АВІАЦІЙНІ РОБОТИ

АВІАЦІЙНІ РОБОТИ

 Розділ XIV 
                         АВІАЦІЙНІ РОБОТИ 
     Стаття 108. Умови виконання авіаційних робіт 
     1. Перелік та умови виконання авіаційних  робіт  визначаються 
авіаційними правилами України. 
     2. Суб\’єкт  господарювання  повинен  мати  чинний  сертифікат 
експлуатанта  або  інший  документ,   що   підтверджує   необхідну 
кваліфікацію   провадити   авіаційну   діяльність   відповідно  до 
авіаційних правил України. 
     3. Авіаційні роботи виконуються згідно з договором, укладеним 
із  замовником на виконання авіаційних робіт,  або разовою заявкою 
юридичної чи фізичної особи. 
     Стаття 109. Особливості виконання авіаційних робіт 
                 експлуатантами 
     1. Авіаційні  роботи можуть виконуватися на території України 
іноземними експлуатантами,  які  мають  ліцензію  або  сертифікат, 
після  отримання  відповідного  погодження уповноваженого органу з 
питань цивільної авіації. 
     2. Авіаційні роботи можуть виконуватися  на  території  іншої 
держави  українськими  експлуатантами  відповідно до законодавства 
держави, на території якої виконуються авіаційні роботи. 
                            Розділ XV 
                        ПОШУК І РЯТУВАННЯ 
     Стаття 110. Повітряне судно, що зазнає або зазнало лиха 
     1. Повітряне  судно  визнається таким,  що зазнає лиха,  якщо 
йому та/або  особам,  які  перебувають  на  його  борту,  загрожує 
небезпека, що не може бути усунена за допомогою дій екіпажу, або з 
яким утрачено зв\’язок і його місцезнаходження невідоме. 
     2. Повітряне судно визнається таким,  що зазнало  лиха,  якщо 
воно  отримало  пошкодження,  не  сумісні  з  подальшим  безпечним 
польотом,  або якщо воно повністю зруйновано,  а також  якщо  воно 
здійснило вимушену посадку за межами аеродрому. 
     Стаття 111. Сигнали лиха повітряного судна 
     1. Для своєчасного виявлення повітряного судна,  що зазнає чи 
зазнало лиха,  та надання  йому  допомоги  використовуються  єдині 
міжнародні   сигнали   лиха,   терміновості  та  попередження  про 
небезпеку (далі- сигнали лиха). 
     2. Екіпаж повітряного  судна,  що  зазнає  чи  зазнало  лиха, 
повинен за можливості подати відповідні сигнали лиха. 
     3. Перелік  технічних  засобів  для  передачі  сигналів лиха, 
встановлення   яких   на   повітряних   суднах   є   обов\’язковим, 
визначається   авіаційними   правилами   України   для   цивільних 
повітряних  суден  та  нормативно-правовими  актами   Міністерства 
оборони України для державних повітряних суден. 
     Стаття 112. Повідомлення про повітряні судна, що зазнають 
                 або зазнали лиха 
     1. Повідомлення про повітряні судна,  що зазнають чи  зазнали 
лиха,  належать  до  повідомлень,  які мають категорію абсолютного 
пріоритету. 
     2. Підприємства,  установи та організації незалежно від форми 
власності,  що  мають  засоби  зв\’язку,  зобов\’язані надавати такі 
засоби для негайної передачі інформації про  повітряні  судна,  що 
зазнають чи зазнали лиха. 
     3. Центрами  збору  польотної інформації стосовно повітряного 
судна,  що зазнає чи зазнало лиха,  і  передачі  такої  інформації 
відповідному  координаційному  центру  пошуку і рятування є органи 
обслуговування повітряного руху. 
     4. Фізичні особи повідомляють про випадки лиха з  повітряними 
суднами,  які  стали  їм  відомі,  відповідній  службі  порятунку, 
органам державної влади чи найближчим підприємствам,  установам та 
організаціям. 
     5. Органи   державної   влади,   підприємства,   установи  та 
організації у разі надходження інформації про  лихо  з  повітряним 
судном  зобов\’язані  негайно  повідомити про це відповідній службі 
порятунку спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади з питань цивільного захисту. 
     Стаття 113. Організація та проведення пошуку і рятування 
     1. Повітряне судно, що зазнає або зазнало лиха, та всі особи, 
які  перебувають  (перебували)  на  його   борту   незалежно   від 
громадянства,  статусу,  обставин  підлягають  негайному  пошуку і 
рятуванню. 
     2. Авіаційний пошук і  рятування  в  Україні  здійснюються  в 
межах  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту населення і 
територій,  Національної системи пошуку  і  рятування  на  морі  в 
порядку,   встановленому   спеціально   уповноваженим  центральним 
органом виконавчої влади з питань цивільного захисту.  Регулювання 
забезпечення  авіаційного пошуку в акваторії Чорного та Азовського 
морів  у  межах  районів  польотної  інформації  України  здійснює 
уповноважений орган з питань авіаційної діяльності. 
     3. Організація   пошуку  і  рятування  повітряних  суден,  що 
зазнають   або   зазнали   лиха,   покладається   на    спеціально 
уповноважений   центральний   орган   виконавчої  влади  з  питань 
цивільного захисту. 
     4. Оперативними    органами    управління,     які     несуть 
відповідальність  за  координацію  дій  сил і засобів державної та 
цивільної  авіації  під  час  проведення  авіаційного   пошуку   і 
рятування,  є  відповідні координаційні центри пошуку і рятування. 
Зазначені координаційні центри функціонують цілодобово. 
     5. Організація та проведення пошуку  і  рятування  повітряних 
суден   на   аеродромі  та  в  районі  відповідальності  аеродрому 
(злітно-посадкового майданчика) за пошук і рятування  покладається 
на експлуатанта аеродрому (злітно-посадкового майданчика). 
     Стаття 114. Забезпечення проведення пошукових і рятувальних 
                 робіт 
     1. Пошук і рятування пасажирів і  членів  екіпажу  повітряних 
суден,  що зазнають або зазнали лиха,  здійснюються на безоплатній 
основі. 
     2.   Порядок   (   1037-2012-п  )  залучення  сил  і  засобів 
підприємств,     установ     та    організацій    до    проведення 
пошуково-рятувальних  робіт, відшкодування витрат, пов\’язаних з їх 
проведенням, установлюється Кабінетом Міністрів України. 
     3. Евакуація  повітряного  судна з місця події здійснюється з 
дозволу комісії з розслідування  експлуатантом  повітряного  судна 
або  експлуатантом  аеродрому на договірних умовах з експлуатантом 
повітряного  судна  у  разі,  якщо  подія  сталася  на   території 
аеродрому (аеропорту). 
     Стаття 115. Пошук і рятування за межами території України 
     1. Пошук  і  рятування повітряних суден України,  що зазнають 
або  зазнали  лиха  за  межами  території  України,   здійснюються 
відповідно до правил виконання пошуково-рятувальних робіт держави, 
на території якої відбулася  авіаційна  подія,  та  відповідно  до 
міжнародних договорів України. 
     2. Координацію  дій  із службами пошуку і рятування іноземних 
держав здійснює центральний орган  виконавчої  влади,  до  відання 
якого віднесено відповідні повноваження. 
     Стаття 116. Завершення пошуку і рятування 
     1. Пошук і рятування повітряних суден, екіпажів, пасажирів та 
всіх  осіб,  які   перебувають   (перебували)   на   його   борту, 
продовжується,  якщо це практично можливо, доки всі, хто залишився 
живим,  не будуть доставлені  в  безпечне  місце  або  доки  існує 
обґрунтована  надія  на  врятування  всіх,  хто ще може залишитися 
живим. 
     2. У разі якщо всі вжиті заходи для пошуку не дали позитивних 
результатів,  рішення  про  припинення  пошуку  повітряного  судна 
приймається   уповноваженим    державним    органом,    визначеним 
законодавством. 
     3. У  разі  надходження  нової  важливої  інформації  або  за 
наявності відповідних  ознак  і  чинників,  а  також  за  бажанням 
заінтересованих   сторін   розглядається  питання  про  поновлення 
пошуку. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code