Розділ 5. Пільгові перевезення пасажирів

Розділ 5. Пільгові перевезення пасажирів

Розділ 5. Пільгові перевезення пасажирів 
     5.1. До  пільгових  перевезень  належить безплатний проїзд та 
проїзд зі знижкою вартості проїзду,  що  надаються  відповідно  до 
міжнародних  угод,  законів  України,  постанов Кабінету Міністрів 
України тощо. 
     5.2.   Знижки  на  проїзд  пасажирів  чи  перевезення  багажу 
(вантажобагажу)   для   окремих  поїздів,  на  окремий  період  та 
напрямки,  на  визначені  дати,  окремі категорії вагонів, періоди 
року,  дні  тижня,  на квиток та плацкарту одразу чи роздільно, на 
визначені   партії   багажу  чи  вантажобагажу  залізницею  можуть 
установлюватись   окремими  наказами  Міністерства  транспорту  та 
зв\’язку  України.
{  Пункт  5.2  розділу  5  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  943  (  z0889-09  )  від 
09.09.2009 } 
     5.3. Особам,  яким  пільги надані згідно з Угодою про взаємне 
визнання прав на  пільговий  проїзд  для  інвалідів  та  учасників 
Великої    Вітчизняної  війни,  а  також осіб,  прирівняних до них 
( 997_301 ),  від 12 березня 1993 року, знижка з вартості квитка і 
плацкарти надається при проїзді територією СНД та у вагонах держав 
СНД.  Вартість квитка за проїзд по  території  держав  Латвійської 
Республіки,   Литовської   Республіки,  Естонської  Республіки  та 
плацкарти у вагонах залізниць цих держав сплачується на  загальних 
підставах.
     Героям Радянського  Союзу  та  особам,  нагородженим  орденом 
Слави трьох ступенів, безкоштовний проїзд за відповідними талонами 
надається у м\’якому  вагоні  з  двомісними  купе  \”СВ\”,  інвалідам 
Великої Вітчизняної  війни  I  та  II  груп  –  у купейному вагоні 
швидкого  поїзда,  у  тому  числі  при  проїзді   у   внутрішньому 
сполученні. 
     5.4. У  разі відсутності вільних місць у пасажирському поїзді 
особам,  що мають право на безплатний проїзд, проїзні документи за 
їх згодою можуть оформлятись у вагони та поїзди нижчої категорії. 
     5.5. Особам,  що  мають право на безплатний проїзд у купейних 
вагонах та м\’яких вагонах з двомісними купе,  безплатний проїзд на 
їх  прохання  може  оформлятись  у  вагонах  із  сидячими  місцями 
швидкісних та високошвидкісних поїздів. 
     5.6. Перелік категорій громадян, які користуються пільгами на 
залізничному транспорті, наведено в додатку 2 до цих Правил. 
     5.7. Народні депутати України мають право безплатного проїзду 
в межах України в усіх  поїздах  і  вагонах  формування  залізниць 
України.  Проїзд  здійснюється  за безплатним проїзним документом, 
який видається  квитковою  касою  при  пред\’явленні  депутатського 
посвідчення  та  вкладиша  до  нього.  Право  безплатного  проїзду 
поширюється також на особу,  яка супроводжує народного депутата  – 
інваліда I групи.
     На бажання  народного  депутата  здійснити  поїздку  за  межі 
України  квитковою  касою видається проїзний документ на весь шлях 
прямування з урахуванням права  на  безплатний  проїзд  територією 
України  та стягненням повної вартості квитка за проїзд територією 
іноземних залізниць.
     Вартість плацкарти   при   прямуванні   у   вагоні  іноземних 
залізниць у всіх випадках сплачується народним депутатом у повному 
розмірі відповідно до чинних тарифів. 
     5.8. Особам,   яким  пільги  надані  законодавством  України, 
знижка з вартості квитка та  плацкарти  надається  при  проїзді  в 
межах України і тільки у вагонах суб\’єктів господарювання України. 
При  проїзді  у вагонах, які належать іноземним залізницям, знижка 
надається  тільки  щодо  вартості  квитка,  плацкарта  сплачується 
повністю.  {  Абзац  перший  пункту  5.8  розділу  5  із  змінами, 
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  транспорту та зв\’язку 
N 1333 ( z0199-09 ) від 03.11.2008 }
     При проїзді у вагонах  суб\’єктів  господарювання  України  за 
межі  України  осіб,  яким пільги надані законодавством України до 
держав  СНД  та  Латвійської  Республіки,  Литовської  Республіки, 
Естонської  Республіки,  знижка  з  вартості  квитка  надається до 
прикордонної станції України,  а з вартості плацкарти  –  на  весь 
шлях прямування. 
     5.9. Особи,   які   супроводжують   інвалідів   I   групи  та 
дітей-інвалідів,   можуть   користуватись   пільгою   тільки   при 
супроводженні інвалідів.
     Дозволяється оформлення пільгового проїзного документа тільки 
для супровідника,  якщо вік дитини-інваліда менше 6 років і дитина 
прямує із супровідником без проїзного документа.
     Оформлення  проїзних  документів  для супровідника інваліда I 
групи    здійснюється   із   зазначенням   шифру,   прийнятого   в 
автоматизованій  системі керування пасажирськими перевезеннями для 
супровідника  відповідної  категорії інваліда, та прізвища й імені 
інваліда.  Аналогічно  здійснюється  оформлення проїзду особі, яка 
супроводжуватиме  дитину-інваліда. { Пункт 5.9 розділу 5 доповнено 
новим  абзацом  згідно  з Наказом Міністерства інфраструктури N 44 
( z0529-13 ) від 25.01.2013 } 
     5.10.  Знижка з вартості проїзду за відповідними документами, 
що  засвідчують  право на пільги у період з 1 жовтня по 15 травня, 
надається  при оформленні проїзних документів на дату відправлення 
не  раніше  1 жовтня і не пізніше 15 травня. { Абзац перший пункту 
5.10 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
транспорту та зв\’язку N 943 ( z0889-09 ) від 09.09.2009 }
     Якщо пасажир до 24 години 15  травня  не  прибув  на  станцію 
призначення,   то   пільговий   проїзний  документ  зберігає  свою 
дійсність до прибуття пасажира на станцію призначення.
     Оформлення пільгового    проїзного   документа   зі   станції 
пересадки на дату пізніше 15 травня не дозволяється. 
     { Абзац четвертий пункту 5.10 розділу 5 виключено на підставі 
Наказу  Міністерства  транспорту та зв\’язку N 943 ( z0889-09 ) від 
09.09.2009 } 
             Розділ 6. Порядок оформлення безплатних 
           та пільгових проїзних документів за талонами 
     6.1. Безплатні або пільгові проїзні  документи  видаються  за 
умови  пред\’явлення оригіналу документа, який підтверджує право на 
пільги,  та  листа  (книжки)  талонів.  Талони  без  посвідчення і 
посвідчення  без  талонів,  а  також  талон,  відрізаний власником 
талона  або  іншою  особою,  крім  квиткового  касира,  уважається 
недійсним, і проїзд за таким талоном не оформляється.
{  Пункт  6.1  розділу  6  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 } 
     6.2.  Безплатні  та  пільгові  проїзні  документи видаються в 
обмін на талони  поточного  року.  При  оформленні  безплатних  та 
пільгових  проїзних  документів (зі знижкою вартості 50%) відривні 
талони на проїзд \”туди\” дійсні для виїзду до 31  грудня  поточного 
року,  талони  на  проїзд  \”назад\”  дійсні  для виїзду до 31 січня 
наступного за вказаним у талоні року.
     Безплатний проїзд  в  обмін  на талон поточного року та талон 
минулого року оформляється для виїзду до 31 грудня поточного року. 
{ Абзац другий пункту 6.2 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  649  (  z1942-12  )  від 
02.11.2012 }
     Безплатний проїзд  в  обмін  на  два  талони  поточного  року 
оформляється  для  виїзду  до  31  січня  наступного за вказаним у 
талоні року.
{  Пункт  6.2  розділу  6  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  1333  (  z0199-09  ) від 
03.11.2008,  в  редакції Наказу Міністерства транспорту та зв\’язку 
N 943 ( z0889-09 ) від 09.09.2009 } 
     6.3. На бажання інваліда Великої Вітчизняної війни  з  правом 
безплатного  проїзду  в купейному вагоні швидкого поїзда може бути 
оформлений проїзд у вагоні \”СВ\” з доплатою 50 відсотків різниці  у 
вартості проїзду. 
     6.4. У  разі оформлення проїзду у вагоні,  який за категорією 
оплачується  нижче,  ніж  категорія   вагона,   проїзд   у   якому 
передбачено пільгами, різниця у вартості проїзду не виплачується. 
     6.5. У  разі  оформлення проїзного документа в обмін на талон 
білетний касир відрізає потрібний талон з листа  (книжки)  талонів 
та  його  додає  до  звіту  касира.  При оформленні проїзду вручну 
відрізується проїзний документ,  контрольний талон (цінова  сітка) 
повністю залишається при корінці проїзного документа. 
     6.6. Номер посвідчення про право на пільги та прізвище й ім\’я 
особи,  яка  має  право  на  пільги,  проставляються  на проїзному 
документі.
{   Пункт   6.6   розділу   6   в   редакції  Наказу  Міністерства 
інфраструктури  N  235  (  z0955-11  ) від 22.07.2011; із змінами, 
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  44 
( z0529-13 ) від 25.01.2013 } 
 
     6.7. Проїзні документи,  видані безплатно або зі  знижкою  50 
відсотків,  дійсні  для  проїзду  тільки  в  разі,  якщо  номери в 
посвідченні та проїзному документі співпадають. 
     6.8. У  разі  оформлення  в  обмін   на   відповідні   талони 
пільгового  або  безплатного  проїзного документа з пересадками на 
всіх проїзних документах проставляється повний маршрут прямування. 
     6.9. За  наявності  місць  з  пункту  пересадки  оформляється 
проїзд  до  пункту призначення з видачею пасажиру окремих проїзних 
документів до кожного пункту пересадки та пункту призначення. 
     6.10. У разі відсутності вільних місць з пункту пересадки  на 
подальший  відрізок шляху чи на бажання пасажира проїзний документ 
видається тільки до пункту пересадки.  Проїзний документ до пункту 
пересадки,  у якому зазначений повний маршрут, дійсний протягом 10 
діб з дня прибуття до пункту пересадки. В обмін на нього безплатно 
або  зі  знижкою 50 відсотків оформляється новий проїзний документ 
до станції призначення або до станції наступної пересадки. { Абзац 
перший  пункту  6.10  розділу  6  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  235  (  z0955-11  )  від 
22.07.2011 }
     Безплатні або пільгові проїзні документи, пред\’явлені пізніше 
ніж через 10 діб після прибуття пасажира до пункту пересадки, є не 
дійсними.  Жодна відмітка на проїзному документі,  за яким пасажир 
прямував до пункту пересадки, не проставляється. 
     6.11. Власник пільгового або безплатного проїзного документа, 
отриманого  в  обмін  на талони,  має право повернути його назад у 
будь-який   час,   але   не  пізніше  ніж  за  одну  годину  після 
відправлення  поїзда  і  отримати  документ  на  одержання  нового 
проїзного  документа.  {  Абзац  перший  пункту  6.11 розділу 6 із 
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства інфраструктури 
N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 }
     Якщо проїзний  документ  здано  до  автоматизованої каси,  то 
пасажиру видається видрукуваний на терміналі талон  на  оформлення 
безплатного  чи  пільгового  проїзного  документа.  Якщо  проїзний 
документ повертається до білетної каси з  ручним  оформленням,  то 
пасажиру  видається перекреслений бланк нового проїзного документа 
без  тарифної  сітки  з  написом  \”замість  талона туди (назад) за 
200__ рік\”.
     Якщо зданий проїзний  документ  був  пільговим,  то  пасажиру 
видається перекреслений бланк пільгового проїзного документа, якщо 
безплатним – то перекреслений бланк повного проїзного документа.
     Нова поїздка оформляється за маршрутом, зазначеним пасажиром, 
незалежно від маршруту в проїзних документах,  за якими поїздка не 
здійснилася. 
     6.12. Термін  дії  документів,  які видані замість повернених 
проїзних  документів,  визначається  так,  як  і  щодо   звичайних 
талонів.  Документи  на  право  отримання  проїзного  документа  в 
напрямку туди дійсні до 31 грудня поточного року, у напрямку назад 
– до 31 січня наступного за указаними в документі року. 
     6.13. Число разів повернення пільгових та безплатних проїзних 
документів  не  обмежується.  Плата  за   послуги   з   повернення 
безплатного проїзного документа не здійснюється. 
     6.14. Вартість    невикористаного    безплатного    проїзного 
документа не повертається. Повернення платежів за зданий пільговий 
проїзний документ провадиться на загальних підставах. 
     6.15.   Якщо   пасажир,   який   прямує   в  безпересадковому 
сполученні перервав поїздку за пільговим  чи  безплатним  проїзним 
документом, то талони на відповідну пільгу не повертаються і право 
на нову пільгову чи безплатну поїздку не поновлюється.  Але,  якщо 
пасажир   побажає   продовжити   поїздку  за  цим  самим  проїзним 
документом,  то таке право надається,  а підставою для  оформлення 
продовження  поїздки  є проїзний документ з відміткою про зупинку. 
Для  подальшого  проїзду  за пільговим проїзним документом пасажир 
повинен  придбати нову зі знижкою 50% плацкарту, проїзний документ 
на  весь  шлях  компостується  і  разом  з  плацкартою  віддається 
пасажиру   для  поїздки.  Для  подальшого  проїзду  за  безплатним 
проїзним   документом   оформляється   новий  безплатний  проїзний 
документ,  а  в  касі  для звіту залишається безкоштовний проїзний 
документ  на  весь  шлях  прямування.  {  Пункт  6.15  із змінами, 
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  транспорту та зв\’язку 
N 666 ( z0952-07 ) від 03.08.2007 } 
     6.16. Якщо пасажир,  який прямує з пересадкою(ами),  припиняє 
поїздку в пункті пересадки, то талони за пред\’явлені до повернення 
безкоштовні проїзні документи на виїзд з пункту(ів)  пересадки  не 
повертаються і право на нову безплатну поїздку не поновлюється.
     Для  повернення  талонів  за безкоштовний проїзний документ з 
пересадкою на виїзд з пункту першопочаткового відправлення до каси 
повернення разом із цим проїзним документом повинні бути повернуті 
всі проїзні документи, оформлені на виїзд із пункту(ів) пересадки. 
{  Пункт  6.16  розділу 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 } 
     6.17. При оформленні проїзду Героям Радянського Союзу, Героям 
Соціалістичної  Праці,  особам,  нагородженим орденами Слави трьох 
ступенів,  повним  кавалерам  ордена  Трудової  Слави  та  особам, 
нагородженим   чотирма   і   більше   медалями   \”За  відвагу\”,  у 
автоматизованій касі видається  безплатний  проїзний  документ.  У 
разі оформлення вручну видається бланк повного проїзного документа 
без  сітки  для проїзду у вагоні згідно з виділеним місцем. В обох 
випадках на проїзному документі вказується номер книжки.
{  Пункт  6.17  розділу  6  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  252  (  z0257-08  )  від 
04.03.2008 } 
     6.18. Утрачені безплатні чи  пільгові  проїзні  документи  не 
поновлюються. 
     6.19. Виданий   безплатний  чи  пільговий  проїзний  документ 
належить тільки тій особі,  що і документ,  номер якого вказаний у 
проїзному документі,  і не підлягає переданню будь-яким особам,  у 
тому числі і близьким родичам (дружині, чоловіку, дітям та ін.). 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code