ГЛАВА 4. ДОГОВІР МОРСЬКОГО КРУЇЗУ | Адвокат Прокопенко Вадим, г. Киев

ГЛАВА 4. ДОГОВІР МОРСЬКОГО КРУЇЗУ

ГЛАВА 4. ДОГОВІР МОРСЬКОГО КРУЇЗУ

ГЛАВА 4. ДОГОВІР МОРСЬКОГО КРУЇЗУ 
     Стаття 195. Поняття договору морського круїзу 
     За договором морського  круїзу  одна  сторона  –  організатор 
круїзу зобов\’язується здійснити колективну морську подорож (круїз) 
за певною програмою і надати учасникові круїзу всі пов\’язані з цим 
послуги (морське перевезення, харчування, побутове та  екскурсійне 
обслуговування  тощо),  а  інша  сторона    –    учасник    круїзу 
зобов\’язується сплатити за це встановлену плату. 
     Стаття 196. Докази укладення договору морського круїзу 
     Документом,  що  підтверджує  наявність  договору   морського 
круїзу, є іменна путівка або інший прирівняний  до  неї  документ, 
виданий організатором круїзу. 
     Стаття 197. Сфера застосування договору морського круїзу 
     Наступні правила цієї глави застосовуються  у  тих  випадках, 
коли угодою сторін за договором круїзу не встановлено інше.  Однак 
будь-яка  угода  сторін,  що  обмежує  права   учасника    круїзу, 
передбачені в цій главі, недійсна. 
     Стаття 198. Морехідний стан судна 
     Організатор круїзу зобов\’язаний до початку круїзу забезпечити 
приведення судна в належний стан відповідно  до  умов  статті  192 
цього Кодексу та утримувати судно в такому стані  протягом  усього 
часу круїзу. 
     Стаття 199. Відмова від договору учасника круїзу 
     Учасник круїзу має право у будь-який час  до  початку  круїзу 
відмовитися від договору морського круїзу.  Учасник  круїзу,  який 
заздалегідь  повідомив  організатора  круїзу  про   відмову    від 
договору, має право одержати  назад  плату  за  круїз  у  порядку, 
розмірах і терміни, встановлені договором морського круїзу.
     У випадку, коли організатор круїзу не може надати  учасникові 
круїзу місце на судні, яке передбачено договором, або  за  згодою 
учасника круїзу  таке ж  місце  на  іншому  судні,  що  за  своїми 
характеристиками  і  комфортабельністю  не  нижче    обумовленого, 
учасник круїзу вправі відмовитися від договору і повністю отримати 
назад плату за круїз. 
     Стаття 200. Відмова від договору організатора круїзу 
     Організатор  круїзу  має  право  відмовитися  від    договору 
морського круїзу у разі виникнення  до  початку  круїзу  обставин, 
зазначених у пунктах 1-4 статті 156 цього Кодексу.
     Якщо ці обставини трапились після початку круїзу і привели до 
його припинення, договір анулюється. У цьому  випадку  організатор 
круїзу зобов\’язаний  повернути  учаснику  плату  за  невикористану 
частину круїзу і  на  вимогу  останнього  доставити  його  в  порт 
відправлення. 
     Стаття 201. Витрати у разі збільшення продовження 
                 терміну круїзу 
     У  випадку  збільшення  терміну  круїзу  через  непередбачені 
обставини організатор круїзу несе всі додаткові витрати, пов\’язані 
з наданням послуг учасникові круїзу. 
     Стаття 202. Відповідальність організатора круїзу 
     Організатор круїзу несе відповідальність за шкоду,  заподіяну 
смертю або ушкодженням здоров\’я учасника круїзу, а  також  втратою 
або пошкодженням його речей  відповідно до правил статей 193,  194 
цього Кодексу. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code