Розділ 9. Нещасні випадки з пасажирами

Розділ 9. Нещасні випадки з пасажирами

 Розділ 9. Нещасні випадки з пасажирами 
     9.1. Про всі нещасні випадки з пасажирами,  а  також  травми, 
тілесні  пошкодження,  що  сталися  з  пасажирами  на вокзалі чи в 
поїзді,  представник суб\’єкта господарювання зобов\’язаний  скласти 
акт (додаток 3).
     В  акті  зазначаються прізвище, ім\’я та по батькові пасажира, 
номер  поїзда,  вагона  та  місця,  у  якому  їхав  (чи мав їхати) 
пасажир,  серія  та номер проїзного документа або пароль (захисний 
код),  дата  та  час  випадку,  його  обставини,  ким надана перша 
медична  допомога. { Абзац другий пункту 9.1 розділу 9 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  транспорту та зв\’язку 
N 943 ( z0889-09 ) від 09.09.2009 }
     Акт  підписують  працівник  залізниці, який склав цей акт, та 
свідки (не менше двох). Завіряється акт штампом начальника станції 
(начальника поїзда).
     Один примірник  акта  після  підписання залишається у справах 
суб\’єкта господарювання, а другий – видається пасажиру;
     у разі  смерті  пасажира  або  тяжких тілесних пошкоджень акт 
видається близьким родичам. 
     9.2.   Представник  суб\’єкта  господарювання  повинен  видати 
довідку  потерпілому,  що  мав  право  на  безплатний  проїзд  без 
проїзного  документа чи здійснював поїздку за електронним проїзним 
документом,  із зазначенням відомостей про страховика.
{  Пункт  9.2  розділу  9  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  943  (  z0889-09  )  від 
09.09.2009 } 
     9.3. Не видається  акт  та  довідка,  коли  нещасний  випадок 
трапився  з  пасажиром за обставин,  безпосередньо не пов\’язаних з 
поїздкою. 
                  Розділ 10. Пасажирські тарифи 
     10.1. На  залізницях  України  застосовуються   пасажирський, 
приміський   та   багажний  тарифи,  затверджені  в  установленому 
законодавством порядку.
     Тарифами на  перевезення  пасажирів у внутрішньому сполученні 
встановлюється повна вартість проїзду – вартість проїзду дорослого 
пасажира. 
     10.2. Повна  вартість  проїзду  (вартість  проїзду  дорослого 
пасажира)  в  спальних  вагонах та вагонах з сидячими нумерованими 
місцями поїздів прямого та місцевого сполучення складається з двох 
частин:
     – квиток  –  частина вартості проїзду,  змінювана залежно від 
категорії вагона та поїзда,  що компенсує витрати  на  переміщення 
вагона;
     – плацкарта – частина вартості проїзду, змінювана залежно від 
категорії  вагона,  поїзда,  що  компенсує витрати на підготовку в 
рейс та обслуговування вагона.
     До складових вартості проїзного документа включається квиток, 
плацкарта,  податок на додану вартість,  страховий збір (страховий 
платіж),  плата за продаж проїзного документа (комісійний збір) та 
може   включатись  за  бажанням  пасажира  плата  за  користування 
комплектом   постільних   речей  та  інші  послуги,  що  надаються 
суб\’єктом   господарювання.  {  Абзац  четвертий  пункту  10.2  із 
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства транспорту та 
зв\’язку  N  666  ( z0952-07 ) від 03.08.2007, Наказом Міністерства 
інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 }
     Ставки квитка  і  плацкарти  є  диференційованими залежно від 
відстані поїздки, категорії поїзда і вагона.
     До  вартості  квитка  та плацкарти застосовуються коефіцієнти 
індексації  тарифного  регулювання за календарними періодами року, 
коефіцієнти зниження (підвищення) за днями тижня  та  залежно  від 
дати  продажу.  {  Пункт  10.2  розділу 10 доповнено новим абзацом 
згідно  з  Наказом  Міністерства інфраструктури N 649 ( z1942-12 ) 
від 02.11.2012 } 
     10.3.  Тарифи  на  перевезення  пасажирів  затверджуються для 
загальних, плацкартних, купейних вагонів із 4-місними купе, м\’яких 
вагонів із 2-місними купе – \”СВ\” та вагонів типу \”М\” (люкс) нічних 
пасажирських,  нічних швидких поїздів, нічних швидкісних поїздів і 
вагонів 1-го,  2-го та 3-го  класів  денних  швидких  регіональних 
поїздів,   денних   швидкісних   поїздів   (Регіональний  експрес, 
Інтерсіті (ІС) та Інтерсіті + (ІС+).
{  Пункт 10.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
транспорту  та  зв\’язку  N  666 ( z0952-07 ) від 03.08.2007, N 252 
(  z0257-08 ) від 04.03.2008, Наказами Міністерства інфраструктури 
N  235  (  z0955-11  )  від  22.07.2011,  N  586  ( z1463-11 ) від 
01.12.2011;  в  редакції  Наказу Міністерства інфраструктури N 649 
( z1942-12 ) від 02.11.2012 } 
     10.4. У  вагонах  з  триярусним  розташуванням  місць (вагони 
габариту  \”РІЦ\”)  встановлюється  категорія  вагона  залежно   від 
використання полиць.  При використанні нижньої і верхньої полиць – 
(двомісне  купе)  застосовується  тариф  для  м\’якого   вагона   з 
двомісними   купе,   при   використанні   всіх   трьох   полиць  – 
застосовується тариф жорсткого купейного вагона.
     У  спеціально  обладнаних  купе  для  інвалідів  (у т. ч. для 
інвалідів  з  колясками)  вартість  проїзду сплачується за тарифом 
купейного нефірмового вагона з 4-місними купе відповідного поїзда. 
Перевезення   інвалідної   коляски   в   цьому  купе  здійснюється 
безкоштовно.  {  Абзац  другий  пункту 10.4 розділу 10 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  транспорту та зв\’язку 
N 943 ( z0889-09 ) від 09.09.2009 }
     Оформлення  та справляння провізної плати у м\’яких вагонах із 
2-місними купе типу \”М\” (люкс) здійснюється таким чином:
     а) у  купе  може  прямувати один або два дорослих пасажири та 
одна дитина віком до 6 років, при цьому сплачується повна вартість 
проїзду за купе;
     б) повернення одного місця з двох оформлених місць у купе  не 
проводиться;
     в) плата за послуги (збір) справляється за двох пасажирів;
     г) не  надаються пільги та знижки,  не застосовується дитячий 
тариф,  не оформляється проїзд за службовими і  разовими  квитками 
працівників залізничного транспорту.
{  Пункт  10.4  розділу  10 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства інфраструктури N 649 ( z1942-12 ) від 02.11.2012 } 
     10.5. При  проїзді з України в Україну через територію держав 
СНД вартість проїзду складається з трьох частин:
     а) квитка   за   проїзд  територією  України  за  тарифом  на 
перевезення  пасажирів  у  внутрішньому  сполученні  (за   сумарну 
відстань);
     б) квитка за проїзд територією держав  СНД  за  міждержавними 
тарифами залізниць цих держав;
     в) плацкарти за тарифом держави власника вагона за весь  шлях 
прямування.
     Аналогічно вартості    квитка     розраховується     вартість 
перевезення багажу (вантажобагажу). 
     10.6. Пільговий  тариф  (вартість  проїзду  окремих категорій 
пасажирів,  що  мають  право  на  пільги  та  знижки) визначається 
шляхом   перемноження  окремо  вартості  квитка  та  плацкарти  на 
коефіцієнт,   що   відповідає   встановленому   відсотку    знижки 
(наприклад,  для  дітей віком від 6 до 14 років – коефіцієнт 0,75, 
студентів – 0,5, інвалідів – 0,5 ).
     Заокруглення вартості  квитка  та  плацкарти до цілих копійок 
здійснюється за кожною складовою (квитка та плацкарти) окремо. 
     10.7. Якщо інваліда першої групи по  зору  супроводжує  особа 
дитячого   віку,   дитині   надається   знижка   як  для  особи  – 
супровідника. 
     10.8. Оформлення  проїзду студентам вищих навчальних закладів 
I-IV рівнів акредитації та учням  професійно-технічних  навчальних 
закладів  зі  знижкою  вартості проїзду (квитка та плацкарти) 50 % 
здійснюється  у  загальних,  плацкартних  вагонах, вагонах 2-го та 
3-го    класу    всіх    категорій   поїздів   та   всіх   вагонах 
регіональних  поїздів.
{  Пункт  10.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
транспорту  та  зв\’язку N 666 ( z0952-07 ) від 03.08.2007, Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     10.9. При   оформленні  пільгового  проїзду  студентам  вищих 
навчальних  закладів  та  учням  професійно-технічних   навчальних 
закладів  у  купейному  вагоні  та  вагоні  \”СВ\”  сплачується  50% 
вартості  проїзду  у  плацкартному  вагоні  та  різниця у вартості 
проїзду  у  відповідній  категорії  вагона  та  плацкартному,  при 
оформленні   проїзду   у  вагоні  1-го  класу  (крім  регіональних 
поїздів) – 50% вартості проїзду у плацкартному вагоні та різниця у 
вартості проїзду в першому та другому класах.
{  Пункт 10.9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
транспорту  та  зв\’язку  N  666 ( z0952-07 ) від 03.08.2007, N 252 
(  z0257-08  )  від 04.03.2008, N 943 ( z0889-09 ) від 09.09.2009, 
Наказом  Міністерства  інфраструктури  N  586  (  z1463-11  )  від 
01.12.2011 } 
     10.10.  Вартість  перевезення багажу та вантажобагажу (в тому 
числі  легковагового)  є  диференційованою  залежно  від  відстані 
перевезення.
{  Пункт  10.10  розділу 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  943  (  z0889-09  )  від 
09.09.2009 } 
     10.11.  Мінімальна  розрахункова вага багажу чи вантажобагажу 
(в тому числі легковагового) – 10 кг.
     При перевезенні багажу і  вантажобагажу  загальною  вагою  до 
1000 кг включно неповні 10 кг уважаються повними.
     При перевезенні вантажобагажем загальною вагою понад 1000  кг 
неповні 100 кг уважаються повними.
     Мінімальна    сума   оголошеної   цінності   при   оформленні 
перевезення багажу чи вантажобагажу (в тому числі легковагового) – 
10 грн. Неповні 10 грн оголошеної цінності вважаються за повні.
     При  перевезенні  вантажобагажу загальною вагою понад 1000 кг 
надається  знижка у розмірі 20 відсотків. { Пункт 10.11 розділу 10 
доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом  Міністерства транспорту та 
зв\’язку  N 1333 ( z0199-09 ) від 03.11.2008 }
{  Пункт  10.11  розділу 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  943  (  z0889-09  )  від 
09.09.2009 } 
     10.12. За перевезення у багажному вагоні поштучних  предметів 
(велосипедів з моторами і без моторів,  колясок-протезів,  дитячих 
колясок і дитячих автомобілів)  плата  здійснюєтья  як  за  20  кг 
багажу за кожний предмет.  Якщо разом з велосипедом пред\’являються 
інші речі,  то всі вони повинні бути зважені разом і плата повинна 
оформлятись однією квитанцією за загальну вагу. 
     10.13. За   перевезення   мотоциклів,  моторолерів,  мопедів, 
інвалідних моторних трьох –  та  чотириколісних  колясок  провізні 
платежі стягуються за фактичною вагою. 
     10.14.  За  перевезення  однієї  байдарки  у пасажирському та 
багажному вагоні стягується плата як за 20 кг багажу.
{  Пункт  10.14  розділу 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  1333  (  z0199-09  ) від 
03.11.2008 } 
     10.15. Оплата за перевезення великих собак, дрібних кімнатних 
тварин  та кімнатних декоративних птахів пасажирами в пасажирських 
вагонах,  а  також  у  багажних  вагонах прямих поїздів, свійської 
птиці у загальних вагонах місцевих поїздів та регіональних поїздів 
сплачується  за  особину чи місце як за 20 кг багажу незалежно від 
наявності ручної поклажі.
{   Абзац  перший  пункту  10.15  розділу  10  в  редакції  Наказу 
Міністерства інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 }
     Перевезення     собак-супровідників,     що     супроводжують 
інвалідів-сліпих, не оплачується.
{  Пункт 10.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
транспорту  та  зв\’язку N 252 ( z0257-08 ) від 04.03.2008, Наказом 
Міністерства інфраструктури N 586 ( z1463-11 ) від 01.12.2011 } 
     10.16. У   тариф   за  перевезення  багажу  та  вантажобагажу 
включаються збори за навантаження  і  розвантаження  з  вагона  на 
кінцевих і проміжних станціях. 
     10.17.  Відстань  перевезення  пасажирів,  багажу,  вагонів у 
порожньому   стані  та  вантажобагажу  визначається  за  маршрутом 
прямування поїзда.
{  Пункт  10.17  розділу 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  1333  (  z0199-09  ) від 
03.11.2008 } 
     10.18. Якщо    багаж    чи    вантажобагаж   перевозиться   з 
перевантаженням  на  шляху  прямування,   то   загальна   відстань 
перевезення  визначається  за  маршрутами поїздів,  узгоджених для 
перевезення багажу (вантажобагажу). 
           Розділ 11. Страховий збір (страховий платіж) 
     11.1. При  оформленні  проїзду з кожного пасажира (крім осіб, 
що мають право на безплатний проїзд)  утримується  страховий  збір 
(страховий платіж). 
     11.2. Уважаються застрахованими без сплати  страхового  збору 
(страхового  платежу)  пасажири,  що  мають  право  на  безплатний 
проїзд,  та діти менше 6 років,  які їдуть без проїзного документа 
разом із супровідником. 
     11.3. Розмір  страхового  збору  (страхового   платежу)   при 
оформленні  дитячих,  пільгових проїзних документів або безплатних 
(з доплатою за перевищення категорії) визначається  із  суми,  яку 
фактично сплачує пасажир. 
     11.4. Розмір   страхового   збору   (страхового  платежу)  на 
проїзному документі зазначається окремо. 
     11.5. Розмір  страхового  збору   (страхового   платежу)   та 
страхових  сум  встановлюється Положенням про обов\’язкове особисте 
страхування від  нещасних  випадків  на  транспорті,  затвердженим 
постановою   Кабінету   Міністрів   України  від  14.08.96  N  959 
( 959-96-п ). 
     11.6.  Страховий  збір  пасажирами,  що сплачують вартість за 
додаткові  місця  для  проїзду  в  окремому  купе,  сплачується на 
загальних підставах.
{  Розділ  11  доповнено  новим  пунктом  11.6  згідно  з  Наказом 
Міністерства інфраструктури N 649 ( z1942-12 ) від 02.11.2012 } 
                    Розділ 12. Платні послуги 
     12.1. Суб\’єкти  господарювання,  що   здійснюють   оформлення 
проїзних документів та повернення вартості невикористаних проїзних 
та перевізних документів,  встановлюють розмір плати  (комісійного 
збору), як правило, за такі додаткові послуги:
     резервування місць  за  заявками  для   групових   перевезень 
пасажирів;
     оформлення проїзного (перевізного) документа;
     повернення платежів  за  невикористаний  повністю чи частково 
проїзний (перевізний) документ;
     переоформлення проїзного документа;
     оформлення  проїзного  документа  начальником поїзда; { Абзац 
шостий  пункту  12.1  розділу  12  із  змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства транспорту та зв\’язку N 252 ( z0257-08 ) від 
04.03.2008 }
     оформлення проїзного документа у спеціалізованій касі;
     оформлення проїзного документа в бюро замовлень з послідуючою 
доставкою за адресою, зазначеною замовником;
     оформлення  замовлення  в  бюро  замовлень з викупом проїзних 
документів  пасажиром  у  касі;  {  Абзац  дев\’ятий пункту 12.1 із 
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства транспорту та 
зв\’язку N 666 ( z0952-07 ) від 03.08.2007 }
     поновлення  пошкодженого  проїзного  документа.  { Пункт 12.1 
розділу   12  доповнено  абзацом  згідно  з  Наказом  Міністерства 
транспорту та зв\’язку N 252 ( z0257-08 ) від 04.03.2008 } 
     12.2. Плата за послуги з оформлення (переоформлення) проїзних 
документів (комісійний збір) не стягується,  якщо вартість проїзду 
(сума  квитка  і плацкарти), у тому числі пільгового, є меншою від 
подвійного розміру послуги з оформлення (переоформлення).
     {  Абзац  другий  пункту  12.2  вилучено  на  підставі Наказу 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  666  (  z0952-07  )  від 
03.08.2007 } 
     12.3. Плата  за  послуги   з   оформлення   (переоформлення), 
повернення (комісійний збір) не здійснюється за проїзні документи, 
оформлені інвалідам війни за талонами на безплатний проїзд, у тому 
числі  при  оформленні  проїзду  у  вагоні  вищої  категорії та зі 
знижкою вартості за талонами. 
     12.4. Плата   за   послуги   з  оформлення  (переоформлення), 
повернення (комісійний збір) не здійснюється за проїзні документи, 
оформлені Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави, 
особам,  нагородженим чотирма  і  більше  медалями  \”За  відвагу\”, 
Героям  Соціалістичної Праці,  учасникам війни,  учасникам бойових 
дій  –  в  обмін  на  талони  –  безплатно  та зі знижкою вартості 
проїзду.
     За проїзні документи,  оформлені зі знижкою вартості  проїзду 
за  посвідченнями  (без  талонів),  плата  за послуги з оформлення 
(переоформлення) стягується на загальних підставах.
{  Пункт  12.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
транспорту та зв\’язку N 666 ( z0952-07 ) від 03.08.2007 } 
 
     {   Пункт  12.5  розділу  12  виключено  на  підставі  Наказу 
Міністерства інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 } 
 
     12.5. Плата  за  послуги з резервування місць для груп дітей, 
пільгових категорій громадян та інших,  на яких поширюються знижки 
та пільги,  стягується у тому ж розмірі, як з пасажирів, що будуть 
здійснювати поїздку за повну вартість. 
     12.6.  Пасажир,  який  відстав  від  поїзда, повинен сплатити 
станції,  на  якій  проведено зняття його речей, платежі за надані 
послуги.
{   Пункт   12.6   розділу   12  в  редакції  Наказу  Міністерства 
інфраструктури N 235 ( z0955-11 ) від 22.07.2011 } 
     12.7. Плата за послугу з оформлення та повернення (комісійний 
збір) \”багажу на руках\” не стягується. 
     12.8. Пасажири, які придбали проїзні документи у вагон СВ, не 
здійснюють  оплату  за  перебування (вхід) у сервіс-центрі та залі 
підвищеного комфорту в добу відправлення поїзда.
{  Розділ  12  доповнено  пунктом  згідно  з  Наказом Міністерства 
транспорту та зв\’язку N 1333 ( z0199-09 ) від 03.11.2008 } 
     12.9.   Плата   за   послуги  з  оформлення  єдиних  проїзних 
документів (комісійний  збір)  справляється  один  раз  тільки  за 
проїзні    документи   на   виїзд   із   пункту   першопочаткового 
відправлення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code