ГЛАВА 2. РЕЄСТРАЦІЯ СУДЕН І ПРАВО НА ПРАПОР УКРАЇНИ

ГЛАВА 2. РЕЄСТРАЦІЯ СУДЕН І ПРАВО НА ПРАПОР УКРАЇНИ

ГЛАВА 2. РЕЄСТРАЦІЯ СУДЕН І ПРАВО НА ПРАПОР УКРАЇНИ 
     Стаття 26. Державна реєстрація суден 
     Українські  судна,  технічний  нагляд  за  якими   здійснюють 
класифікаційні  товариства,  підлягають  реєстрації  у  Державному 
судновому реєстрі України. 
     Українські судна, що не підлягають  реєстрації  у  Державному 
судновому реєстрі України, реєструються у Судновій книзі України. 
     Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартером (стаття 203 
цього Кодексу), за заявою фрахтувальника може бути тимчасово,  але 
не  більше  терміну  дії  договору,  зареєстровано  у   Державному 
судновому реєстрі України або в Судновій книзі  України,  якщо  на 
момент фрахтування воно не було внесено в  судновий  реєстр  іншої 
держави та  якщо  таке  судно  внесено  в  судновий  реєстр  іншої 
держави, але запис, зроблений в судновому  реєстрі  цієї  держави, 
зупинено,  про  що  судновласник  повинен   подати    відповідний 
сертифікат. 
     У разі, коли в  іншій  державі  дозволено  внесення  судна  в 
декілька суднових реєстрів, від цієї вимоги можна відмовитися. 
     Порядок  ведення  Державного  суднового  реєстру  України   і 
Суднової  книги  України  ( 1069-97-п ) встановлюється центральним 
органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сферах морського і річкового транспорту.
{  Частина п\’ята статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Стаття 27. Умови реєстрації 
     Судно може бути зареєстровано у Державному судновому  реєстрі 
України або Судновій книзі України тільки в одному морському порту 
України. 
     Порт реєстрації судна може бути змінено за бажанням  власника 
з дотриманням вимог частини першої цієї статті. 
     Стаття 28. Судновий патент, судновий білет 
     Реєстрація  судна  у  Державному  судновому  реєстрі  України 
засвідчується свідоцтвом про право плавання під Державним прапором 
України (судновий патент), а реєстрація у Судновій книзі України – 
судновим білетом. 
     За реєстрацію судна у Державному  судновому  реєстрі  України 
або Судновій книзі  України  і  будь-яких  подальших  змін  раніше 
зроблених  записів  у  них  про  зареєстроване  судно   стягується 
збір,   порядок   справляння   та   розмір   якого  встановлюються 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної   політики   у   сфері  транспорту,  за  погодженням  із 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної політики економічного розвитку.
{  Зміни  до  частини  другої  статті 28  див.  в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
{  Стаття  28  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 5462-VI 
( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 29. Умови і наслідки реєстрації 
     З моменту реєстрації судна  у  Державному  судновому  реєстрі 
України або Судновій книзі України всі раніше зроблені записи щодо 
цього судна в суднових  реєстрах  зарубіжних  держав  Україною  не 
визнаються. 
     Таким же чином Україною не визнається внесення судна  України 
у судновий реєстр іноземної держави, якщо  судно  не  виключено  у 
встановленому порядку із Державного суднового реєстру України  або 
Суднової книги України. 
     Судно виключається із Державного  суднового  реєстру  України 
або Суднової книги України у разі:
     1) визнання судна непридатним для  подальшої  експлуатації  і 
ремонту;
     2)  втрати  судном  права  плавання  під  Державним  прапором 
України;
     3) загибелі судна або пропажі його безвісти. 
     Стаття 30. Інформування про зміни відомостей, що вносяться 
                в реєстри суден 
     Про будь-які  зміни  відомостей,  що  підлягають  внесенню  в 
Державний судновий  реєстр  України  або  Суднову  книгу  України, 
власник судна або фрахтувальник за бербоут-чартером протягом  двох 
тижнів з дня цих змін повинен повідомити орган реєстрації судна. 
     Стаття 31. Відповідальність за порушення правил 
                реєстрації судна 
     Особи, які ухиляються від обов\’язкової реєстрації судна,  або 
зареєстрували його  у  Державному  судновому  реєстрі  України  чи 
Судновій книзі України незаконним шляхом, або які порушили  вимоги 
статті 30 цього Кодексу, несуть відповідальність згідно  з  чинним 
законодавством України. 
     Стаття 32. Національна належність судна. Право плавання 
                під Державним прапором України 
     Поняття  \”українське  судно\”  або  \”судно  України\”   означає 
національну  належність  судна,  на  яке  поширюється   юрисдикція 
України. 
     Національна  належність  судна  визначається  його  державною 
реєстрацією в Україні і одержанням права  плавання  під  Державним 
прапором України. 
     Право плавання під Державним прапором України має судно,  яке 
є  державною  власністю  або  перебуває  у   власності    фізичної 
особи-громадянина України, а  також  юридичної  особи  в  Україні, 
заснованої  виключно  українськими  власниками,  або  судно,   яке 
знаходиться у цих осіб на умовах договору бербоут-чартеру. 
     Стаття 33. Одержання права плавання під Державним 
                прапором України 
     Судно одержує право плавання під Державним прапором України з 
часу реєстрації його у Державному судновому  реєстрі  України  або 
Судновій книзі України та свідоцтва про одержання  права  плавання 
під цим прапором. 
     Судно, придбане за кордоном, користується правом плавання під 
Державним  прапором  України  з  часу  видачі  консулом    України 
тимчасового  свідоцтва,  в  якому  засвідчується  одержання  цього 
права.  Тимчасове  свідоцтво  є  дійсним  до  реєстрації  судна  у 
Державному судновому реєстрі України або Судновій  книзі  України, 
але не більше одного року. 
     За підняття на судні Державного прапора України без одержання 
права  плавання  під   цим    прапором    винні    особи    несуть 
відповідальність у встановленому законодавством порядку. 
     Стаття 34. Тимчасова втрата українським судном права 
                плавання під Державним прапором України 
     Якщо  власник  українського    судна    передає    його    за 
бербоут-чартером іноземній фізичній або  юридичній  особі,  то  це 
судно  за згодою центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну   політику   у   сфері  транспорту  (центрального  органу 
виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері безпеки 
мореплавства  суден  флоту  рибного  господарства), може тимчасово 
втрачати  право  плавання під Державним прапором України за умови, 
що:  {  Зміни  до абзацу першого статті 34 див. в Законі N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 }
     1) законодавство цієї іноземної держави  не  забороняє  зміну 
прапора;
     2) власник судна згоден на тимчасове  переведення  судна  під 
прапор іноземної держави;
     3) заставодержателі зареєстрованих  застав  судна  згодні  на 
тимчасове переведення судна під прапор іноземної  держави.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code