Розділ 7. Перевезення пасажирів

Розділ 7. Перевезення пасажирів

Розділ 7. Перевезення пасажирів 
     7.1. Поїздка  пасажира  повинна  розпочинатись  від  станції, 
указаної  у  проїзному  документі.  Якщо  пасажир придбав проїзний 
документ від станції відправлення поїзда, а посадку хоче здійснити 
на   проміжній   станції   на  шляху  прямування  поїзда,  то  він 
зобов\’язаний  не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда зі 
станції, зазначеної у проїзному документі, попередити відповідного 
працівника  вокзалу  чи  станції  відправлення  поїзда  про  зміну 
станції  посадки.  { Абзац перший пункту 7.1 розділу 7 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  транспорту та зв\’язку 
N 1333 ( z0199-09 ) від 03.11.2008 }
     Для цього   пасажиру  видається  бланк  заяви,  у  якому  він 
зазначає дані з проїзного документа:  номер поїзда,  номер вагона, 
місця  та  дату  відправлення  з  початкової  станції  та  станцію 
посадки.
     Станція відправлення зобов\’язана видати начальнику поїзда,  у 
якому буде здійснювати поїздку пасажир,  попередження про  посадку 
пасажира на проміжній станції. Пасажир також може подати заяву про 
посадку на станції,  яка не  є  пунктом  початкового  відправлення 
поїзда.  У цих випадках станція подання заяви сповіщає про посадку 
пасажира станцію відправлення поїзда. 
     {  Абзац четвертий пункту 7.1 розділу 7 виключено на підставі 
Наказу   Міністерства  інфраструктури  N  235  (  z0955-11  )  від 
22.07.2011 } 
     Якщо пасажир  здійснив  посадку в поїзд на проміжній станції, 
не попередивши станцію відправлення,  він має  право  на  зайняття 
місця,  указаного  в проїзному документі,  якщо воно є вільним.  У 
разі,  якщо місце вже надане іншому пасажиру, то місце для проїзду 
в  таких  випадках  надається  начальником  поїзда  без додаткової 
оплати в міру звільнення місць іншими пасажирами. 
     7.2. Посадка в поїзд осіб,  що здійснюють поїздку за  повними 
проїзними документами,  здійснюється  за  пред\’явлення   проїзного 
документа та документа, який посвідчує особу (паспорта громадянина 
України,  паспорта  громадянина  України  для  виїзду  за  кордон, 
дипломатичного паспорта   України,  службового  паспорта  України, 
посвідчення особи моряка,  посвідчення члена екіпажу,  посвідчення 
особи на повернення в Україну, тимчасового посвідчення громадянина 
України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для 
виїзду  за  кордон,  посвідчення  особи,  яка потребує додаткового 
захисту,  проїзного документа для  виїзду  за  кордон  особи,  яку 
визнано  біженцем,  та  особи,  яка  потребує додаткового захисту, 
довідки про звернення за захистом в Україні,  посвідки на постійне 
проживання,  посвідки  на  тимчасове проживання,  картки мігранта, 
посвідчення  біженця,  проїзного  документа  біженця,  паспортного 
документа іноземця та особи без громадянства).
     Діти віком від 14 до 16 років можуть здійснювати  поїздку  за 
пред\’явленням документа, що підтверджує вік дитини.
     Пасажири, які здійснюють поїздку за пільговими та безплатними 
проїзними документами, зобов\’язані пред\’явити проїзний документ та 
документ, що підтверджує право на пільгу.
{  Пункт  7.2  рзділу  7  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  інфраструктури  N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011; в 
редакції  Наказу Міністерства інфраструктури N 44 ( z0529-13 ) від 
25.01.2013 } 
     7.3.  Провідник  (стюард)  вагона  зобов\’язаний перед подачею 
поїзда для посадки пасажирів вивісити трафарет та порядковий номер 
вагона,  а  після  зупинки  вагона  –  своєчасно відкрити двері та 
розпочати  посадку  пасажирів,  перевіряючи  при  цьому  наявність 
проїзних  документів,  їх  відповідність даті відправлення поїзда, 
номеру   поїзда   і   вагона,   ваги  і  розмірів  ручної  поклажі 
встановленим  нормам,  а  в разі потреби – перевізні документи про 
оплату ручної поклажі, що перевозиться разом з пасажиром.
     Перевіряється також  наявність посвідчень на право пільгового 
або  безплатного  проїзду.  { Абзац другий пункту 7.3 розділу 7 із 
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства транспорту та 
зв\’язку N 252 ( z0257-08 ) від 04.03.2008 }
     Пасажири  без  проїзних  документів чи з недійсними проїзними 
документами,  з  прізвищем та іменем у проїзному документі, які не 
відповідають  даним  документа,  що  посвідчує  особу (за винятком 
допущених описок не більше трьох знаків), з ручною поклажею більше 
встановлених  норм  та  з  перевищенням розмірів, установлених для 
ручної поклажі, у вагон не допускаються. { Абзац третій пункту 7.3 
розділу  7  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства 
транспорту  та  зв\’язку N 252 ( z0257-08 ) від 04.03.2008, Наказом 
Міністерства інфраструктури N 44 ( z0529-13 ) від 25.01.2013 }
{  Пункт  7.3  рзділу  7  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     {   Пункт   7.4   розділу  7  виключено  на  підставі  Наказу 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  252  (  z0257-08  )  від 
04.03.2008 } 
     7.4.  На  проміжних станціях пасажири з проїзними документами 
допускаються для посадки в будь-який вагон поїзда.
{  Пункт  7.4  розділу  7  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  252  (  z0257-08  )  від 
04.03.2008 } 
     7.5. Пасажир  повинен  займати у вагоні місце,  яке вказане в 
проїзному документі. 
     7.6. У разі продажу двох проїзних документів  на  одне  місце 
начальник поїзда і провідник (стюард) вагона зобов\’язані допустити 
пасажира у вагон і вжити заходів для надання йому місця в поїзді. 
{  Пункт  7.6  рзділу  7  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     7.7. У разі відсутності місця у  вагоні,  до  якого  придбано 
проїзний документ,  начальник поїзда зобов\’язаний надати пасажиру, 
за його згодою,  місце в іншому  вагоні  (у  тому  числі  і  вищої 
категорії  – без стягнення доплати).  Якщо ж пасажиру надано місце 
нижчої категорії, то йому повертається різниця вартості проїзду.
     У разі  неможливості  надати  місце  пасажиру  в цьому самому 
поїзді йому,  на його згоду,  надається відповідне місце в  іншому 
поїзді  з переоформленням проїзних документів безплатно,  а в разі 
відмови пасажира від запропонованої заміни місця на підставі  акта 
загальної  форми, складеного начальником  поїзда йому повертається 
вартість  проїзду і послуг. { Абзац другий пункту 7.7 розділу 7 із 
змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства інфраструктури 
N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 } 
     7.8. Пасажири,  яким  оформлено проїзд без плацкарти згідно з 
пунктом 3.4 цих Правил,  здійснюють посадку тільки в штабний вагон 
поїзда.
     Пасажир пред\’являє  квиток  начальнику  поїзда   і   здійснює 
поїздку  в  коридорі штабного вагона,  а начальник поїзда протягом 
години повинен оформити проїзд. 
     7.9.  Після  посадки пасажирів у вагон та відправлення поїзда 
провідник   (стюард)   вагона  зобов\’язаний  додатково  перевірити 
наявність  і  дійсність  проїзних  документів  та  погасити їх, не 
пошкоджуючи  компостерних  знаків.  Погашення  здійснюється шляхом 
відривання шматочка у верхній частині проїзного документа на місці 
складання його впоперек.
     Аналогічно    здійснюється    погашення   єдиного   проїзного 
документа під час проїзду на першій ділянці прямування або під час 
проїзду \”туди\”.  Погашення єдиного  проїзного  документа  під  час 
проїзду  на  другій ділянці прямування або під час проїзду \”назад\” 
здійснюється  відриванням  шматочка  у  нижній  частині  проїзного 
документа  по лінії складання його впоперек. { Пункт 7.9 розділу 7 
доповнено  новим  абзацом  другим  згідно  з  Наказом Міністерства 
інфраструктури N 649 ( z1942-12 ) від 02.11.2012 }
     Додатково  перевіряється наявність посвідчень, що дають право 
на безплатний чи пільговий проїзд, відповідність прізвища та імені 
на  іменних,  пільгових та безплатних проїзних документах прізвищу 
та  імені  в посвідченні особи про право на пільги. { Абзац пункту 
7.9  розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
транспорту  та  зв\’язку N 252 ( z0257-08 ) від 04.03.2008, Наказом 
Міністерства інфраструктури N 44 ( z0529-13 ) від 25.01.2013 }
     Проїзні документи пасажирів м\’яких,  купейних та  плацкартних 
вагонів пасажирських та швидких поїздів, усіх вагонів прискорених, 
швидкісних  поїздів  на  час  поїздки  зберігаються  у  провідника 
(стюарда)  вагона.  У  загальних  вагонах  пасажирських та швидких 
поїздів,   вагонах   регіональних  поїздів,  Інтерсіті  +  проїзні 
документи  зберігаються  у  пасажирів  і  пред\’являються на вимогу 
осіб,  які  здійснюють  контроль.  { Абзац пункту 7.9 розділу 7 із 
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства транспорту та 
зв\’язку  N  252  ( z0257-08 ) від 04.03.2008, Наказом Міністерства 
інфраструктури N 649 ( z1942-12 ) від 02.11.2012 }
{  Пункт  7.9  рзділу  7  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     7.10. У   разі   втрати   провідником   вагона  прийнятих  на 
зберігання від  пасажирів  проїзних  документів  начальник  поїзда 
складає  акт  у  двох примірниках,  який підписують пасажири,  чиї 
проїзні документи втрачено,  провідник вагона і начальник  поїзда. 
Акт  завіряється  штемпелем  начальника  поїзда та є підставою для 
проїзду пасажира до станції оформлення начальником  поїзда  нового 
проїзного  документа.  На підставі цього акта начальником поїзда в 
касі станції оформляються нові проїзні документи  з  відміткою  на 
звороті цих проїзних документів \”замість утраченого\”.
     Якщо пасажиру   потрібні  проїзні  документи  для  звіту  про 
відрядження,  то йому на підставі заяви та акта начальником поїзда 
в касі тієї станції, на якій поїзд має зупинку, оформляється новий 
проїзний документ з відміткою на звороті \”замість утраченого\”. 
7.11. Якщо пасажир помилково сів у поїзд не того напрямку, що 
вказаний у проїзному документі,  то він повинен покинути  його  на 
найближчій  станції.  У  цьому  разі начальник поїзда складає акт, 
який дає право пасажиру повернутись назад до станції  відправлення 
поїзда без оплати проїзду.
     Якщо після  повернення  на  станцію  відправлення  пасажир не 
встиг  на  поїзд,  зазначений  у  проїзному  документі,   то   він 
пред\’являє проїзний документ та акт загальної форми для поновлення 
дійсності  квитка  та  придбання  нової  плацкарти. { Абзац другий 
пункту  7.11  розділу  7  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  943  (  z0889-09  )  від 
09.09.2009 } 
     7.12. У  пасажирських  вагонах  для   пасажирів   вивішується 
інформація   про  розклад  руху  даного  поїзда  (безпересадкового 
вагона),  про послуги, що надаються у поїзді, про місцезнаходження 
книги  скарг,  номер вагона, у якому знаходиться начальник поїзда, 
місцезнаходження  власника  вагонів  поїзда,  наявність  у  складі 
поїзда  вагона-ресторану  (вагона-кафе), його розміщення згідно зі 
схемою   поїзда,   режим  роботи,  план  евакуації,  пам\’ятка  для 
пасажирів щодо дій у разі пожежі, а також витяги з цих Правил щодо 
прав та обов\’язків пасажирів та провідників (стюардів) вагонів. По 
радіотрансляційній    мережі    поїзного   радіомовлення   повинна 
передаватись інформація про послуги харчування і режим їх надання, 
інші послуги.
{  Пункт  7.12  рзділу  7  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     7.13. На   всьому   шляху   прямування   пасажирам  надається 
можливість  користуватись  наявними  у  вагоні  двома  санітарними 
вузлами,  для  чого провідник (стюард) вагона зобов\’язаний тримати 
їх відчиненими.
     Не дозволяється   користування   санітарними   вузлами    при 
проходженні поїзда через станції та санітарні зони.
{  Пункт  7.13  рзділу  7  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     7.14. Пасажири   можуть  користуватись  спальними  місцями  в 
будь-який період доби.  Підняття й опускання  верхніх  полиць,  на 
бажання пасажирів, виконують провідники вагонів. 
     7.15. Пасажири    всіх    вагонів    зі   спальними   місцями 
забезпечуються за встановлену плату чаєм та кавою.
     Якщо  оплата  за послуги здійснена за бажанням пасажира через 
квиткову  касу,  в  проїзних  документах  зазначається  відповідна 
інформація.  { Пункт 7.15 розділу 7 доповнено новим абзацом згідно 
з  Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  235  ( z0955-11 ) від 
22.07.2011 } 
     7.16. Медикаменти з аптечки вагона в доцільних кількостях,  а 
також кип\’ячена вода надаються пасажирам безплатно. 
     7.17.   У   вагонах   поїздів   куріння   тютюнових   виробів 
забороняється.
{  Пункт  7.17 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства транспорту 
та зв\’язку N 943 ( z0889-09 ) від 09.09.2009 } 
     7.18. Азартні ігри в поїздах і на вокзалах забороняються. 
     7.19. Використані  та погашені проїзні документи повертаються 
пасажирам  за  30  хвилин  до  прибуття  на  станцію   призначення 
пасажира.
     Пасажир зобов\’язаний зберігати проїзний документ до виходу на 
перон. 
     7.20. Видавати проїзні документи особам,  що  не  здійснювали 
поїздку за ними, забороняється. 
     7.21. У  виняткових  випадках  з  дозволу  начальника  поїзда 
дозволяється посадка пасажирів  у  поїзд,  якщо  вони  не  встигли 
придбати проїзні документи в касі.  При цьому посадка дозволяється 
тільки в штабний вагон з подальшим оформленням проїзду: протягом 1 
години з моменту відправлення поїзда з пункту формування (обороту) 
і протягом 30 хвилин – з проміжних станцій.  Штрафи при  цьому  не 
стягуються. 
     7.22.  Провідники (стюарди) вагонів зобов\’язані попереджувати 
пасажирів  не  пізніше  ніж  за  30  хвилин  до прибуття поїзда до 
станції призначення, указаної у проїзному документі.
{  Пункт  7.22  рзділу  7  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     7.23. Про кожен випадок проїзду пасажиром станції призначення 
складається   акт   за   підписом  начальника  поїзда,  провідника 
(стюарда) вагона і пасажира, який засвідчується штампом начальника 
поїзда.  Цим актом надається право пасажиру повернутися до станції 
призначення безплатно.
{  Пункт  7.23  рзділу  7  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     7.24. Якщо   немає   можливості   скласти   акт   і   пасажир 
повертається   до  станції  призначення,  зазначеної  у  проїзному 
документі,  за  власні  кошти,  повернення  платежів  за  сплачену 
поїздку  здійснюється  у претензійному порядку.  До заяви пасажира 
додається проїзний документ,  за яким  здійснювалась  поїздка,  та 
документ,  що  підтверджує  оплату  вартості  проїзду  до  станції 
призначення. 
      7.25. Пасажири  всіх  вагонів  зі  спальними   місцями,   що 
сплатили вартість користування постільними речами,  забезпечуються 
ними провідником вагона.
     Якщо вартість  користування  постільними  речами  сплачена  в 
квитковій  касі,  пасажир  надає  провіднику  проїзний  чи   інший 
документ, що підтверджує цю сплату.
     У випадках,  коли пасажир не  оплатив  вартості  користування 
постільними  речами  у  квитковій  касі (при терміновому виїзді на 
похорон, у зв\’язку з нещасними випадками з рідними чи близькими, у 
разі  непередбаченої  значної  зміни  графіка руху поїзда,  у разі 
зміни  на  шляху  прямування  поїзда  категорії  вагона,  у  якому 
слідуватиме  пасажир, тощо),  він  може сплатити за користування у 
вагоні постільними речами начальнику поїзда або провіднику вагона, 
який зобов\’язаний видати пасажиру відповідний документ (квитанцію) 
про сплату

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code