Розділ 10. Трансферний вантаж

Розділ 10. Трансферний вантаж

 Розділ 10. Трансферний вантаж 
     10.1. Відповідність вимогам державних органів
     10.1.1. Вантажовідправник  зобов\’язаний  дотримуватися   усіх 
застосованих  законів  та  інших  адміністративних  формальностей, 
передбачених розділом 19  цих  Правил,  і  надавати  інформацію  і 
документи до авіавантажної накладної,  які необхідні для виконання 
таких застосованих законів.
     10.1.2. Перевізник  не зобов\’язаний визначати правильність та 
достатність  такої  інформації   і   документів.   Перевізник   не 
відповідає  за  збитки  через  порушення вантажовідправником таких 
застосованих законів у зв\’язку з ненаданням необхідної  інформації 
і документів.
     10.1.3. Перевізник  не  відповідатиме,  якщо  він   припинить 
транспортування вантажу з метою виконання застосованих законів. 
     10.2. Митні формальності
     10.2.1. Якщо перевізник оплатить  авансом  будь-які  послуги, 
податки,    штрафи   чи   будь-які   інші   збори,   пов\’язані   з 
транспортуванням вантажу,  то вантажовідправник і вантажоодержувач 
разом чи кожний окремо, у межах зобов\’язань кожного з них, повинні 
компенсувати перевізнику такі витрати.
     10.2.2. При  ввезенні  товарів на митну територію відповідної 
країни вважається,  що вантаж відправлений митному брокеру в пункт 
призначення,  що вказаний в авіавантажній накладній, або якщо така 
особа не визначена, уважається, що вантаж відправлений перевізнику 
або  такому  митному брокеру,  якого визначить перевізник.  З цією 
метою копія авіавантажної накладної вважається оригіналом. 
     10.3. Права  перевізника  при  транспортуванні   трансферного 
вантажу
     Якщо, на думку  перевізника,  необхідно  затримати  вантаж  у 
будь-якому  пункті,  з  будь-якою  метою  до,  протягом  чи  після 
перевезення,   перевізник   може   після   повідомлення   про   це 
вантажовідправника  чи  вантажоодержувача  за адресою,  указаною в 
авіавантажній  накладній,  розмістити  вантаж  за  рахунок  і  під 
відповідальність вантажовідправника, вантажоодержувача чи власника 
товарів або кожного з них у будь-який  склад  чи  інше  місце  під 
контролем  місцевих  митних  органів або перевізник може доставити 
товар  іншому  обслуговувальному  агенту   для   подальшого   його 
транспортування        вантажоодержувачу.       Вантажовідправник, 
вантажоодержувач чи власник товарів  разом  чи  кожний  окремо,  у 
межах зобов\’язань кожного з них,  повинні компенсувати перевізнику 
витрати чи втрати, що виникли у зв\’язку з такою операцією. 
     10.4. Розклад    руху,    скасування     рейсів,     маршрути 
транспортування
     10.4.1. Час відправлення та прибуття рейсу,  що зазначений  в 
розкладі руху або інших опублікованих графіках рейсів перевізника, 
не гарантується і не є обов\’язковим. Перевізник повинен ужити всіх 
необхідних  заходів  для уникнення затримки в перевезенні вантажу, 
але  при  цьому  не  зобов\’язаний  доставити   вантаж   конкретним 
повітряним  судном  (іншим  транспортним засобом) чи за конкретним 
маршрутом  (маршрутами)  або  забезпечити  стикування   в   пункті 
стикування відповідно до конкретного розкладу руху.  Незважаючи на 
заявлений в авіавантажній накладній маршрут,  перевізник має право 
вибирати маршрут до місця призначення на свій розсуд.
     10.4.2. Перевізник не відповідатиме за помилки й  упущення  у 
розкладах  руху  або  інших  опублікованих  графіках  рейсів інших 
перевізників.
     10.4.3. Перевізник  має  право  без попереднього повідомлення 
вантажовідправника   (вантажоодержувача)   скасувати,   відмовити, 
припинити чи затримати перевезення вантажу в разі:
     1) дії форс-мажорних обставин  (у  тому  числі  несприятливих 
метеорологічних   умов,   надзвичайних   ситуацій  у  контролі  за 
повітряним  рухом,  страйків,  бунтів,   громадянських   безладів, 
ембарго,  війн, ворожих дій, неврегульованих міжнародних відносин, 
технічних проблем або інших складнощів,  які  фактично  загрожують 
або  унеможливлюють безпечне виконання польоту) чи будь-яких інших 
факторів подібного характеру незалежно від їх фактичної наявності, 
результату   дій   таких  обставин,  виникнення  додаткових  умов, 
необхідності запитів і вимог,  що  випливають  з  кожної  з  таких 
обставин;
     2) браку робочої  сили  чи  палива,  труднощів  з  персоналом 
перевізника чи його партнерів, недостачі матеріалів, недостатнього 
розвитку інфраструктури чи технічної проблеми;
     3) рішень  державних  органів  країни,  з території якої,  на 
територію   якої   чи   через    територію    якої    здійснюється 
транспортування    вантажу,    які   забороняють,   обмежують   чи 
встановлюють додаткові умови щодо транспортування вантажу;
     4) будь-яких інших обставин,  що можуть наражати на небезпеку 
чи впливати на забезпечення безпечного транспортування вантажу.
     Перевізник повинен   поінформувати   в   найкоротший   термін 
вантажовідправника    (вантажоодержувача)    чи    будь-яку   іншу 
зацікавлену сторону договору про обставини, що спричинили затримку 
в перевезенні вантажу, і дії, розпочаті перевізником.
     10.4.4. Перевізник  має право припинити перевезення вантажу в 
разі відмови  вантажовідправника  сплатити  відповідні  суми  щодо 
перевезення вантажу.
     10.4.5.   У  разі  якщо  транспортування  вантажу  завершено, 
доставка   зроблена   перевізником   шляхом    передачі    вантажу 
вантажоодержувачу чи будь-якому агенту для трансферу чи розміщення 
такого вантажу на зберігання, договір на перевезення цього вантажу 
вважатиметься   виконаним   відповідно   до   умов,  зазначених  в 
авіавантажній накладній,  і перевізник звільняється від  будь-якої 
подальшої   відповідальності  у  зв\’язку  з  цим  договором,  крім 
повідомлення вантажовідправника чи вантажоодержувача  за  адресою, 
зазначеною  в  авіавантажній  накладній,  щодо  прибуття  вантажу. 
Перевізник  може,  але  не  зобов\’язаний,  відправити  вантаж  для 
транспортування  будь-яким  іншим  маршрутом,  при  цьому  він діє 
тільки як агент вантажовідправника  (вантажоодержувача).  Вартість 
цих послуг додається до вартості договору перевезення вантажу.
{  Підпункт  10.4.5  пункту  10.4  розділу  10  в  редакції Наказу 
Міністерства інфраструктури N 728 ( z2118-12 ) від 30.11.2012 }
     10.4.6. У  разі впливу на перевізника обставин,  передбачених 
пунктом 10.4.3 цього розділу,  з метою продовження транспортування 
вантажу  перевізник  має  право визначити пріоритет серед вантажів 
при їх відправленні і вирішити,  які товари транспортуватимуться і 
які  товари не будуть транспортуватися або повинні бути вилучені в 
будь-який  час  і  в  будь-якому   пункті,   і   чи   продовжувати 
транспортування  при їх відсутності чи будь-якої частини товарів в 
одному упакуванні. Перевізник не відповідає за будь-які ушкодження 
вантажу  чи  завданий  збиток  у  результаті  такого визначення чи 
рішення. 
             Розділ 11. Право розпоряджатися вантажем 
     11.1. Загальні положення
     Право розпоряджатися   вантажем   повинно   бути  реалізоване 
вантажовідправником (його агентом) і повинно бути  застосоване  до 
всього  вантажу,  який  оформлений однією авіавантажною накладною. 
Право розпоряджатися вантажем може бути реалізоване,  тільки  якщо 
вантажовідправник  чи  його  агент  нададуть  перевізнику  частину 
авіавантажної накладної, що була доставлена йому чи збережена ним. 
Інструкції щодо розпорядження вантажем повинні бути своєчасними, у 
письмовій   формі,   установленій   перевізником.    Якщо    право 
розпоряджатися  вантажем  реалізується до зміни вантажоодержувача, 
то таким новим вантажоодержувачем буде вважатися вантажоодержувач, 
що вказаний в авіавантажній накладній. 
     11.2. Вибір вантажовідправника
     Якщо вантажовідправник  відмовився  від  транспортування  під 
свою  відповідальність  за  виконання  умов договору перевезення і 
якщо реалізація  права  розпорядження  вантажем  не  повинна  бути 
здійснена  вантажовідправником  таким  чином,  щоб  завдати  шкоди 
перевізнику   (його   агенту)   чи   іншим    вантажовідправникам, 
вантажовідправник може одержати вантаж таким чином:
     відкликавши його в пункт відправлення чи призначення;
     зупинивши його транспортування у будь-якому пункті посадки;
     вимагаючи його доставку іншій  особі,  ніж  вантажоодержувач, 
зазначений  в авіавантажній накладній у пункті призначення або під 
час транспортування;
     вимагаючи його повернення до пункту відправлення. 
     11.3. Оплата витрат
     Вантажовідправник повинен відшкодувати  перевізнику  будь-які 
витрати,   що   виникли   у   зв\’язку  з  реалізацією  його  права 
розпоряджатися вантажем. 
     11.4. Реалізація права відмови
     Незважаючи на пункт 11.1 цього розділу,  перевізник має право 
відмовити в  реалізації  вантажовідправником  права  розпорядження 
вантажем,   якщо   перевізник   не  в  змозі  виконати  інструкції 
вантажовідправника.   Про   це   перевізник   повинен   повідомити 
вантажовідправника.  Витрати,  що  випливають з подальших дій щодо 
вантажу, додаються до вартості перевезення. 
     11.5. Межі прав вантажовідправника
     Право вантажовідправника розпоряджатися вантажем припиняється 
в  той  момент,  коли після прибуття вантажу до пункту призначення 
вантажоодержувач  одержує  його  у  своє розпорядження або запитує 
доставку  вантажу   чи   авіавантажної   накладної,   або   інакше 
підтверджує   прийняття   ним   вантажу.   Якщо   вантажоодержувач 
відмовляється приймати товари чи авіавантажну накладну або якщо  з 
ним   неможливо   зв\’язатися,  то  право  розпоряджатися  вантажем 
залишається  за  вантажовідправником.  {  Абзац другий пункту 11.5 
розділу  11  в  редакції  Наказу Міністерства інфраструктури N 728 
( z2118-12 ) від 30.11.2012 } 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code