Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України

Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України

                                     Затверджено 
                                     Наказ Міністерства транспорту 
                                     України 27.03.98 N 93 
                            Положення 
       про збір за реєстрацію суден у Державному судновому 
             реєстрі України і Судновій книзі України 
 
  
     Це Положення встановлює збір за реєстрацію суден у Державному 
судновому реєстрі України і Судновій книзі України (надалі – Збір) 
відповідно до статті 28 Кодексу торговельного мореплавства України 
( 176/95-ВР )  та  пункту  9  Порядку ведення Державного суднового 
реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою 
Кабінету  Міністрів  України  від   26  вересня  1997 року  N 1069 
( 1069-97-п ). 
           Призначення Збору та порядок його стягнення 
     1. Збором відшкодовуються такі витрати на  утримання  системи 
державної реєстрації в Україні:
     –  витрати на утримання апарату Державної інспекції України з 
безпеки   на   морському   та   річковому   транспорті  (надалі  – 
Укрморрічінспекція); { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними 
згідно  з  Наказом  Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) 
від 01.11.2011 }
     – витрати  на  оренду  приміщень;
     – витрати       на       утримання      єдиної      державної 
електронно-інформаційної системи реєстрації суден в Україні;
     –  інші  витрати,  пов\’язані  з  організацією  реєстрації  та 
реєстрацією  в  Україні,  включаючи  видачу  свідоцтва  про  право 
плавання  судна під Державним прапором України (суднового патенту) 
або суднового білета (далі – реєстраційні документи) на термін, не 
більший, ніж зазначений у суднових документах на придатність судна 
для  подальшої  експлуатації.  { Абзац п\’ятий пункту 1 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  транспорту та зв\’язку 
N 396 ( z0867-05 ) від 01.08.2005 }
     2.  Збір  стягується Укрморрічінспекцією з метою забезпечення 
ефективного  функціонування  в  Україні  єдиної  системи державної 
реєстрації суден. Функціонування цієї системи включає таку роботу:
     – Укрморрічінспекція організує і координує роботу з державної 
реєстрації   суден,  здійснює  державний  контроль  та  нагляд  за 
виконанням  правил реєстрації суден, одержанням права плавання під 
Державним  прапором України, здійснює реєстрацію річкових суден та 
суден,  що  не  підлягають  нагляду класифікаційного товариства та 
виконує інші функції згідно з чинним законодавством України;
{  Абзац  другий  пункту  2 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  507  (  z0671-06  )  від 
29.05.2006, Наказом Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) 
від 01.11.2011 }
     –  органи  державної  реєстрації  суден,  зазначені в Порядку 
ведення  Державного  суднового  реєстру  України  і Суднової книги 
України,  затвердженому  постановою Кабінету Міністрів України від 
26.09.97  N 1069 ( 1069-97-п ) – безпосередньо здійснюють внесення 
відомостей  про  судно до Державного суднового реєстру України або 
Суднової   книги   України   та  видають  відповідні  реєстраційні 
документи.  { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Міністерства транспорту та зв\’язку N 396 ( z0867-05 ) від 
01.08.2005 }
     3. Вимоги до реєстрації і  ведення  обліку  суден  в  Україні 
визначаються Порядком ведення Державного суднового реєстру України 
і Суднової книги України.
     4. Ставки  Збору встановлені у доларах США за одиницю валової 
місткості  судна,  визначеної  у  його  обмірному  свідоцтві  (без 
урахування  податку  на  додану  вартість),  і стягуються за кожну 
надану судновласникам послугу з диференціацією  в  залежності  від 
спеціалізації  судна  і  валової його місткості, віку та розмірів. 
{ Пункт  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства 
транспорту та зв\’язку N 507 ( z0671-06 ) від 29.05.2006 }
     5. Кошти  від   Збору   оподатковуються   згідно   з   чинним 
законодавством України.
     6. Зазначений Збір не  стягується  за  реєстрацію  військових 
кораблів та суден,  катерів,  шлюпок та інших плавучих засобів, що 
належать будь-якому судну.
     7. У  випадку  загибелі судна або пропажі судна безвісти Збір 
за виключення його з  Державного  суднового  реєстру  України  або 
Суднової    книги    України   з   власника,   судновласника   або 
фрахтувальника судна не стягується. 
           Порядок обліку та контролю за використанням 
                           коштів Збору 
 
     {   Пункт   8   виключено  на  підставі  Наказу  Міністерства 
інфраструктури N 9 ( z0348-11 ) від 28.02.2011 } 
 
     8.  Контроль  за  використанням коштів від Збору здійснюється 
Міністерством   інфраструктури   України  та  державними  органами 
України  відповідно  до чинного законодавства.
{  Пункт  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства 
транспорту  та  зв\’язку N 396 ( z0867-05 ) від 01.08.2005, Наказом 
Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 } 
             Порядок нарахування збору за реєстрацію 
                         суден в Україні 
     9.     Збір    за    кожну    надану    послугу    стягується 
Укрморрічінспекцією    з   власника   судна,   судновласника   або 
фрахтувальника за бербоут-чартером відповідно до таких груп суден:
     1. Суховантажні й усі судна, які не входять до груп 2 – 4.
     2. Пасажирські судна.
     3. Танкери.
     4. Судна, які перевозять хімічні та небезпечні вантажі.
     10. Нарахування  Збору  здійснюється   за   одиницю   валової 
місткості   судна,  визначеної  в  його  обмірному  свідоцтві  або 
документі,  що  його  замінює,  за  ставками  у  доларах  США  без 
урахування податку на додану вартість (додаються).
     11. Власник  судна  або  фрахтувальник  за   бербоут-чартером 
сплачує   Збір   у  валюті  України.  Переведення  доларів  США  в 
національну   валюту   здійснюється   за   курсом,    встановленим 
Національним банком.
     12.  За  реєстрацію  судна  в  Державному  судновому  реєстрі 
України валовою місткістю до 500 одиниць включно сплачується збір, 
як  за  судно  місткістю  500  одиниць.  { Пункт в редакції Наказу 
Міністерства  транспорту  та  зв\’язку  N  507  (  z0671-06  )  від 
29.05.2006 }
     13. При  здійсненні реєстраційних дій у Державному  судновому 
реєстрі України,  які передбачені пунктами 1, 2, 4 та 6 додатка до 
п. 11  Положення,  ставки  збору використовуються з коефіцієнтами, 
які враховують вік судна:
     до 5 років – 0,8;
     понад 5 до 10 років – 1,0;
     понад 10 років – 1,2.
{  Пункт  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства 
транспорту  та  зв\’язку  N  396  (  z0867-05  )  від 01.08.2005, в 
редакції   Наказу   Міністерства   транспорту  та  зв\’язку  N  507 
( z0671-06 ) від 29.05.2006 }
     14. При реєстрації суден  у  Судновій  книзі  України  ставки 
збору,  передбачені  пунктами  1,  2,  4,  5  та 6 додатка до п.11 
Положення,  використовуються  з  коефіцієнтами  в  залежності  від 
довжини судна:
     до 2,5 м – 0,1;
     до 3,5 м – 0,2;
     до 4,5 м – 0,3;
     до 5,5 м – 0,4;
     до 6,5 м – 0,5;
     до 7,5 м – 0,6.
{  Положення  доповнено  пунктом  згідно  з  Наказом  Міністерства 
транспорту та зв\’язку N 507 ( z0671-06 ) від 29.05.2006 }
     15.  За  зміни будь-яких відомостей, що підлягають внесенню у 
Державний судновий реєстр України або Суднову книгу України (зміна 
технічних   характеристик  судна,  адреси  або  найменування  його 
власника,    судновласника    або    фрахтувальника    судна    за 
бербоут-чартером,  відомостей  про  іпотеку),  стягується  плата у 
розмірі  50%  від  відповідної  ставки Збору за  його  реєстрацію. 
{  Пункт  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства 
транспорту та зв\’язку N 396 ( z0867-05 ) від 01.08.2005 }
     16. При перереєстрації судна стягується плата у  розмірі  35% 
від відповідної ставки Збору за його реєстрацію.
     17. Власник  судна,   судновласник   або   фрахтувальник   за 
бербоут-чартером  повинен  повідомити  орган  реєстрації судна про 
будь-які зміни відомостей,  що  підлягають  внесенню  в  Державний 
судновий  реєстр  України  або Суднову книгу України протягом двох 
тижнів з дня цих змін.  Особи,  які  ухиляються  від  обов\’язкової 
реєстрації  судна  або  зареєстрували  його у Державному судновому 
реєстрі України чи Судновій книзі України незаконним  шляхом,  або 
які порушили вказані раніше вимоги, несуть відповідальність згідно 
з чинним законодавством України. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code