Стаття 12. Здійснення загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність

Стаття 12. Здійснення загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність

  Стаття 12. Здійснення загальнодержавних витрат 
                на авіаційну діяльність 
     1. Загальнодержавні витрати на авіаційну діяльність та участь 
України  в  міжнародних   авіаційних   організаціях   здійснюються 
відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та закону про 
Державний бюджет України. 
     2. Загальнодержавні  витрати  на   авіаційну   діяльність   – 
витрати,  пов\’язані  із  забезпеченням  виконання основних завдань 
внутрішньої та зовнішньої державної політики  в  галузі  цивільної 
авіації,  у  тому  числі державного регулювання науково-технічної, 
економічної,  фінансової,  кадрової та  соціальної  політики  щодо 
використання  повітряного  простору України,  нормативно-правового 
забезпечення  авіаційної   діяльності,   забезпечення   державного 
контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації. 
     3. Порядок  використання  коштів  на  авіаційну діяльність та 
участь України в міжнародних авіаційних організаціях  визначається 
Кабінетом Міністрів України. 
     4. Для  забезпечення  реалізації  основних напрямів державної 
політики у сфері авіаційної діяльності та використання повітряного 
простору    України,    утримання   та   забезпечення   діяльності 
уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою виконання 
покладених  на нього завдань та функцій,  участі та представництва 
України у міжнародних авіаційних організаціях та інших заходах діє 
Державний   спеціалізований  фонд  фінансування  загальнодержавних 
витрат на авіаційну діяльність та  участь  України  у  міжнародних 
авіаційних організаціях. 
     5. Надходженнями     Державного     спеціалізованого    фонду 
фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну  діяльність  та 
участь  України  у  міжнародних авіаційних організаціях є державні 
збори із суб\’єктів авіаційної діяльності: 
     1) за сертифікацію,  реєстрацію,  перереєстрацію об\’єктів  та 
суб\’єктів авіаційної діяльності та супроводження їх діяльності; 
     2) за надання прав на експлуатацію повітряних ліній; 
     3) за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України; 
     4) за  кожну тонну вантажу,  що відправляється чи прибуває до 
аеропорту України; 
     5) за вчинення офіційних дій,  пов\’язаних з наглядом у  сфері 
цивільної авіації, у тому числі під час виконання польотів в інших 
державах за договорами фрахту/лізингу,  які розраховуються залежно 
від  кількості  та  маси  повітряних  суден,  строків  тимчасового 
базування за кордоном та регіонів виконання польотів; 
     6) з авіаційної безпеки; 
     7) з інших передбачених законом надходжень. 
     6. Кошти  Державного  спеціалізованого   фонду   фінансування 
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України 
у міжнародних  авіаційних  організаціях  в  обсязі,  затвердженому 
законом   про   Державний   бюджет  України  на  відповідний  рік, 
використовуються на утримання штату працівників  та  інші  витрати 
уповноваженого  органу  з  питань цивільної авіації,  пов\’язані із 
забезпеченням виконання його функцій,  на фінансування  витрат  на 
участь   та   представництво   України  у  міжнародних  авіаційних 
організаціях та інших заходах, визначених законодавством. 
     З метою ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації 
та  відповідністю  рекомендованій практиці Міжнародної організації 
цивільної  авіації,  закріплення  висококваліфікованих   державних 
інспекторів витрати на оплату праці державних інспекторів,  які не 
є  державними  службовцями  в  уповноваженому  органі   з   питань 
цивільної авіації,  визначаються на рівні,  не нижчому ніж середня 
заробітна плата по авіаційному транспорту  (за  даними  Державного 
комітету статистики України за рік, що передує попередньому). 
     7. Забезпечення надходження та використання коштів Державного 
спеціалізованого фонду фінансування  загальнодержавних  витрат  на 
авіаційну  діяльність  та  участь України у міжнародних авіаційних 
організаціях  здійснює  уповноважений  орган  з  питань  цивільної 
авіації. 
     8. Платежі,    що    підлягають    сплаті    до    Державного 
спеціалізованого фонду фінансування  загальнодержавних  витрат  на 
авіаційну  діяльність  та  участь України у міжнародних авіаційних 
організаціях,  є  обов\’язковими  для  всіх  суб\’єктів   авіаційної 
діяльності. 
     9. Перелік,   розмір  та  порядок  сплати  державних  зборів, 
порядок  використання  коштів  Державного  спеціалізованого  фонду 
фінансування  загальнодержавних  витрат на авіаційну діяльність та 
участь України у міжнародних авіаційних організаціях  визначаються 
Кабінетом Міністрів України. 
     Стаття 13. Сертифікація, схвалення суб\’єктів авіаційної 
                діяльності 
     1. Сертифікат  на  відповідність  вимогам  авіаційних  правил 
України повинні отримати підприємства та організації, які в галузі 
цивільної авіації здійснюють: 
     1) розроблення цивільної авіаційної техніки і змін до  неї  з 
метою   схвалення   типової  конструкції  та  серійне  виробництво 
авіаційної техніки схваленої конструкції; 
     2) технічне обслуговування авіаційної техніки; 
     3) управління підтриманням льотної придатності; 
     4) експлуатацію повітряних суден; 
     5) навчання авіаційного персоналу  та  персоналу,  діяльність 
якого  стосується  забезпечення  авіаційної  безпеки,  персоналу з 
наземного обслуговування; 
     6) наземне обслуговування; 
     7) надання послуг з аеронавігаційного обслуговування; 
     8) захист цивільної авіації від актів незаконного втручання; 
     9) інші види діяльності,  передбачені законодавством,  у тому 
числі авіаційними правилами України. 
     2. Сертифікат    видається    після    здійснення   процедури 
сертифікації,  у ході якої перевіряється  довгострокова  здатність 
суб\’єкта або об\’єкта авіаційної діяльності до безпечного виконання 
дозволеного  виду  діяльності  або  функцій  у  галузі   цивільної 
авіації. 
     3. Розробники  та  виробники  цивільної  авіаційної  техніки, 
організації з технічного обслуговування,  які отримали відповідний 
сертифікат   на  певний  вид  діяльності,  мають  право  проводити 
випробувальні   та   виробничі   польоти   прототипів   нових   та 
модифікованих  цивільних  повітряних  суден,  включаючи тренування 
екіпажів,  без  отримання  сертифіката  експлуатанта  в   порядку, 
визначеному  авіаційними  правилами України.  Ця вимога стосується 
також навчальних закладів під час виконання навчально-тренувальних 
польотів. 
     4. Порядок  надання повноважень з видачі дозволу на виконання 
польотів відповідно до частини  другої  статті  44  цього  Кодексу 
розробникам    та   виробникам   цивільної   авіаційної   техніки, 
організаціям з технічного обслуговування, які отримали відповідний 
сертифікат    на   визначений   вид   діяльності,   встановлюється 
авіаційними правилами України. 
     5. Уповноважений орган з питань цивільної авіації  має  право 
визначати  або залучати установи,  організації та підприємства для 
проведення інспекції, перевірки, оцінки, експертизи, випробування, 
дослідження. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code