ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

                                                Затверджено 
                                               Законом України 
                                           від 20 лютого 2003 року 
                                                   N 545-IV 
               ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
                        ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     1. Державна  програма  авіаційної  безпеки  цивільної авіації 
(далі  –  Програма)  розроблена  відповідно   до   конвенцій   про 
міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ), про боротьбу з незаконним 
захопленням повітряних  суден  (  995_167  ),   про   боротьбу   з 
незаконними актами,  спрямованими  проти безпеки цивільної авіації 
( 995_165 ),  про злочини та деякі інші  акти,  що  вчинюються  на 
борту повітряних  суден ( 995_244 ),  та про маркування пластичних 
вибухових речовин з метою їх виявлення ( 995_016 ),  а також інших 
міжнародних актів. 
     Програма враховує  вимоги  Ради  Безпеки  ООН про спрямування 
спільних зусиль на запобігання і припинення  терористичних  актів, 
зокрема резолюції від 28 вересня 2001 року N 1373 ( 995_854 ). 
     2. Програма  розроблена  на  підставі Додатка 17 до Конвенції 
про  міжнародну  цивільну  авіацію  \”Безпека.  Захист  міжнародної 
цивільної  авіації від актів незаконного втручання\” та Керівництва 
з безпеки для захисту  цивільної  авіації  від  актів  незаконного 
втручання. 
                            Розділ II 
                     ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 
     3. Терміни,  що застосовуються в цій Програмі,  вживаються  в 
такому значенні: 
     авіаційна безпека  –  комплекс  заходів,  а  також людські та 
матеріальні ресурси,  призначені для захисту цивільної авіації від 
актів незаконного втручання в її діяльність; 
     авіаційне підприємство  –  авіатранспортне підприємство,  яке 
пропонує або експлуатує повітряне сполучення; 
     авіація загального призначення – цивільна авіація, діяльність 
якої  не  стосується  регулярних  авіаперевезень  та  нерегулярних 
авіатранспортних операцій, що виконуються за плату або за наймом; 
     агент з організації  обслуговування  авіаперевезень  (далі  – 
агент    авіаперевезень)    –    персонал   служби   пасажирського 
обслуговування,  який здійснює реєстрацію пасажирів та  оформлення 
їх багажу за правилами авіаперевізника та діючими технологіями; 
     аеродром, гідроаеродром  –  визначена ділянка земної,  водної 
поверхні,  включаючи  будь-які  будівлі,  споруди  і   обладнання, 
призначена повністю чи частково для прибуття,  відправлення, руху, 
стоянки та обслуговування повітряних суден; 
     аеропорт –    комплекс    споруд,    що    призначений    для 
приймання/відправлення повітряних суден, обслуговування повітряних 
перевезень,  проведення авіаційних  робіт  і  має  для  цих  цілей 
аеродром,   аеровокзал,   інші   наземні   споруди   та  необхідне 
обладнання; 
     акт незаконного втручання – це: 
     насильство стосовно особи, яка перебуває на борту повітряного 
судна  під  час польоту,  якщо такі дії можуть загрожувати безпеці 
цього повітряного судна; 
     руйнування повітряного судна,  яке перебуває в  експлуатації, 
або  його  пошкодження,  що може вивести судно з ладу або загрожує 
його безпеці під час польоту; 
     розміщення або спроби розміщення  в  повітряному  судні,  яке 
перебуває  в експлуатації,  пристрою або речовини,  що можуть його 
зруйнувати або призвести  до  пошкодження,  яке  загрожує  безпеці 
повітряного судна під час польоту; 
     руйнування або    пошкодження   об\’єктів   радіонавігаційного 
забезпечення  чи  втручання  в  їх  експлуатацію,  якщо   будь-яка 
зазначена дія загрожує безпеці повітряного судна під час польоту; 
     повідомлення свідомо   неправдивих   відомостей,   що  можуть 
спричинити загрозу безпеці повітряного судна під час польоту; 
     незаконне та навмисне  використання  пристрою,  речовини  або 
зброї: 
     для здійснення акту насильства стосовно особи в аеропорту, на 
аеродромі,  що завдає  або  може  завдати  шкоди  її  здоров\’ю  чи 
заподіяти смерть; 
     для руйнування   або  серйозного  пошкодження  обладнання  чи 
споруд  аеропорту,  аеродрому,  його  служб   і   розташованих   в 
аеропорту, на аеродромі повітряних суден; 
     для загрози безпеці польотів в аеропорту, на аеродромі; 
     багаж –  речі пасажирів,  членів екіпажу,  що перевозяться на 
борту повітряного судна за угодою з експлуатантом; 
     багажний контейнер – місткість, куди завантажується багаж для 
перевезення на борту повітряного судна; 
     багаж, що   перевозиться   кількома  перевізниками,  –  багаж 
пасажирів,  що підлягає перевантаженню з повітряного судна  одного 
експлуатанта   на  повітряне  судно  іншого  під  час  перевезення 
пасажирів; 
     бортові припаси – предмети,  що надаються  експлуатантом  для 
використання  або  продажу  на  борту  повітряного  судна  під час 
польоту, у тому числі продукти харчування; 
     вантаж –  майно,  крім  бортових  припасів  та   багажу,   що 
перевозиться на борту повітряного судна; 
     вантажна зона – ділянка землі,  а також будівлі,  обладнання, 
призначені для  оброблення  вантажу:  перон,  вантажні  склади  та 
сховища,  місця  стоянки  транспортних  засобів і пов\’язані з ними 
шляхи сполучення тощо; 
     вантажний склад – будівля,  де перебуває вантаж на етапі  між 
повітряним  і  наземним  перевезеннями  і  де  знаходяться  засоби 
оброблення вантажу або зберігається вантаж до його повітряного  чи 
наземного перевезення; 
     воєнізована охорона – спеціальний підрозділ служби авіаційної 
безпеки аеропорту з особливими  статутними  завданнями,  створений 
для  охорони  повітряних  суден,  об\’єктів  державної власності та 
розміщеного на них майна підприємств цивільної  авіації,  а  також 
для підтримання необхідного внутрішнього об\’єктового режиму; 
     експлуатант –  юридична особа,  що експлуатує повітряні судна 
чи пропонує свої послуги в цій галузі; 
     загроза вибуху  –  загроза,  повідомлення  про  яку  надійшло 
анонімно   або   іншими   каналами   і  яка  містить  правдиву  чи 
неперевірену інформацію про те,  що безпеці  повітряного  судна  в 
польоті або на землі, аеропорту, засобу цивільної авіації чи особі 
може загрожувати вибух  від  застосування  вибухової  речовини  чи 
інших предметів або пристроїв; 
     зал вильоту – простір між місцем реєстрації та місцем чекання 
контрольованої зони; 
     зареєстрований агент,  експедитор  вантажу  –   зареєстрована 
відповідним уповноваженим органом виконавчої влади юридична особа, 
яка провадить комерційну діяльність з експлуатантом  і  забезпечує 
контроль  на  безпеку,  стосовно  вантажу,  кур\’єрських і поштових 
відправлень; 
     засланий багаж – багаж,  що ненавмисно або через  неуважність 
відокремлений від пасажирів чи екіпажу; 
     зворотні дії  –  визначені  стандартами,  нормами,  правилами 
заходи,  що  здійснюються  для  запобігання  та/або   врегулювання 
кризової ситуації,  припинення акту незаконного втручання,  іншого 
протиправного  посягання   на   нормальну,   регулярну,   безпечну 
діяльність цивільної авіації; 
     зона обмеженого доступу – зона аеропорту,  споруди та засоби, 
доступ до яких обмежений або контролюється  з  метою  забезпечення 
авіаційної безпеки та безпеки польотів; 
     зона технічного  обслуговування  повітряних  суден  – ділянка 
землі,  а також засоби і обладнання,  передбачені  для  технічного 
обслуговування суден:  перони, ангари, будівлі та майстерні, місця 
стоянки наземних автотранспортних засобів і пов\’язані з ними шляхи 
сполучення; 
     інвалід –  особа,  можливість пересування якої обмежена через 
фізичні вади,  розумову відсталість,  вік чи  захворювання  і  яка 
потребує особливої уваги з боку відповідних служб; 
     контрольована зона    –    робоча   площа   авіапідприємства, 
аеропорту,  прилегла до неї територія, а також розташовані поблизу 
них приміщення, доступ до яких контролюється; 
     контроль на  безпеку  –  спеціальні  заходи  щодо запобігання 
внесенню в контрольовану зону та на борт повітряного судна  зброї, 
вибухових речовин та інших небезпечних предметів,  які можуть бути 
використані для вчинення акту незаконного втручання; 
     кризова ситуація – ситуація,  яка склалася внаслідок вчинення 
протиправних   і   навмисних   дій,  пов\’язаних  з  посяганням  на 
нормальну,  регулярну і безпечну діяльність цивільної авіації,  що 
спричинили   нещасні   випадки  з  людьми,  майнові  збитки,  акти 
незаконного втручання  в  діяльність  цивільної  авіації  або  які 
створили реальну загрозу настанню таких наслідків; 
     кур\’єрські відправлення   –   перевезення  пасажиром-кур\’єром 
багажу  на  борту  повітряного  судна,   яке   виконує   регулярні 
авіаперевезення; 
     міжнародний аеропорт  –  аеропорт,  визначений державою на її 
території  для  приймання  і  відправлення  повітряних  суден,  що 
виконують  міжнародні повітряні перевезення,  в якому здійснюються 
митні,  імміграційні,  санітарні,  карантинні  стосовно  тварин  і 
рослин та інші процедури, передбачені законодавством; 
     місце зберігання    багажу    –    місце,   де   зберігається 
зареєстрований багаж до його відправлення на  повітряні  судна,  а 
також   засланий,   незапитаний,   невпізнаний   багаж   до   його 
відправлення за призначенням, запитання, знищення чи вилучення; 
     місце сортування багажу – місце,  де сортується  багаж,  який 
підлягає відправленню, для його розподілу за рейсами; 
     місце стоянки   повітряного   судна   –  ділянка  на  пероні, 
призначена для стоянки повітряних суден; 
     місце чекання пасажирами в контрольованій зоні – простір  між 
залом вильоту та виходом з аеровокзалу до контрольованої зони; 
     небезпечний вантаж   –  вироби  або  речовини,  які  під  час 
повітряного перевезення можуть спричинити загрозу здоров\’ю  людей, 
безпеці польоту чи майну; 
     невпізнаний багаж – багаж,  що прибув до аеропорту з багажною 
биркою або без неї і не був одержаний або впізнаний пасажиром; 
     незапитаний багаж – багаж,  що прибув до аеропорту і  не  був 
запитаний пасажиром; 
     неконтрольована зона  –  зона  аеропорту та споруди з вільним 
доступом до них; 
     несупроводжуваний багаж – багаж, що перевозиться як вантаж на 
іншому або на тому ж повітряному судні, де перебуває його власник; 
     об\’єкт радіонавігаційного     забезпечення    –    сукупність 
інженерно-технічних споруд,      наземного      радіонавігаційного 
обладнання,    устаткування   електропостачання,   що   забезпечує 
радіонавігаційною інформацією повітряні судна і органи  управління 
повітряним рухом; 
     обладнання для  забезпечення  безпеки  – спеціальні пристрої, 
призначені  для  самостійного  використання  або  використання  як 
частини будь-якої  системи  для  забезпечення  захисту  від  актів 
незаконного втручання; 
     огляд –  процедура  контролю  на  безпеку  із   застосуванням 
технічних  або  інших  засобів,  призначена  для  виявлення зброї, 
вибухових  речовин,  предметів  або  пристроїв,  що  можуть   бути 
використані для вчинення акту незаконного втручання; 
     орендарі аеропорту – юридичні та фізичні особи: концесіонери, 
підприємства громадського харчування,  ремонтно-технічні  та  інші 
служби,  які  в  установленому  законодавством  порядку  орендують 
приміщення аеропорту для провадження своєї діяльності; 
     основний (стаціонарний)   аварійний   оперативний   центр   – 
спеціально  обладнане  приміщення в контрольованій зоні аеропорту, 
призначене для розміщення  штабу  керівництва  операцією  під  час 
урегулювання кризової ситуації; 
     особа без   права   на   в\’їзд  –  особа,  якій  відповідними 
уповноваженими органами держави відмовлено в  праві  на  в\’їзд  до 
цієї країни; 
     пасажирська зона   –   ділянка   землі,  а  також  засоби  та 
обладнання, призначені для роботи з пасажирськими потоками: перон, 
будівлі  аеровокзалу,  місця  стоянки  автотранспортних  засобів і 
пов\’язані з ними шляхи сполучення; 
     перепустка – документ,  що видається особам,  які працюють  в 
аеропортах, або тим, кому з інших причин необхідний окремий допуск 
в аеропорт чи будь-яку зону обмеженого доступу,  а також  документ 
на транспортні засоби; 
     перон –   частина   території   аеродрому,   призначена   для 
розташування  повітряних  суден  з  метою  посадки   або   висадки 
пасажирів,  завантаження  чи  розвантаження кур\’єрських і поштових 
відправлень,  вантажу,   заправлення,   стоянки   або   технічного 
обслуговування повітряних суден; 
     повітряне судно  –  апарат,  що  підтримується в атмосфері за 
рахунок взаємодії з повітрям,  виключаючи  взаємодію  з  повітрям, 
відбитим від земної поверхні; 
     поштові відправлення   –   кореспонденція   та   інші   речі, 
відправлені відповідно до законодавства; 
     програма авіаційної  безпеки  –  заходи,  що  вживаються  для 
захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання; 
     пряма пересадка  –  пересадка  трансферних пасажирів з одного 
рейсу на інший в одному і тому ж аеропорту; 
     реєстрація пасажирів,  вантажу,  багажу –  процес  оформлення 
експлуатантом перевезень на визначений рейс; 
     робоча площа  аеродрому  – частина аеродрому,  призначена для 
зльоту,  посадки,  руху  та  розміщення   повітряних   суден,   що 
складається з площадки маневрування і перону; 
     рухомий аварійний  оперативний  центр – причіп або самохідний 
транспортний засіб,  обладнаний необхідними засобами  зв\’язку  для 
роботи штабу керівництва під час урегулювання кризової ситуації; 
     ручна поклажа  –  речі  пасажира,  які  знаходяться  під  час 
перевезення під його наглядом; 
     сертифікація    аеропорту,    аеродрому,    авіапідприємства, 
експлуатанта  –  процедура  підтвердження відповідності аеропорту, 
аеродрому,  авіапідприємства,  експлуатанта  встановленим  вимогам 
забезпечення авіаційної безпеки; 
     сертифікація    персоналу   –   підтвердження   відповідності 
персоналу кваліфікаційним вимогам з питань авіаційної безпеки; 
     стерильна зона – зона  між  пунктом  контролю  на  безпеку  і 
повітряним судном, доступ до якої контролюється; 
     супроводжуваний багаж  –  предмети,  оформлені як вантаж,  що 
належить пасажирам повітряного судна, які перевозяться в багажному 
відділенні цього повітряного судна; 
     транзитні пасажири – пасажири, які відправляються з аеропорту 
тим самим рейсом, яким вони прибули; 
     трансферний багаж – багаж,  який  перевантажується  з  одного 
рейсу на інший; 
     трансферні пасажири  –  пасажири,  які здійснюють пересадку з 
одного рейсу на інший; 
     тривога, пов\’язана  із  загрозою  вибуху,  –  стан   тривоги, 
оголошений  уповноваженим  органом  з метою нейтралізації можливих 
наслідків,  пов\’язаних  з  надходженням  загрози  від   анонімного 
джерела,   або  обумовлений  виявленням  підозрілого  пристрою  чи 
предмета на борту повітряного  судна,  в  аеропорту  або  в  межах 
розташування   будь-якого  об\’єкта,  засобу  чи  служби  цивільної 
авіації; 
     уразлива точка – засіб,  споруда чи  обладнання,  пошкодження 
або   знищення   яких   може  призвести  до  порушення  діяльності 
аеропорту; 
     фізичний контроль – процедура здійснення контролю на  безпеку 
уповноваженими  особами  шляхом фізичного огляду ручної поклажі та 
багажу без використання технічних засобів контролю на безпеку; 
     член екіпажу – особа,  призначена експлуатантом для виконання 
визначених обов\’язків на борту повітряного судна протягом польоту. 
     У цілях Програми терміни \”авіаційне підприємство\”,  \”аеропорт 
(аеродром)\”,  \”експлуатант\”  визначаються  далі   як   \”авіаційний 
суб\’єкт\”. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code