Розділ 8. Окремі особливості пасажирських перевезень

Розділ 8. Окремі особливості пасажирських перевезень

Розділ 8. Окремі особливості пасажирських перевезень 
     8.1.  Пасажир,  який прямує до однієї з проміжних станцій, за 
бажання  та  за  наявності  вільних  місць  у  цьому  вагоні  може 
продовжити  поїздку далі станції, зазначеної в проїзному документі 
(крім  вагонів  зі  змінним  трафаретом). У цьому разі він повинен 
завчасно  заявити  про  це  провіднику вагона (начальнику поїзда), 
який  оформляє  пасажиру  документи на подальший проїзд як за нову 
поїздку.
{  Пункт  8.1  розділу  8  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  943  (  z0889-09  )  від 
09.09.2009 } 
     8.2. Пасажир  має  право  один  раз  здійснити   зупинку   на 
будь-якій  проміжній  станції,  розташованій  на маршруті виданого 
пасажиру проїзного документа. 
     8.3. У разі зупинки на проміжній станції пасажир  повинен  не 
пізніше  однієї  години  після  прибуття  поїзда  пред\’явити  свій 
проїзний  документ  черговому  по  вокзалу, начальнику станції або 
начальнику   вокзалу   для   поставлення   відмітки   \”Зупинка   з 
продовженням терміну дійсності квитка\”.
     Продовжити поїздку  пасажир  може  в термін не пізніше 10 діб 
після  відправлення  поїзда,  з  яким  він   прибув   на   станцію 
переривання  поїздки.  Нова  поїздка  за  цим  проїзним документом 
оформляється від станції,  на якій пасажир здійснив  зупинку,  або 
станції,  розташованої  далі на маршруті прямування.  Якщо зупинка 
була здійснена з причини захворювання,  то згідно з підпунктом \”б\” 
пункту 8.38 цих Правил продовжити поїздку пасажир може в термін не 
пізніше 10 діб  після  закінчення  лікування,  після  пред\’явлення 
медичної довідки з місця лікування чи лікарняного листа.
{  Пункт  8.3  розділу  8  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     8.4. У  разі  припинення  поїздки на шляху прямування пасажир 
повинен  не  пізніше однієї години після відходу поїзда пред\’явити 
проїзний  документ  пункту  продажу  проїзних  документів  станції 
припинення  поїздки  для  поставлення  відповідного  штемпеля   та 
отримання  вартості  квитка за непрослідувану відстань. Аналогічно 
проставляється  відмітка  на  єдиних  проїзних документах. { Абзац 
перший пункту 8.4 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 649 ( z1942-12 ) від 02.11.2012 }
     Забороняється здійснювати відмітку про  припинення  дійсності 
квитка  на  станціях,  які  розташовані  не на маршруті прямування 
поїзда, на який оформлено проїзний документ.
     Оформлення продовження поїздки за проїзними документами,  які 
мають відмітку про припинення їх дійсності,  не здійснюється.  Для 
продовження   поїздки   пасажир   повинен  придбати  нові  проїзні 
документи.
{  Пункт  8.4  розділу  8  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     8.5. Пасажир може після зупинки  змінити  маршрут  прямування 
без  зміни  станції  призначення.  Якщо  вартість  квитка за новим 
маршрутом перевищує  вартість  квитка  за  маршрутом,  указаним  у 
проїзному  документі,  то  пасажиром  сплачується різниця вартості 
квитка між новим і старим маршрутом.
     Якщо новий   маршрут   коротший  від  указаного  в  проїзному 
документі, то зміна маршруту прямування проводиться без додаткової 
сплати  вартості  квиткової частини шляхом поставлення відмітки на 
зворотному боці проїзного документа.  Вартість  плацкарти  в  обох 
випадках сплачується на загальних підставах. 
     8.6. Якщо   пасажир   бажає   змінити   маршрут   на  станції 
початкового відправлення,  він повинен здати проїзний документ  до 
каси  повернення  платежів  за  невикористані  проїзні документи й 
оформити новий проїзний документ. 
     8.7. У всіх випадках зупинки на шляху прямування  (крім  тих, 
що  сталися  з  вини  залізниці)  для  продовження поїздки пасажир 
повинен оплатити вартість нової плацкарти відповідно до  категорії 
вагона.
     Якщо продовження поїздки  здійснюватиметься  у  вагоні  вищої 
категорії,  крім  вартості  плацкарти,  пасажир  повинен  сплатити 
різницю вартості квитка від станції продовження поїздки до станції 
призначення. 
     8.8. Якщо   проїзні  документи  пасажира  після  відправлення 
поїзда залишилися в особи,  яка його проводжала, останній негайно, 
але  не  пізніше  ніж  через  одну  годину  з моменту відправлення 
поїзда,  повинен  пред\’явити їх начальнику станції (вокзалу), який 
коштом   того,   хто   проводжає,  дає  телеграму  (телефонограму) 
начальнику   поїзда.  На  підставі  телеграми  начальником  поїзда 
оформляються проїзні документи на весь шлях прямування.
{  Пункт  8.8  розділу  8  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     8.9. Проїзні  документи,  пред\’явлені особою,  яка проводжала 
пасажира,  гасяться  штемпелем  \”Дійсність   проїзного   документа 
припинена по станції…\”. 
     8.10. Погашені   проїзні  документи  повертаються  тому,  хто 
проводжає.  Повернення  платежів  за   вдруге   придбані   проїзні 
документи здійснюється тільки за заявою до Управління залізниці за 
умови  пред\’явлення  погашених   і   вдруге   придбаних   проїзних 
документів. 
     8.11. Погашення проїзних документів, пред\’явлених пізніше ніж 
через одну годину після відправлення поїзда, не здійснюється.
{  Пункт  8.11  розділу  8  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     8.12. Якщо  протягом  чотирьох   годин   після   відправлення 
пасажира   з   початкової   станції  не  буде  одержана  телеграма 
(телефонограма) від начальника вокзалу  станції  відправлення,  то 
пасажир  уважається  безквитковим і зобов\’язаний сплатити штраф та 
вартість  проїзду  від  станції  посадки  до  станції  призначення 
начальнику поїзда або сплатити штраф і залишити поїзд. 
     8.13. Якщо  час  прямування  пасажира  до станції призначення 
становить чотири години і менше,  пасажир уважається безквитковим, 
якщо  за  30  хвилин  до прибуття поїзда на станцію призначення не 
буде отримана інформація з  пункту  відправлення  про  пред\’явлені 
проїзні документи особою, яка проводжала пасажира. 
     8.14. Провідник (стюард), який виявив, що пасажир його вагона 
відстав  від  поїзда,  зобов\’язаний  негайно  вжити  заходів  щодо 
збереження  його  речей  і сповістити начальника поїзда. Начальник 
поїзда складає акт, у якому перелічуються речі пасажира. Акт, крім 
начальника  поїзда,  підписується провідником (стюардом) вагона та 
двома пасажирами – свідками події.
{  Пункт  8.14  розділу  8  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     8.15. Пасажир, який відстав від поїзда, повинен звернутися до 
начальника   станції   (вокзалу),  який  зобов\’язаний  інформувати 
начальника станції за ходом поїзда,  де поїзд має зупинку не менше 
10  хвилин,  та  начальника поїзда про необхідність зняття речей і 
проїзного документа такого пасажира. 
     8.16. Про  зняття  речей  телеграмою  сповіщається  начальник 
станції,  де  перебуває  пасажир.  Телеграма  дає  право  пасажиру 
безплатно доїхати першим попутним поїздом до станції, де містяться 
його речі і проїзний документ. 
     8.17. Передавання  речей  і  проїзного  документа начальником 
поїзда  начальнику  станції,  начальником   станції   –   пасажиру 
оформляється  актом  загальної  форми  у двох примірниках з описом 
речей. 
     8.18. Після приїзду пасажира на станцію, де зберігаються його 
речі і проїзний документ, він повинен пред\’явити проїзний документ 
черговому по вокзалу (станції) для поновлення дійсності квитка. 
     8.19. Для здійснення поїздки у вагоні іншої категорії пасажир 
повинен  звернутися  до  начальника  поїзда.  У  разі  продовження 
поїздки у вагоні вищої категорії пасажир сплачує різницю  вартості 
проїзду  за  відстань  між станціями,  де пасажир зайняв місце,  і 
станцією, до якої він прямує. 
     8.20. При переведенні пасажира на його бажання у вагон нижчої 
категорії різниця вартості проїзду йому не повертається. 
     8.21. Якщо  в  пасажира  виникла потреба,  щоб замість дитини 
поїздку здійснила доросла людина,  то  йому  надається  можливість 
переоформити проїзні документи. 
     8.22.  Пасажир  може  за наявності вільних місць переоформити 
проїзний  документ  на поїзд, який відходить раніше, у вагон вищої 
(нижчої)   категорії,  або  здійснити  заміну  місць,  указаних  у 
проїзному  документі,  на  місця  будь-якого  вагона  такої  самої 
категорії.
     Переоформлення  єдиних  проїзних  документів  здійснюється до 
початку поїздки одночасно  для  двох  ділянок  прямування  у  разі 
проїзду  з  пересадкою  чи  \”туди  –  назад\”,  при цьому дані щодо 
поїздки для другої  ділянки  прямування  чи  для  проїзду  \”назад\” 
можуть  не  змінюватися.  {  Пункт  8.22 розділу 8 доповнено новим 
абзацом   згідно  з  Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  649 
( z1942-12 ) від 02.11.2012 }
     Переоформлення  проїзних  документів  зі  зміною  прізвища та 
імені  пасажира  не допускається. { Пункт 8.22 розділу 8 доповнено 
новим  абзацом  згідно  з Наказом Міністерства інфраструктури N 44 
( z0529-13 ) від 25.01.2013 }
{  Пункт  8.22  розділу  8  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  943  (  z0889-09  )  від 
09.09.2009 } 
     8.23. Переоформлення здійснюється в квиткових касах,  якщо до 
відправлення  поїзда,  на який переоформлюються проїзні документи, 
не більше 24 годин. 
     8.24. За  переоформлення  проїзних  документів   здійснюється 
плата, установлена суб\’єктом господарювання. 
     8.25. Переоформлення  проїзного  документа  зі зміною станції 
призначення  (відправлення) та придбаного через мережу Інтернет не 
здійснюється.
{  Пункт  8.25  розділу  8  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 649 ( z1942-12 ) від 02.11.2012 } 
     8.26. При переоформленні проїзних документів вартість проїзду 
перераховується  відповідно  до нових умов поїздки.  Якщо вартість 
проїзного документа,  розрахованого за новими умовами, є вищою від 
попередньої, пасажиром сплачується різниця вартості. Якщо вартість 
нових  проїзних  документів  є  меншою   від   вартості   проїзних 
документів,  що переоформляються,  пасажиру повертається різниця у 
вартості проїзду. 
     8.27. У  разі  запізнення  пасажира  в пункт пересадки з вини 
залізниці (запізнення або відміна погодженого поїзда) і на бажання 
продовжити  поїздку  залізниця  повинна  відправити  пасажира  без 
стягнення плати наступним поїздом,  щоб пасажир прибув на  станцію 
призначення з найменшим запізненням. 
     8.28.  У  разі  прибуття  поїзда, у складі якого прямує вагон 
безпересадкового сполучення, після відправлення поїзда, з яким мав 
прямувати   цей   вагон,   пасажирам  на  їхнє  бажання  надається 
можливість  виїхати  без  оплати  проїзду до станції призначення в 
іншому  поїзді,  у якому є вільні місця.
{  Пункт  8.28  розділу  8  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  943  (  z0889-09  )  від 
09.09.2009 } 
     8.29. Якщо пасажир або група пасажирів  під  час  поїздки  до 
пункту пересадки виявлять,  що поїзд запізнюється, то вони повинні 
повідомити  провідника  (стюарда) вагона або машиніста дизель – чи 
електропоїзда  про пересадку в певному пункті.  Провідник   вагона 
(машиніст)  (стюард)  попереджає станцію пересадки про наявність у 
поїзді таких пасажирів для вжиття заходів щодо затримки поїзда або 
відправлення їх іншим поїздом.
{  Пункт  8.29  розділу  8  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     8.30.  Якщо у пасажира викрадено проїзні документи на станції 
зворотного  відправлення  чи  на  шляху  прямування  (на   станції 
пересадки)  або він їх загубив і не має коштів для придбання нових 
проїзних документів,  він може доручити (телефоном,  факсом  тощо) 
будь-якій  особі  придбати  повний або дитячий проїзний документ у 
квитковій касі  за  місцем  проживання  (місцезнаходженням)  такої 
особи  в  Україні на поїзд,  який відправляється зі станції виїзду 
пасажира, не менше ніж за 3 години та не більше ніж за дві доби до 
відправлення.
{   Пункт   8.30   розділу   8   в  редакції  Наказу  Міністерства 
інфраструктури N 649 ( z1942-12 ) від 02.11.2012 } 
     8.31. Начальник вокзалу (станції),  на якому (якій) оформлено 
проїзний документ за рахунок особи, що його сплачувала, телеграмою 
сповіщає начальника вокзалу  (станції)  перебування  пасажира  про 
оформлення  проїзду  із  зазначенням  повної інформації службового 
рядка проїзного документа.
     Оформлений за  плату  проїзний  документ  гаситься та разом з 
телеграмою передається на залізницю станції відправлення  пасажира 
для   прикладення   до  звіту  про  виданий  безкоштовно  проїзний 
документ.
     На підставі  цієї  телеграми  проїзний  документ  (повний  чи 
дитячий) оформлюється пасажирові  ручним  способом,  без  тарифної 
сітки та без стягнення плати.
     Особі, що сплатила вартість проїзду,  на підтвердження сплати 
видається копія телеграми.
     Повернення коштів  за  сплачені  та   невикористані   проїзні 
документи проводиться в претензійному порядку.
{   Пункт   8.31   розділу   8   в  редакції  Наказу  Міністерства 
інфраструктури N 649 ( z1942-12 ) від 02.11.2012 } 
     8.32. У разі  виявлення  технічної  несправності  вагона  або 
небезпечних   захворювань   у   пасажирів   та  інших  причин,  що 
унеможливлюють подальше  прямування  вагона  та  спричиняють  його 
відчеплення,  начальник  поїзда  повинен  розмістити  пасажирів на 
вільні місця у вагонах цього самого  поїзда,  у  тому  числі  й  у 
вагонах вищої категорії.
     У  разі  відміни  поїзда  або  заміни  його  на  поїзд  іншої 
категорії  зі  станції формування (обороту) чи на шляху прямування 
начальник   поїзда   та   начальник   вокзалу   (станції)  повинні 
організувати пересадку пасажирів до вагонів іншого поїзда. { Пункт 
8.32   розділу   8   доповнено  новим  абзацом  згідно  з  Наказом 
Міністерства інфраструктури N 44 ( z0529-13 ) від 25.01.2013 } 
     8.33. Якщо вільних місць немає, начальник поїзда та начальник 
станції (вокзалу)  зобов\’язані  вжити  заходів  щодо  відправлення 
пасажирів відчепленого вагона. 
     8.34. При розміщенні пасажирів відчепленого  вагона  перевага 
надається  пасажирам  з  дітьми,  хворим,  особам  похилого  віку, 
інвалідам. 
     8.35. Переоформлення  проїзних  документів  при   відчепленні 
вагона   здійснюється  посадовими  особами  залізниці  без  участі 
пасажира. 
     8.36. У разі переведення пасажирів з  відчепленого  вагона  в 
інші  вагони  перенесення  ручної  поклажі і надання їм допомоги є 
обов\’язком  залізниці.  При   цьому   слід   ужити   заходів   для 
забезпечення безпеки пасажирів та збереження ручної поклажі. 
     8.37. Постільні  речі   пасажирам   з   відчепленого   вагона 
видаються безплатно. 
     8.38. Пасажир може бути видалений з поїзда в таких випадках:
     а) якщо  перебуває  у  явно  вираженому  нетверезому стані та 
порушує при цьому правила проїзду і громадський  порядок,  заважає 
спокою  інших  пасажирів.  На  проїзному  документі проставляється 
відмітка  \”Відмовлено  в  перевезенні  на  підставі  пункту   8.38 
Правил\”;
     б) якщо перебуває в стані захворювання та  потребує  медичної 
допомоги. У цьому разі пасажира з його речами видаляють з поїзда з 
обов\’язковою участю медичного персоналу.
     Якщо пасажира  видаляють  з  поїзда в непритомному стані,  то 
його речі разом з проїзним документом передають начальнику вокзалу 
(станції),  де видалено пасажира,  за актом, складеним начальником 
поїзда   (провідником   безпересадкового   вагона  (стюардом))  та 
підписаним  начальником  поїзда,  начальником вокзалу (станції) та 
пасажиром,  який  їде  у  цьому  вагоні.  Після  одужання пасажиру 
повертаються  його  речі  та  вартість  проїзду  за непрослідувану 
відстань.  Вартість  плацкарти  не  повертається.  {  Абзац другий 
підпункту \”б\” пункту 8.29 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  586  (  z1463-11  )  від 
01.12.2011 }
     Якщо ж   пасажир  побажає  продовжити  поїздку,  то  проїзний 
документ  і  лікарняний  лист   чи   довідка   медичного   закладу 
пред\’являються  в  касу  для  оформлення  проїзду.  Багаж  у  разі 
прослідування  його  далі  станції  висадки  пасажира повертається 
безплатно  до  станції  видалення  пасажира  на підставі телеграми 
начальника вокзалу (станції), де пасажир був видалений;
     в) при   виявленні   перевезення   пасажиром  заборонених  до 
перевезення предметів та речовин і відмові видалити їх з поїзда. У 
цьому   разі   на   проїзних  документах  проставляється  відмітка 
\”Неправильне перевезення ручної поклажі\”. 
     8.39.  У  разі  пересадки пасажирів до поїзда, що наданий для 
заміни,  провідники  (стюарди)  на проїзних документах зобов\’язані 
зробити  відмітку про категорію поїзда та категорію (клас) вагона, 
в якому фактично прямує пасажир.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code