АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

Розділ XVI 
                      АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 
     Стаття 117. Обов\’язкове авіаційне страхування цивільної 
                 авіації 
     1. В Україні здійснюється обов\’язкове  авіаційне  страхування 
цивільної авіації. 
     2. Обов\’язкове   авіаційне   страхування   цивільної  авіації 
здійснюється    страховиками-резидентами,    які    отримали     в 
установленому   порядку   ліцензію   на  здійснення  обов\’язкового 
авіаційного страхування цивільної авіації. 
     3. Порядок і  правила  здійснення  обов\’язкового  авіаційного 
страхування  цивільної  авіації  визначаються  Кабінетом Міністрів 
України. 
     Стаття 118. Обов\’язки суб\’єктів авіаційної діяльності 
                 з авіаційного страхування 
     1. Експлуатант   цивільного   повітряного  судна  комерційної 
авіації зобов\’язаний страхувати: 
     1) членів  екіпажу  повітряного  судна  та  інший  авіаційний 
персонал; 
     2) свою відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам; 
     3) осіб,  які  мають  право  перебувати  на борту повітряного 
судна на законних підставах без придбання квитків. 
     2. Експлуатант  або  власник  цивільного  повітряного   судна 
комерційної авіації зобов\’язаний страхувати повітряні судна. 
     3. Авіаперевізник      зобов\’язаний      страхувати      свою 
відповідальність за шкоду,  заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і 
пошті. 
     4. Замовник  авіаційних  робіт  зобов\’язаний страхувати своїх 
працівників,  працівників інших організацій,  задіяних у виконанні 
авіаційних робіт,  та осіб,  які забезпечують технологічний процес 
під час виконання авіаційних робіт. 
     5. Експлуатант   або   власник   повітряних   суден   авіації 
загального   призначення,   у   тому   числі   легких,  надлегких, 
аеростатичних    та    аматорських,    зобов\’язаний     страхувати 
відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам. 
     6. Аеропорт     та     сертифіковані    суб\’єкти    наземного 
обслуговування зобов\’язані  страхувати  свою  відповідальність  за 
шкоду, заподіяну третім особам. 
     7. Організації,   що   надають  послуги  з  аеронавігаційного 
обслуговування,  зобов\’язані страхувати свою  відповідальність  за 
шкоду, заподіяну третім особам. 
     8. Розробники,   виробники   цивільної   авіаційної  техніки, 
організації з технічного обслуговування,  що мають право проводити 
випробувальні  польоти,  зобов\’язані  страхувати  повітряні судна, 
членів екіпажу, інший авіаційний персонал та свою відповідальність 
за    шкоду,    заподіяну   третім   особам. Це  положення   також 
застосовується  до   навчальних   закладів   під   час   виконання 
навчально-тренувальних польотів. 
                           Розділ XVII 
                  РОЗСЛІДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ 
     Стаття 119. Організація розслідування авіаційних подій 
                 та інцидентів 
     1. Усі   авіаційні   події,  серйозні  інциденти,  інциденти, 
надзвичайні події та пошкодження повітряних  суден  на  землі,  що 
сталися   на   території   України,   а  також  порушення  порядку 
використання повітряного простору України підлягають обов\’язковому 
розслідуванню з метою встановлення їх причин і вжиття заходів щодо 
запобігання  таким  подіям  у   майбутньому,   яке   є   технічним 
розслідуванням. 
     2. Технічні   розслідування   авіаційних   подій,   серйозних 
інцидентів,   інцидентів,   надзвичайних   подій   та   пошкоджень 
повітряних  суден  на  землі  проводяться  згідно з правилами та в 
порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
     3. Експертна установа з розслідування авіаційних подій  надає 
висновки  та  рекомендації  з метою запобігання авіаційним подіям, 
серйозним   інцидентам,   інцидентам,   надзвичайним   подіям   та 
пошкодженням  повітряних  суден  на  землі.  Експертна  установа з 
розслідування авіаційних подій за  результатами  розслідування  не 
приймає   рішення  про  вину  чи  відповідальність  юридичних  або 
фізичних осіб. 
     Експертна установа  з  розслідування  авіаційних  подій  може 
залучати до проведення розслідування під її наглядом інцидентів та 
пошкоджень повітряних суден на землі залежно  від  серйозності  та 
наслідків експлуатантів повітряних суден,  аеродромів,  аеропортів 
або провайдерів аеронавігаційного обслуговування. 
     4. Будь-яке адміністративне,  службове,  прокурорське, судове 
розслідування,     спрямоване    на    встановлення    вини    або 
відповідальності,  повинне  проводитися  окремо   від   технічного 
розслідування авіаційних подій,  серйозних інцидентів, інцидентів, 
надзвичайних подій та пошкоджень повітряних суден на землі. 
     5. До матеріалів з технічного розслідування авіаційних подій, 
серйозних інцидентів, інцидентів, надзвичайних подій та пошкоджень 
повітряних  суден  на  землі,  які  підлягають  опублікуванню  або 
передачі,  застосовується анонімність щодо особи,  яка подала таку 
інформацію. 
     Звіт та  матеріали   технічного   розслідування   не   можуть 
використовуватися адміністративними,  службовими,  прокурорськими, 
судовими  органами,  страховиками  для   встановлення   вини   або 
відповідальності. 
     6. Якщо  під  час розслідування були виявлені злочинні дії чи 
бездіяльність окремих осіб чи організацій,  працівники  Експертної 
установи  з  розслідування авіаційних подій зобов\’язані повідомити 
про це відповідні органи прокуратури України. 
     7. З метою забезпечення  проведення  розслідування  Експертна 
установа з розслідування авіаційних подій взаємодіє з відповідними 
центральними  органами  виконавчої  влади,  зокрема  уповноваженим 
органом   з   питань   цивільної  авіації,  з  органами  місцевого 
самоврядування,  Службою безпеки України,  органами прокуратури та 
Міністерства  внутрішніх справ України відповідно до встановленого 
Кабінетом Міністрів України порядку. 
     8. Усі випадки  порушення  порядку  використання  повітряного 
простору    України    розслідуються    Експертною   установою   з 
розслідування  авіаційних  подій  відповідно  до   положення,   що 
затверджується  Кабінетом Міністрів України,  з подальшим поданням 
матеріалів розслідування Міністерству оборони України. 
     Стаття 120. Організація діяльності Експертної установи 
                 з розслідування авіаційних подій 
     1. До  складу  Експертної установи з розслідування авіаційних 
подій може входити фізична особа, яка: 
     1) є громадянином України; 
     2) не мала судимості; 
     3) має відповідну освіту, досвід та фахову кваліфікацію. 
     2. Експертна установа з розслідування авіаційних  подій  може 
залучати  атестованих  фахівців  уповноваженого  органу  з  питань 
цивільної  авіації  або  інших  фахівців,  експертів.   Підготовка 
фахівців   з   розслідування   авіаційних   подій  здійснюється  в 
навчальних закладах,  які схвалені відповідно до авіаційних правил 
України. 
     Розшифровка бортових   та   наземних   засобів   об\’єктивного 
контролю  здійснюється  в   організації,   визначеній   Експертною 
установою з розслідування авіаційних подій. 
     3. Працівник  Експертної  установи з розслідування авіаційних 
подій у разі пред\’явлення службового посвідчення має право: 
     1) отримувати доступ до місця авіаційної події чи  інциденту, 
повітряного  судна,  його  вмісту  та  уламків,  у  тому  числі до 
будь-якої   частини   аеродрому,    органів     обслуговування  та 
забезпечення польотів; 
     2) здійснювати   складення   списку   доказів  та  нагляд  за 
переміщенням уламків, частин, призначених для огляду та аналізу; 
     3) мати  доступ  та  використовувати   бортові   реєстратори, 
наземні та будь-які інші засоби документування; 
     4) мати доступ до результатів огляду тіл жертв або тестів, що 
були зроблені на пробах, взятих з тіл жертв; 
     5) мати безпосередній доступ до результатів огляду осіб,  які 
здійснювали   керування   повітряним   судном,  обслуговування  та 
забезпечення виконання польоту,  або тестів,  що були зроблені  на 
пробах, узятих у цих осіб; 
     6) оглядати жертви; 
     7) мати   доступ   до  результатів  перевірок,  сертифікації, 
нагляду,  які  здійснювалися   органами   влади,   підприємствами, 
організаціями, установами; 
     8) мати   доступ   до  будь-якої  інформації,  що  стосується 
розслідування,  матеріалів,  якими володіє експлуатант, власник чи 
виробник    повітряного    судна,    провайдер   аеронавігаційного 
обслуговування, аеропорт та уповноважений орган з питань цивільної 
авіації; 
 9) залучати  фахівців  та  суб\’єктів авіаційної діяльності до 
проведення розслідування авіаційних подій; 
     10) опитувати свідків чи брати участь в опитуванні. 
     4. Працівники Експертної установи з розслідування  авіаційних 
подій під час виконання своїх службових обов\’язків перебувають під 
захистом держави відповідно до статті 17 цього Кодексу. 
     Стаття 121. Запобігання авіаційним подіям та інцидентам 
     1. Експертна  установа  з  розслідування  авіаційних   подій, 
серйозного інциденту, інциденту, надзвичайної події чи пошкодження 
повітряного судна на землі на підставі своїх висновків зобов\’язана 
сформулювати рекомендації щодо усунення причин події,  виявлених у 
процесі розслідування, і недопущення їх у майбутньому. 
     2. На   підставі   рекомендацій   Експертної    установи    з 
розслідування   авіаційних  подій  уповноважений  орган  з  питань 
цивільної авіації  або  інші  органи  виконавчої влади протягом 90 
днів зобов\’язані розробити  відповідні  рекомендації  і  надіслати 
їх користувачам повітряного  простору    України,    експлуатантам 
повітряних   суден  та  іншим  юридичним  особам  для  розроблення 
профілактичних заходів щодо запобігання авіаційним подіям. 
     3. Користувачі  повітряного  простору  України,  експлуатанти 
повітряних   суден   та   інші   юридичні  особи,  яким  надіслано 
рекомендації,  зобов\’язані  розробити  профілактичні  заходи  щодо 
запобігання авіаційним подіям, погодити їх з уповноваженим органом 
з  питань  цивільної   авіації і  забезпечити   їх   виконання   в 
установлений строк. 
     Стаття 122. Забезпечення захисту інформації з безпеки 
                 польотів 
     1. Експертна установа з розслідування  авіаційних  подій  під 
час   проведення  розслідування  авіаційних  подій  та  інцидентів 
повинна забезпечити  захист  та  непоширення  інформації  стосовно 
розслідування авіаційних подій та інцидентів і надавати її органам 
влади тільки за рішенням суду. 
     До такої інформації належать: 
     1) заяви осіб,  отримані Експертною установою з розслідування 
авіаційних подій під час розслідування; 
     2) листування   між   особами,   які   мають   відношення  до 
експлуатації   повітряного   судна,   медичні   чи   конфіденційні 
персональні дані учасників авіаційної події чи інциденту; 
     3) записи  бортових  мовних реєстраторів та розшифровка таких 
записів; 
     4) думки, висловлені під час проведення аналізу інформації, у 
тому числі записів бортових реєстраторів. 
     2. Будь-яка   юридична  чи  фізична  особа,  яка  намагається 
розголосити інформацію про безпеку польотів,  повинна обґрунтувати 
мотиви її розголошення. 
     3. У  будь-якому разі розголошення чи оприлюднення інформації 
з безпеки польотів здійснюється за умови дотримання таких вимог: 
     1) розголошення інформації є необхідним  для  усунення  умов, 
які  негативно  впливають  на безпеку польотів,  або з метою зміни 
вимог і правил; 
     2) розголошення інформації  з  безпеки  польотів  не  повинне 
перешкоджати  її  отриманню в майбутньому з метою підвищення рівня 
безпеки польотів; 
     3) розголошення відповідних персональних даних,  що містяться 
в  інформації  з  безпеки  польотів,  здійснюється  відповідно  до 
законодавства  України,  що  гарантує  недоторканність  особистого 
життя; 
     4) розголошення  інформації з безпеки польотів здійснюється у 
знеособленій, короткій чи зведеній формі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code