ГЛАВА 7. МОРСЬКІ ПРОТЕСТИ

ГЛАВА 7. МОРСЬКІ ПРОТЕСТИ

ГЛАВА 7. МОРСЬКІ ПРОТЕСТИ 
     Стаття 341. Заява про морський протест 
     Якщо в період плавання або стоянки судна мала місце подія, що 
може бути приводом для пред\’явлення судновласнику майнових  вимог, 
капітан з метою забезпечення доказів для захисту прав  і  законних 
інтересів судновласників робить у встановленому порядку заяву  про 
морський протест.
     Заява про морський  протест  повинна  містити  опис  обставин 
події  і  заходів,  вжитих  капітаном  для  забезпечення   цілості 
довіреного йому майна. 
     Стаття 342. Органи, яким робиться заява 
     Морський протест заявляється:
     у порту України – нотаріусу або іншій посадовій особі, на яку 
законодавством України покладено здійснення нотаріальних дій;
     в  іноземному  порту  –  консулу  України  або   компетентним 
посадовим  особам  іноземної  держави  у  порядку,   встановленому 
законодавством цієї держави. 
     Стаття 343. Термін для заяви 
     У порту України заява про морський протест робиться  протягом 
двадцяти чотирьох годин з моменту оформлення приходу судна в порт. 
Якщо подія, що зумовлює  необхідність  заяви  морського  протесту, 
сталася в порту, протест повинен бути заявлений протягом двадцяти 
чотирьох годин з моменту події. 
     Стаття 344. Заява протесту із запізненням 
     Якщо виявиться  неможливим  заявити  протест  у  встановлений 
термін, причини цього повинні бути зазначені у заяві про  морський 
протест.
     За наявності  підстав  припускати,  що  подія,  яка  сталася, 
заподіяла шкоду  вантажу,  що  знаходиться  на  судні,  заява  про 
морський  протест  повинна  бути  зроблена  до  відкриття   люків. 
Вивантаження  вантажу  до  заяви  морського  протесту  може   бути 
розпочато лише у разі крайньої потреби. 
     Стаття 345. Докази 
     На підтвердження обставин, викладених у  заяві  про  морський 
протест, капітан судна одночасно з заявою, чи в термін не  більше 
семи днів з моменту прибуття в порт або  з  моменту  події,  якщо 
вона мала місце в порту, зобов\’язаний подати нотаріусу  або  іншій 
посадовій особі (стаття  342  цього  Кодексу)  на  огляд  судновий 
журнал і завірений капітаном витяг із суднового журналу. 
     Стаття 346. Акт про морський протест 
     Нотаріус або інша посадова особа (стаття 342  цього  Кодексу) 
на підставі заяви капітана, даних  суднового  журналу,  опитування 
капітана, а в разі потреби – інших свідків  зі  складу  суднового 
екіпажу складає акт про морський протест і  засвідчує  його  своїм 
підписом і гербовою печаткою. 
     Стаття 347. Складання акта про морський протест іноземними 
                 консулами 
     Прийняття заяви про морський протест від капітанів  іноземних 
суден і складання у цих випадках актів про морський  протест  може 
здійснюватися відповідними консульськими представниками  іноземних 
держав в Україні на умовах взаємності. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code