Стаття 80. Забезпечення доступу і обмеження прав користування аеропортами та аеродромами

Стаття 80. Забезпечення доступу і обмеження прав користування аеропортами та аеродромами

Стаття 80. Забезпечення доступу і обмеження прав користування 
                аеропортами та аеродромами 
     1. Експлуатант аеродрому (аеропорту),  відкритого для прийому 
і  відправлення повітряних суден,  зобов\’язаний надавати дозвіл на 
посадку повітряних суден у межах технічних можливостей аеродрому. 
     2. Експлуатант аеропорту (аеродрому), до/з якого здійснюються 
пасажирські   перевезення,   повинен   забезпечувати   максимально 
безперервну експлуатацію аеропорту (аеродрому) з  метою  належного 
функціонування авіатранспортної системи України. 
     Проведення ремонтних,  технологічних  або  інших  робіт,  які 
можуть  перешкоджати  виконанню  польотів  до/з  цього  аеропорту, 
здійснюється  лише за погодженням з уповноваженим органом з питань 
цивільної авіації. 
     Експлуатант аеропорту    зобов\’язаний    негайно     письмово 
повідомити  уповноважений  орган з питань цивільної авіації,  якщо 
він виявить, що невиконання ремонту аеропорту (аеродрому) загрожує 
чи може загрожувати безпеці польотів чи пасажирів. 
     3. Експлуатант аеропорту (аеродрому), до/з якого здійснюються 
пасажирські   перевезення,   повинен    забезпечити    безперервну 
експлуатацію  аеродрому  в  зимових  умовах  та  відновлення  його 
експлуатації  після  закриття  внаслідок  метеорологічних  умов  у 
строк, визначений авіаційними правилами України. 
     4. Користування   аеропортами   та   цивільними   аеродромами 
обмежується: 
     1) у разі  виникнення  передумов  для  порушень  правил  щодо 
безпеки польотів,  пов\’язаних із функціонуванням аеродрому, у разі 
закриття  аеродромів  і  аеропортів  для  прийому  і  відправлення 
повітряних  суден  з  технічних  чи  метеорологічних умов,  у разі 
виникнення   або   загрози   виникнення    епідемії    інфекційних 
захворювань; 
     2) у   частині   доступу  до  контрольованих  зон  аеропортів 
(аеродромів) відповідно до вимог забезпечення авіаційної безпеки у 
порядку, встановленому авіаційними правилами України; 
     3) внаслідок непереборної сили. 
     5. Експлуатант    аеродрому,   відкритого   для   прийому   і 
відправлення повітряних суден,  зобов\’язаний надавати позачерговий 
дозвіл: 
     1) на вимушену посадку повітряному судну, яке зазнає аварії; 
     2) повітряному  судну,  яке  здійснює  політ  з метою захисту 
життя  та  здоров\’я  людей  або  з  метою   ліквідації   наслідків 
надзвичайних ситуацій; 
     3) повітряному   судну,  яке  здійснює  політ,  безпосередньо 
пов\’язаний   із   забезпеченням   громадського   правопорядку   та 
інтересами національної безпеки; 
     4) на посадку повітряному судну в разі використання аеродрому 
як запасного. 
     6. У  разі  наявності  заборгованості  з  оплати   послуг   з 
аеропортового   обслуговування   або   з   відшкодування  завданих 
аеропорту збитків експлуатант аеропорту (аеродрому) має  право  не 
обслуговувати  повітряне  судно  до погашення такої заборгованості 
після   закінчення   триденного    строку    з    дня    отримання 
користувачем-боржником відповідного   попередження   в  письмовому 
вигляді,  а  також  за  відсутності  обґрунтованих   підстав   для 
продовження строків сплати боргу. 
     7. З  метою  консультування суб\’єктів авіаційної діяльності в 
аеропортах та належного представництва інтересів сторін щодо  умов 
використання   аеропортів,   діяльності  організацій  з  наземного 
обслуговування в аеропортах створюються аеропортові  комітети  під 
керівництвом   експлуатанта  аеропорту,  до  складу  яких  входять 
представники  експлуатанта   аеропорту,   органів   обслуговування 
повітряного  руху,  авіаційних  перевізників,  для яких аеропорт є 
базовим,  або їх представницьких організацій, а також представники 
суб\’єктів  аеропортової  діяльності.  Уповноважений орган з питань 
цивільної авіації в разі потреби може направити свого представника 
для участі в роботі зазначеного комітету. 
     Стаття 81. Плата за аеропортове обслуговування 
     1. У  разі  надання  в  аеропортах та на аеродромах послуг із 
забезпечення  зльоту-посадки  повітряних   суден,   обслуговування 
пасажирів в аеровокзалі,  забезпечення авіаційної безпеки,  пошуку 
та  рятування  в  зоні  відповідальності  аеропорту,  забезпечення 
наднормативної   стоянки,  обслуговування  вантажів,  забезпечення 
приймання,  зберігання,  контролю  якості  та  видачі  авіаційного 
пального  для  заливу  в  паливозаправники  або  заправлення баків 
повітряних суден та в разі  надання  інших  послуг,  пов\’язаних  з 
діяльністю  аеропорту,  в  аеропортах  та  на цивільних аеродромах 
справляється плата за надання таких послуг. 
     2. Розмір   плати   за   надання   послуг   із   забезпечення 
зльоту-посадки повітряних   суден,   обслуговування   пасажирів  в 
аеровокзалі,   забезпечення   авіаційної   безпеки,   забезпечення 
наднормативної стоянки (аеропортові збори) та за інші послуги,  що 
надаються  аеропортом  (аеродромом)  користувачам,  встановлюється 
відповідно  до законодавства України.  Порядок розрахунку плати за 
аеропортове  обслуговування  та  інші  послуги,  що  надаються   в 
аеропортах  (на аеродромах),  порядок оплати та звільнення від неї 
визначаються відповідно до законодавства України та  стандартів  і 
рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації. 
     Стаття 82. Аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення 
     1. Організація та проведення заходів аварійно-рятувального та 
протипожежного   забезпечення    польотів,    пожежної    безпеки, 
аварійно-рятувальних робіт на території аеропортів (аеродромів) та 
в районі відповідальності аеродромів за  проведення  пошукових  та 
аварійно-рятувальних робіт       покладаються       на      служби 
аварійно-рятувального  та  протипожежного  забезпечення   польотів 
підприємств цивільної авіації України. 
     2. Служба     аварійно-рятувального     та     протипожежного 
забезпечення польотів  повинна  знаходитися  під  адміністративним 
контролем   управління  аеропорту  (аеродрому)  цивільної  авіації 
України,  яке  повинно   забезпечити   організацію,   оснащеність, 
укомплектованість, навчання персоналу та виконання службою функцій 
за призначенням. 
     3. Служби     аварійно-рятувального     та     протипожежного 
забезпечення   польотів   провадять  свою  діяльність  у  порядку 
(  z0809-13  ), встановленому законодавством України, в тому числі 
авіаційними правилами України. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code