
     2.35. Оформлення   проїзного   документа    здійснюється    в 
присутності  особи,  що  має  намір придбати проїзний документ для 
себе чи для іншої особи.
     Оформлення  у  квитковій  касі  повних  та  дитячих  проїзних 
документів, у тому числі електронних, здійснюється із внесенням до 
проїзних документів прізвища та імені пасажира зі слів особи,  яка 
здійснює  оплату  проїзного  документа.  {  Пункт  2.35  розділу 2 
доповнено    новим   абзацом   згідно   з   Наказом   Міністерства 
інфраструктури N 44 ( z0529-13 ) від 25.01.2013 }
     Під час   оформлення   проїзних  документів  з  використанням 
мобільного   зв\’язку,   Інтернету,    спеціалізованих    автоматів 
самообслуговування   тощо   прізвище   та   ім\’я  особи,  що  буде 
здійснювати поїздку,  зазначає особа,  яка здійснює оформлення  та 
оплату проїзного документа. { Пункт 2.35 розділу 2 доповнено новим 
абзацом   згідно   з  Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  44 
( z0529-13 ) від 25.01.2013 }
     У проїзних  документах  (крім  пільгових  та  безплатних)  на 
проїзд  у  регіональних  поїздах  та  квитках  на проїзд у поїздах 
приміського  сполучення  прізвище та ім\’я особи  не  зазначаються. 
{  Пункт  2.35  розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 44 ( z0529-13 ) від 25.01.2013 } 
     2.36. Пункти  продажу  можуть  організовувати  за   телефоном 
приймання  замовлень  на  доставку  проїзних  документів за місцем 
проживання,  роботи,  навчання,  відпочинку   чи   іншого   місця, 
зазначеного пасажиром. 
     2.37.  Одна  особа  має право придбати за одним зверненням до 
каси  до  9 проїзних документів уключно незалежно від напрямків та 
проїзні  документи  на  зворотний  проїзд  чи  на  проїзд з пункту 
пересадки до них.
{  Пункт  2.37  розділу  2  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  1333  (  z0199-09  ) від 
03.11.2008 } 
     {   Пункт   2.38  розділу  2  виключено  на  підставі  Наказу 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  252  (  z0257-08  )  від 
04.03.2008 } 
     {   Пункт   2.39  розділу  2  виключено  на  підставі  Наказу 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  252  (  z0257-08  )  від 
04.03.2008 } 
     2.38. Групові перевезення пасажирів за заявками юридичних  та 
фізичних осіб оформляються згідно з установленою технологією. 
     Оформлення  групових  перевезень  здійснюється  за  груповими 
проїзними   документами.   Кількість  місць  оформлених  за  одним 
груповим  проїзним  документом  повинна  бути  не більше кількості 
місць,  ніж  в одному вагоні. Оформлення перевезення організованої 
групи  в одному вагоні здійснюється на одному проїзному документі. 
За   бажанням   керівника  групи  можуть  бути  оформлені  проїзні 
документи  для  окремих  пасажирів  у  складі групи (до 6 проїзних 
документів  на  один  вагон).  {  Пункт  2.38  розділу 2 доповнено 
абзацом другим згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв\’язку 
N  252 ( z0257-08 ) від 04.03.2008; із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  649  (  z1942-12  )  від 
02.11.2012 } 
     {   Пункт   2.41  розділу  2  виключено  на  підставі  Наказу 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  252  (  z0257-08  )  від 
04.03.2008 } 
     {   Пункт   2.42  розділу  2  виключено  на  підставі  Наказу 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  252  (  z0257-08  )  від 
04.03.2008 } 
     {   Пункт   2.43  розділу  2  виключено  на  підставі  Наказу 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  252  (  z0257-08  )  від 
04.03.2008 } 
     2.39. У   проїзних   документах,   оформлених   у   вагони  з 
нумерованими місцями,  зазначаються  номер  та  дата  відправлення 
поїзда,  номер  вагона та номер місця,  у тому числі при продажу з 
проміжних станцій. 
     2.40.    Проїзні   документи   оформляються   на   проїзд   у 
безпересадковому сполученні,  з  однією  пересадкою  або  \”туди  – 
назад\”.  Проїзд  з  однією  пересадкою та \”туди – назад\” може бути 
оформлений за бажанням пасажира за єдиним проїзним документом.
{   Абзац   перший   пункту  2.40  розділу  2  в  редакції  Наказу 
Міністерства інфраструктури N 649 ( z1942-12 ) від 02.11.2012 } 
     У разі  оформлення проїзних документів,  у тому числі єдиних, 
квитковий касир зобов\’язаний узгодити  з  пасажиром  інтервал  між 
часом  прибуття  поїзда  до пункту пересадки за розкладом та часом 
відправлення поїзда з пункту пересадки.  При оформленні проїзду  з 
пересадкою  за  єдиним  проїзним  документом  дата відправлення зі 
станції пересадки має бути не пізніше 10 діб після прибуття поїзда 
на  станцію  пересадки.  {  Абзац пункту 2.40 розділу 2 в редакції 
Наказу   Міністерства  інфраструктури  N  649  (  z1942-12  )  від 
02.11.2012 } 
     Як правило,  поїзди  вибирають за розкладом руху таким чином, 
щоб термін очікування відправлення поїзда з пункту пересадки після 
прибуття  у  цей  пункт був мінімальним,  якщо інші умови відносно 
терміну перебування пасажиром у пункті пересадки ним не вказано. 
     2.41. Продаж проїзних  документів  у  вагон  безпересадкового 
сполучення  до  станцій перечеплення вагонів і розташованих ближче 
розпочинається тільки в добу відправлення поїзда, а весь інший час 
–    тільки    до   станцій,   розташованих   далі   від   станцій 
перепричеплювання вагонів. 
     2.42. Оформлення проїзних документів у зворотному напрямку та 
на  поїзди,  які відходять з пунктів пересадки,  здійснюється,  як 
правило, з пунктів формування чи обертання поїздів. 
     2.43. Проїзний  документ  у  вагон  зі   змінним   трафаретом 
видається не далі ніж до станції зміни трафарету. 
     2.44. Забороняється  оформлення  проїзду  за простроченими та 
невстановленого зразка  пільговими  документами,  при  відсутності 
потрібних печаток, з незасвідченими виправленнями. 
     2.45.   Загублені   та   викрадені   проїзні   документи   не 
поновлюються.
     Поновлення  пошкоджених  проїзних  документів  здійснюється у 
квиткових  касах  за поданням паспорта пасажира та письмової заяви 
пасажира.  На  зворотному  боці  поновленого  проїзного  документа 
наноситься  відмітка  \”Поновлений\”  та  зазначаються дата, підпис, 
прізвище   та  ініціали  касира.  Повернення  поновлених  проїзних 
документів  здійснюється  згідно з розділом 19 цих Правил. { Пункт 
2.45   розділу   2  доповнено  абзацом  другим  згідно  з  Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  252  (  z0257-08  )  від 
04.03.2008;  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
транспорту та зв\’язку N 1333 ( z0199-09 ) від 03.11.2008 }
{  Пункт  2.45 розділу  2  із змінами, внесеними згідно з  Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  252  (  z0257-08  )  від 
04.03.2008 } 
     2.46. У  разі надання одному пасажиру проїзних документів для 
двох та більше осіб квитковий касир оформляє,  як  правило,  рівну 
кількість  верхніх  і  нижніх  місць.  Виняток може бути зроблений 
інвалідам, особам похилого віку, хворим, пасажирам з дітьми. 
     2.47. Залізниця має право  відмовити  в  оформленні  проїзних 
документів у разі, якщо:
     а) замовник проїзного  документа  не  згоден  з  умовами  цих 
Правил;
     б) у поїзді немає вільних місць. 
     2.48. Залізниці   можуть   організовувати   продаж   проїзних 
документів  на окремі поїзди (вагони) з урахуванням вимог пасажира 
до купе – \”чоловіче\”, \”жіноче\”, \”змішане\”. 
     2.49. Проїзні документи видаються пасажиру  після  їх  повної 
оплати.
     Під  час  отримання  проїзного  документа пасажир повинен, не 
відходячи  від  каси,  перевірити  правильність зазначених у ньому 
відомостей,  у  тому  числі  прізвища та імені, та одержану здачу. 
{  Пункт  2.49  розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 44 ( z0529-13 ) від 25.01.2013 } 
     2.50. Виданий  пасажиру  проїзний  документ дійсний тільки на 
час прямування поїзда між станціями, указаними в ньому. 
     2.51. Дійсність  проїзного  документа  (квитка  і  плацкарти) 
продовжується:
     а) у разі ненадання пасажиру  місця,  указаного  в  проїзному 
документі;
     б) у разі запізнення пасажира на поїзд з пункту  пересадки  з 
вини залізниці. 
     2.52. Дійсність   квитка  (однієї  з  двох  частин  проїзного 
документа) продовжується:
     а) у  разі  запізнення  пасажира  на поїзд,  якщо про це було 
заявлено ним не пізніше однієї години після відправлення поїзда; 
{  Підпункт \”а\” пункту 2.52 розділу 2 із змінами, внесеними згідно 
з  Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  649  ( z1942-12 ) від 
02.11.2012 }
     б) якщо пасажир не зміг виїхати поїздом, указаним у проїзному 
документі,  унаслідок хвороби чи  нещасного  випадку  і  пред\’явив 
проїзний документ разом з довідкою лікувального закладу не пізніше 
10 діб після одужання.  У цих  випадках  нова  поїздка  може  бути 
оформлена  протягом  однієї  доби  після  поставлення відмітки про 
продовження дійсності квитка. 
     2.53.  Під час оформлення проїзних документів квитковий касир 
або інший працівник,  який одержує  гроші  під  час  розрахунку  з 
пасажиром,  повинен з\’ясувати, чи згоден пасажир сплатити вартість 
за  користування  у  вагоні постільними речами та інші послуги, що 
надаються  суб\’єктом  господарювання.  {  Абзац перший пункту 2.53 
розділу  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства 
інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 }
     У  разі сплати пасажиром за його власним бажанням у квитковій 
касі вартості користування постільними речами та іншими послугами, 
що   надаються   суб\’єктом  господарювання  відповідна  інформація 
зазначається  у  проїзному  чи  іншому  документі.  { Абзац другий 
пункту  2.53  розділу  2  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 }
{  Розділ  2  доповнено  пунктом  згідно  з  Наказом  Міністерства 
транспорту та зв\’язку N 666 ( z0952-07 ) від 03.08.2007 } 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code