ГЛАВА 2. ПОРТОВЕ БУКСИРУВАННЯ

ГЛАВА 2. ПОРТОВЕ БУКСИРУВАННЯ

 ГЛАВА 2. ПОРТОВЕ БУКСИРУВАННЯ 
     Стаття 229. Поняття договору портового буксирування 
     За  договором  портового  буксирування   буксировласник    за 
винагороду здійснює ввід у порт або вивід з порту суден  та  інших 
плавучих об\’єктів,  виконання  маневрів  судна,  що  буксирується, 
швартовних та інших операцій у портових водах.
     Договір портового буксирування може  бути  укладено  в  усній 
формі. 
     Стаття 230. Управління портовим буксируванням 
     Управління  портовим  буксируванням  здійснює  капітан  судна 
(об\’єкта), що буксирується, якщо договором  не  встановлено  інше. 
Угода  про  покладення  обов\’язків  управління  буксируванням   на 
капітана судна, що буксирує,  може  доводитися  тільки  письмовими 
доказами. 
     Стаття 231. Обов\’язкове користування буксирами 
     З  метою  забезпечення  безпеки  плавання  в  портових  водах 
начальником порту може бути встановлено  обов\’язкове  використання 
буксирів для  входу,  виходу  і  переміщення  в  акваторії  порту, 
виконання  маневрів,  швартовних  та  інших  операцій,   а   також 
визначено умови буксирування. 
                 ГЛАВА 3. МІЖПОРТОВЕ БУКСИРУВАННЯ 
     Стаття 232. Поняття договору міжпортового буксирування 
     За договором міжпортового буксирування власник  одного  судна 
(буксира) зобов\’язується за винагороду буксирувати інше судно  або 
інший плавучий об\’єкт з одного  порту  (пункту)  до  іншого  порту 
(пункту). 
     Стаття 233. Форма і зміст договору міжпортового буксирування 
     Договір міжпортового  буксирування  укладається  у  письмовій 
формі.  Договір  повинен  містити  умови  про    порти    (пункти) 
відправлення і призначення, про  час  буксирування,  про  права  і 
обов\’язки сторін, про відповідальність за порушення договору,  про 
ті особливості об\’єктів, що  буксируються  і  можуть  впливати  на 
безпеку буксирування, про інші  обставини,  які  сторони  вважають 
за необхідне обумовити окремо. 
     Стаття 234. Буксирування між портами України 
     Буксирування між портами України може здійснюватися  виключно 
суднами під прапором України.
     Порядок  буксирування  між  портами    України,    а    також 
буксирування з (до) іноземних портів, що виконується  суднами  під 
прапором України, регулюється цим Кодексом. 
     Стаття 235. Управління буксирувальною операцією 
     Управління міжпортовим буксируванням  здійснюється  капітаном 
судна, що буксирує. Капітан такого судна не має права втручатися у 
внутрішньосуднове життя судна (об\’єкта), що буксирується. 
     Стаття 236. Начальник буксирувальної операції 
     У разі призначення власником буксируючого  судна  начальником 
буксирувальної  операції  особи,  яка  не  є  капітаном  одного  з 
буксирів,  правовідносини  цієї  особи  з  капітанами  буксирів  і 
об\’єкта,  що  буксирується,  визначаються  договором  міжпортового 
буксирування. 
     Стаття 237. Розірвання договору буксировласником 
     У разі неготовності  об\’єкта  до  буксирування  в  обумовлені 
договором строки після  прибуття  буксира  в  пункт  відправлення 
власник  буксируючого  судна  має  право  розірвати   договір    з 
покладенням на власника об\’єкта, що  підлягає  буксируванню,  всіх 
понесених буксировласником витрат, пов\’язаних з переходом  буксира 
в пункт відправлення і зворотним переходом його в  порт  базування 
або інший пункт, розташований не далі ніж порт базування, а також 
неотриманих прибутків (втраченої вигоди). 
     Стаття 238. Розірвання договору власником об\’єкта, 
                 що підлягає буксируванню 
     У разі прибуття буксира в пункт відправлення в  неморехідному 
стані, не підготовленим до  обумовленого  договором  буксирування, 
власник об\’єкта, що підлягає  буксируванню,  має  право  розірвати 
договір  з  покладенням  на  буксировласника  всіх  понесених  ним 
витрат, а також неотриманих доходів (втраченої вигоди).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code