Розділ 3. Позачергове та першочергове оформлення проїзних документів

Розділ 3. Позачергове та першочергове оформлення проїзних документів

Розділ 3. Позачергове та першочергове оформлення 
                       проїзних документів 
     3.1. Правом  позачергового  оформлення  проїзних документів в 
добових касах та касах попереднього  продажу  (у  разі  особистого 
звернення з пред\’явленням посвідчення особи) користуються:
     а) народні депутати України,  депутати Автономної  Республіки 
Крим (у межах Автономної Республіки Крим);
     б) Герої Радянського Союзу, Герої України;
     в) Герої Соціалістичної Праці;
     г) особи, нагороджені чотирма і більше медалями \”За відвагу\”;
     ґ) повні  кавалери  ордена  Слави  трьох  ступенів  та  повні 
кавалери ордена Трудової Слави;
     д) інваліди  Великої  Вітчизняної  війни I,  II і III груп та 
особи, до них прирівняні;
     е) учасники Великої Вітчизняної війни;
     є) інваліди війни I, II та III групи;
     ж) почесні залізничники;
     з)   інваліди   загального  захворювання  I  та  II  груп  та 
неповнолітні інваліди;
{ Підпункт \”з\” пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  235  (  z0955-11  )  від 
22.07.2011 }
     и) особи,  які супроводжують хворих дітей,  які  належать  до 
потерпілих  від  Чорнобильської  катастрофи,  до  місця  лікування 
(реабілітації),  оздоровлення та назад (за  направленням  медичних 
закладів);
     і) прокурори та слідчі;
     ї) працівники міліції;
     й) працівники Служби безпеки України;
     к) співробітники Управління державної охорони України;
     л) судді;
     м) рятувальники аварійно-рятувальних служб;
     н) особи,  які супроводжують народних депутатів,  зазначені в 
його посвідченні про відрядження;
     о) особи,  нагороджені  трьома  ступенями  знака  \”Залізнична 
Слава\”, – при особистих поїздках та поїздках членів сім\’ї;
     п) члени Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 
Кабінеті Міністрів України при виконанні службових обов\’язків;
     р) особи  рядового  і  начальницького  складу  та  працівники 
органів і підрозділів цивільного захисту;
     с) військовослужбовці при направленні у відрядження до нового 
місця проходження військової служби, а також до місця використання 
відпустки. 
     3.2. Особи,  перелічені в підпунктах  \”і\”  –  \”м\”,  \”п\”,  \”р\” 
пункту 3.1 та в підпунктах \”в\”,  \”е\”, \”ж\” пункту 3.3, користуються 
правом відповідно до позачергового  та  першочергового  оформлення 
проїзних  документів  тільки  при  службових  поїздках,  за  умови 
пред\’явлення   службового   посвідчення   та    посвідчення    про 
відрядження. 
     3.3. Правом першочергового оформлення проїзду в добових касах 
користуються:
     а) пасажири  з  дітьми віком до 10 років,  а також пасажири – 
супровідники  хворих  неповнолітніх   дітей,   які   прямують   на 
санаторно-курортне лікування за путівками, пред\’явленими в касу;
     б) особи,  які їдуть за телеграфно засвідченим  викликом  про 
смерть, нещасний випадок;
     в) працівники рефрижераторних поїздів та локомотивних бригад;
     г) учасники бойових дій;
     ґ) учасники війни;
     д) ветерани  військової  служби,  ветерани органів внутрішніх 
справ, ветерани державної пожежної охорони;
     е) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його 
представники;
     є) інваліди  з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи –  I 
категорії;
     ж) державні службовці під час відрядження.
     У касах  попереднього  продажу  вищевказаним  особам  проїзні 
документи надаються в загальній черзі.
     У залізничних  вузлах  першочергове право на одержання місць, 
які є в продажу,  надається пасажирам після пред\’явлення проїзного 
документа до цього пункту як пересадкового. 
     3.4. Особи, перелічені в підпунктах \”і\” – \”м\” пункту 3.1 та в 
підпунктах  \”б\”,  \”в\”   пункту   3.3,   забезпечуються   проїзними 
документами в добових касах незалежно від наявності вільних місць. 
У разі відсутності вільних місць  касир  добової  каси  в  спосіб, 
установлений технологічним процесом вокзалу, зобов\’язаний оформити 
квиток без плацкарти за  тарифом  загального  вагона  з  відміткою 
\”Згідно з пунктом 3.4 Правил\”. 
       Розділ 4. Резервування місць для організованих груп 
     4.1. Резервування  місць  для  перевезення організованих груп 
провадиться на підставі письмової заяви організатора  перевезення. 
Заява  від організатора перевезення – юридичної особи підписується 
її  керівником.  У  заяві вказуються: повне найменування юридичної 
особи, її місцезнаходження, реквізити банку, який обслуговує, дата 
від\’їзду,  бажаний  номер  поїзда,  кількість  і  категорія місць, 
станції  відправлення  і  призначення.  {  Абзац перший пункту 4.1 
розділу  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства 
транспорту та зв\’язку N 252 ( z0257-08 ) від 04.03.2008 }
     Заява про   перевезення   групи    дітей    шкільного    віку 
засвідчується  підписом директора школи,  де вчаться школярі,  або 
завідувача районного відділу освіти, або керівника юридичної особи 
– організатора перевезення.
     У заяві, поданій фізичною особою, зазначаються паспортні дані 
заявника:  прізвище,  ім\’я,  по батькові, серія та номер паспорта, 
дата і місце видачі, місце проживання, контактний телефон. { Пункт 
4.1  розділу  4  доповнено  абзацом  згідно з Наказом Міністерства 
транспорту та зв\’язку N 1333 ( z0199-09 ) від 03.11.2008 }
     Заяви   від   юридичних   осіб   на  резервування  місць  для 
перевезення   організованих   груп  можуть  направлятись  також  в 
електронному вигляді.  Переліки електронних адрес для  направлення 
заяв  для  резервування місць зазначаються на офіційних веб-сайтах 
залізниць.  { Пункт 4.1 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з 
Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  649  (  z1942-12  )  від 
02.11.2012 } 
     4.2.  Заява  про  резервування місць надається в період, коли 
попередній  продаж  проїзних  документів  на  дату,  яку  замовляє 
організатор перевезення, вже розпочався. { Абзац перший пункту 4.2 
розділу  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства 
транспорту та зв\’язку N 252 ( z0257-08 ) від 04.03.2008 } 
     {  Абзац  другий  пункту  4.2 розділу 4 виключено на підставі 
Наказу  Міністерства  транспорту та зв\’язку N 252 ( z0257-08 ) від 
04.03.2008 } 
     4.3. Резервування місць за телеграмами юридичних чи  фізичних 
осіб не провадиться. 
     4.4. Плата за послуги з резервування місць уноситься готівкою 
в день замовлення або в безготівковому порядку протягом шести днів 
(день  замовлення  не  враховується)  за  кожне  замовлене  місце, 
незалежно від того, яка кількість місць фактично буде викуплена. 
{  Пункт  4.4  розділу  4  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  252  (  z0257-08  )  від 
04.03.2008, Наказом Міністерства інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) 
від 22.07.2011 } 
     4.5. На вимогу керівника групи при  оформленні  проїзду  груп 
дітей  пункт  резервування  зобов\’язаний  оформити проїзд повністю 
туди і назад,  у тому числі з  пунктів  пересадки,  про  що  пункт 
оформлення  проїзду групи дітей повідомляє пункт посадки,  висадки 
або пересадки групи.  Начальник вокзалу (станції)  та  поїзда  або 
вповноважені  ними  особи зобов\’язані керувати посадкою в поїзд та 
висадкою дітей з нього. 
     4.6. Замовник повинен викупити проїзні документи на замовлені 
місця  протягом  шести  діб  з  дня замовлення (день замовлення не 
враховується).
     В  особливих  випадках  за  узгодженням  із  замовником пункт 
продажу   може   встановлювати   інші   терміни   викупу  проїзних 
документів.
     На  всіх  проїзних  документах,  оформлених  для  перевезення 
групи,  зазначаються прізвище та ім\’я керівника групи. { Пункт 4.6 
розділу  4  доповнено  новим абзацом згідно з Наказом Міністерства 
інфраструктури N 44 ( z0529-13 ) від 25.01.2013 }
{   Пункт   4.6   розділу   4   в   редакції  Наказу  Міністерства 
інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 } 
     4.7.  Проїзні  документи  за  заявами,  що подаються в термін 
від 6  до  3  діб  до відправлення поїзда,  повинні бути викуплені 
протягом 1 доби, а менше 3 діб – в день резервування місць.
{ Пункт 4.7 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та 
зв\’язку  N  252  (  z0257-08 ) від 04.03.2008, Наказу Міністерства 
інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     4.8. Місця  з  не  викуплених  у  визначений  термін проїзних 
документів передаються у загальний продаж,  замовлення анулюється. 
Плата за резервування місць не повертається.
{ Пункт 4.8 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та 
зв\’язку N 252 ( z0257-08 ) від 04.03.2008 } 
     4.9. Резервування місць для перевезення груп дітей на  період 
літніх   канікул  проводиться  на  підставі  заяв,  які  подаються 
організаторами оздоровлення дітей в пункти резервування  залізниць 
до 15 квітня поточного року. 
     4.10.  Заяви  на  перевезення  груп  дітей  в  період  літніх 
канікул,   подані  до  15  квітня,  підтверджуються  організатором 
оздоровлення  дітей  за 40-45 діб до відправлення поїзда, а подані 
після  15  квітня задовольняються залізницею залежно від наявності 
вільних  місць,  рухомого  складу  та  розкладів  руху  додаткових 
поїздів.
     У цьому  разі  оплата  за  резервування  місць   здійснюється 
організатором оздоровлення дітей при підтвердженні заяви. 
     4.11. Якщо  в  заяві замовлено окремий(і) вагон(и),  вартість 
перевезення  сплачується  за  всю   кількість   місць   даного(их) 
вагона(ів). 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code