ІНСТРУКЦІЯ з організації перевезень вантажів повітряним транспортом

ІНСТРУКЦІЯ з організації перевезень вантажів повітряним транспортом

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Державіаслужби 
                                      02.11.2005  N 822 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      21 листопада 2005 р. 
                                      за N 1403/11683 
 
                            ІНСТРУКЦІЯ 
                з організації перевезень вантажів 
                      повітряним транспортом 
 
                      1. Загальні положення 
     1.1. Ця Інструкція підготовлена відповідно до статей 60 та 62 
Повітряного кодексу України  (  3167-12  )  з  метою  забезпечення 
належного  рівня безпеки польотів та якості обслуговування під час 
операцій з повітряних перевезень і фізичного розподілу вантажів. 
     1.2. Ця Інструкція розроблена з  урахуванням  положень  таких 
документів:
     \”Технические инструкции  по  безопасной   перевозке   опасных 
грузов  по  воздуху\”,  ІКАО,  Doc  9284/905  (далі  – \”Технические 
инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху\”);
     Міжнародна асоціація повітряного транспорту (далі – ІАТА):
     Principles of  Cargo  Handling  (Інструкція   з   організації 
перевезень вантажів повітряним транспортом);
     Perishable Cargo  Handling  Manual  (Інструкція   з   обробки 
швидкопсувних вантажів);
     Air Waybill  Handbook  (Інструкція  з  оформлення  авіаційної 
вантажної накладної);
     Live Animals Regulations (Правила перевезення живих тварин);
     ULD Technical   Manual   (Інструкція  з  обробки  стандартних 
засобів пакування);
     Airport Handling    Manual   (Інструкція   з   обслуговування 
пасажирів, багажу, вантажів та повітряних суден в аеропорту);
     Cargo Interchange   Message   Procedures  Manual  (Cargo-IMP) 
(Процедури  обміну  телеграмами  при  транспортуванні  вантажу   в 
стандарті Cargo-IMP). 
                     2. Терміни і визначення, 
                що застосовуються у цій Інструкції 
     Авіаційна вантажна  накладна  (Air  Waybill)   –   еквівалент 
терміна \”авіаційна вантажна накладна\”,  який визначений у Правилах 
повітряних перевезень вантажів ( z1023-03 ).
     Авіаційна вантажна  накладна  агента  (Home  Air  Waybill)  – 
документ,  що оформлюється консолідатором  на  кожне  відправлення 
об\’єднаного  вантажу  і  містить інструкції для агента з обробки з 
розкомплектування вантажу.
     Авіаційна вантажна    накладна    –    дублікат   (Substitute 
Air  Waybill)  –  документ,  виданий  для  оформлення  перевезення 
вантажу в разі відсутності основної авіаційної вантажної накладної 
і  містить  необхідну  інформацію  стосовно вантажу для завершення 
перевезення.
     Авіаційна вантажна накладна нейтральна (Neutral Air  Waybill) 
–  документ,  що  не  містить  коду  або будь-яких інших даних про 
перевізника до його оформлення.
     Авіаційна вантажна  накладна  основна  (Master Air Waybill) – 
документ, що містить код або будь-які інші дані про перевізника.
     Агент з оформлення вантажу (Cargo Agent) – агент,  що виконує 
хоч  одну  операцію  з  менеджменту  товарів,  обробки  замовлень, 
оформлення  рахунків,  оформлення перевізних документів на вантаж, 
приймання вантажу, стягнення зборів за транспортування вантажу.
     Агент з обробки (Handling Agent) – агент, що виконує хоч одну 
операцію з обробки вантажу:  завантаження,  розвантаження, наземну 
обробку, відкриття вантажних відсіків.
     Агент з розкомплектування вантажу (Break Bulk Agent) – агент, 
що  виконує хоч одну операцію з упакування,  відбору,  зберігання, 
збирання вантажу, включаючи операції щодо об\’єднаного вантажу.
     Багаж несупроводжуваний  (Unaccompanied Baggage) – багаж,  що 
перевозиться  окремо  від  пасажира  та  оформлюється   авіаційною 
вантажною накладною і перевозиться як вантаж.
     Вантаж великоваговий (Heavy Cargo) – вантаж, одне місце якого 
перевищує за вагою 150 кг.
     Вантаж вивантажений  (Off-load  Cargo)  –  вантаж,  який  був 
вивантажений  з повітряного судна разом з супровідними документами 
(авіаційною вантажною накладною,  вантажним маніфестом)  у  пункті 
відправки,   призначення   або   проміжному  пункті  за  маршрутом 
транспортування.
     Вантаж утрачений  (Missing  Cargo)  – вантаж,  що не прибув у 
пункт призначення і при цьому був включений у  вантажний  маніфест 
цього рейсу.
     Вантаж вологий (Wet Cargo) – вантаж,  що  містить  рідину  чи 
велику  кількість  вологи або здатний виділяти рідину (вологу) при 
транспортуванні.
     Вантаж засланий   (Overcarried   Cargo)   –  вантаж,  що  був 
помилково перевезений у  пункт  інший,  ніж  пункт,  зазначений  у 
вантажному  маніфесті  чи  авіаційній вантажній накладній як пункт 
призначення.
     Вантаж змішаний (Mixed Consignment) – вантаж,  що складається 
з різних товарів,  предметів або майна,  упакованих  разом  або  в 
окремих упакуваннях.
     Вантаж знайдений (Found Cargo) – вантаж,  що прибув  у  пункт 
призначення   (чи   був   виявлений   при  перевірці  складу)  без 
супровідних документів (авіаційної вантажної накладної, вантажного 
маніфесту).
     Вантаж коштовний (Valuable Cargo)  –  вантаж,  що  відповідає 
таким умовам:
     має оголошену цінність для транспортування 1000 дол.  США (чи 
450 британських фунтів) і більше (або еквівалентом в іншій валюті) 
за один кілограм;
     складається із срібла, золота, платини, дорогоцінних каменів, 
перлин та виробів з них;
     складається з  грошових  банкнот,  дорожніх чеків,  страхових 
полісів,  акцій, акцизних купонів, марок і готових до застосування 
банківських та/або кредитних карток.
     Вантаж легковаговий (об\’ємний) (Volume Cargo) – вантаж, об\’єм 
якого перевищує 0,006 куб.м на 1 кг ваги брутто.
     Вантаж небезпечний (Dangerous Goods) – предмети або речовини, 
які   під  час  повітряного  перевезення  можуть  створити  значну 
небезпеку для здоров\’я чи  майна  і  які  класифіковані  згідно  з 
частиною 2 \”Технических инструкций по безопасной перевозке опасных 
грузов по воздуху\”.
     Вантаж помилково  маркований (Mislabeled Cargo) – вантаж,  на 
який нанесене маркування, що не відповідає вмісту упакування і/або 
призначене  для  іншого  вантажу,  і/або  не відповідає даним,  що 
включені в авіаційну вантажну накладну.
     Вантаж службовий (Service Cargo) – вантаж,  який перевозиться 
на повітряному судні та є власністю перевізника.
     Вантаж транзитний (Transit Cargo) – вантаж, який за маршрутом 
транспортування не перевантажується на інше повітряне судно.
     Вантаж трансферний  (Transfer Cargo) – вантаж,  доставлений в 
аеропорт трансферу одним рейсом і транспортований на іншому  рейсі 
того самого або іншого перевізника.
     Вантажний трансферний маніфест (Transfer Manifest) – документ 
на  вантаж,  що  перевозиться  різними  перевізниками,  оформлений 
перевізником,  що здійснює трансфер, і підписаний перевізником, що 
приймає.    Підпис    перевізника,    що    приймає   (перевізника 
стикувального), розглядається як розписка за переданий вантаж, так 
і передання відповідальності за вантаж.
     Вантаж частково завантажений (Short-Shipped) –  вантаж,  який 
був  унесений у вантажний маніфест,  але був частково завантажений 
на повітряне судно в аеропорту відправлення.
     Вантаж швидкопсувний   (Perishable   Cargo)  –  вантаж,  який 
втрачає свої якості після закінчення обмеженого періоду  часу  під 
впливом  умов  навколишнього  середовища (температури,  вологості, 
тиску та ін.) і вимагає дотримання особливих умов  транспортування 
і   зберігання  (наприклад,  продукти  харчування,  живі  рослини, 
племінні яйця, медичні препарати, риборозсадний матеріал).
     Вантаж, що  сильно  тхне  (Obnoxious Cargo),  – вантаж,  який 
через свої властивості має сильний запах. Такий вантаж приймається 
до  перевезення  тільки  в  упакуванні  в опломбованих герметичних 
(водонепроникних) контейнерах, щоб з упакування не проникав запах.
     Вантажна відправка  (Consignment/Shipment)  – одна або більше 
партій    вантажів,    прийнятих    перевізником    від     одного 
вантажовідправника  в  один  час,  за  однією адресою,  оформлених 
єдиною авіаційною вантажною накладною як одна  партія  для  видачі 
одному вантажоодержувачу в одному пункті призначення.
     Вантажне повітряне  судно   (Cargo   Aircraft)   –   будь-яке 
повітряне судно, що призначене для транспортування вантажу.
     Вантажний відсік  (Hold/Compartment)  –  відсік   повітряного 
судна,  що використовується для транспортування вантажів і багажу, 
обмежений стелею, підлогою, стінами і перегородками.
     Вантажні IMP  коди  (Cargo  IMP  Code)  –  стандартна система 
кодування   елементів   повідомлень   про   вантаж.    IMP    коди 
використовуються  перевізниками  при  обміні  повідомленнями  щодо 
перевезення вантажу для скорочення часу на обмін інформацією.
     Вантажний маніфест  (Cargo  Manifest) – документ,  що включає 
перелік  вантажних  відправок  усього   вантажу   та   пошти,   що 
перевозяться на повітряному судні за відповідним маршрутом.
     Доповнення до  товару  (Commodity  Accessories)  –  додаткові 
предмети,  що не є невід\’ємним компонентом вантажу, але призначені 
для безпосереднього використання з ним.
     Допоміжне устаткування  (Auxiliary Equipment) – устаткування, 
що використовується при завантаженні вантажу в засоби пакування  і 
при транспортуванні засобів пакування за межами повітряного судна.
     Ембарго (Embargo) –  заборона  на  приймання  до  перевезення 
будь-якої  категорії  вантажу  за  відповідним маршрутом (сектором 
маршруту,  територією або пунктами  стикування),  яка  встановлена 
відповідною   країною  (міжнародною  організацією)  на  визначений 
період часу.
     Консолідування вантажу   (Assembly  Cargo)  –  операція,  яка 
включає  відбір  окремих  частин  або  упакувань  вантажу  для  їх 
подальшого   об\’єднання  в  єдине  вантажне  відправлення  (вантаж 
об\’єднаний).
     Консолідатор (Consolidator/Forwarder)  –  агент,  що  виконує 
операції з консолідування (деконсолідування) вантажів.
     Номер за  списком  ООН (UN Number) – номер з чотирьох знаків, 
визначений Комітетом  експертів  Організації  Об\’єднаних  Націй  з 
перевезення небезпечних вантажів для позначення речовини або групп 
речовин.
     Оголошена цінність   для   перевезення  (Declared  value  for 
carriage)    –    цінність     вантажу     (багажу),     оголошена 
вантажовідправником     (пасажиром)     для     визначення    межі 
відповідальності  перевізника  за  його  втрату,  ушкодження   або 
затримку  та  розміру  зборів  за  транспортування  такого вантажу 
(багажу).
     Оплата за  доставляння  (Cash  on  delivery – COD) – плата за 
перевезення вантажу,  стягнута перевізником  з  вантажоодержувача. 
При   цьому   про  отриману  суму  перевізник  повинен  повідомити 
вантажовідправника.
     Ордер різних  зборів  (Miscellaneous  Charges  Order – МСО) – 
документ,  що  використовується  для  оплати  додаткових   послуг, 
пов\’язаних  з  перевезенням,  і  який  може  бути використаний для 
оплати перевезення несупроводжуваного багажу.
     Палуба (Deck) – конструктивний елемент повітряного судна,  що 
утворює  нижню  опорну  площину  (підлогу)  одного  або  декількох 
експлуатаційних рівнів повітряного судна.  У повітряних суднах, що 
мають один такий  рівень,  він  називається  головною  палубою.  У 
повітряних суднах,  що мають більше одного експлуатаційного рівня, 
такі рівні називаються:  нижня палуба,  головна палуба  і  верхняя 
палуба, починаючи знизу догори.
     Перевалка (Transhipment)  –  вивантаження  вантажу  з  одного 
рейса   і   навантаження   його   на  інший  рейс  для  подальшого 
транспортування.
     Перевезення за   угодою   інтерлайн  (Interline  Carriage)  – 
перевезення за маршрутами двох або більше послідовних перевізників 
згідно з домовленостями між перевізниками.
     Перевізник стикувальний (Connecting  Carrier)  –  перевізник, 
якому  переданий  вантаж  для  його  подальшого транспортування на 
стикувальному рейсі.
     Перевізник, що доставляє (Delivering Airlines), – перевізник, 
на маршруті якого вантаж (багаж) з пункту вильоту,  стоп-овера або 
пункту  трансферу  перевозиться  або  прийнятий для перевезення до 
наступного пункту (-ів). Еквівалент терміна \”фактичний перевізник\” 
відповідно до Конвенції,  додаткової до Варшавської конвенції, для 
уніфікації деяких правил,  що  стосуються  міжнародних  повітряних 
перевезень,  які  здійснюються  особами,  що не є перевізниками по 
договору ( 995_130 ), підписану у Гвадалахарі 18.09.61.
     Перевізник, що   оформлює  (Issuing  Airline), –  перевізник, 
перевізні  документи   якого   використовуються   для   оформлення 
транспортування  вантажу (багажу).  Еквівалент терміна \”перевізник 
за договором\” відповідно до Конвенції,  додаткової до  Варшавської 
конвенції, для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних 
повітряних  перевезень,  які  здійснюються  особами,   що   не   є 
перевізниками  по  договору  ( 995_130 ),  підписану у Гвадалахарі 
18.09.61.
     Повідомлення про  зміну  зборів  за  транспортування  вантажу 
(Cargo  Charges  Correction  Advice  –   CCA)   –   документ,   що 
використовується    для   повідомлення   про   зміну   зборів   за 
транспортування вантажу,  які помилково внесені  перевізником,  що 
оформив  авіаційну вантажну накладну,  і/або змін у способі оплати 
транспортування вантажу.
     Попередні формальності (Advance Arrangement) – процедури,  що 
повинні  здійснюватися  вантажовідправником  і   перевізником   до 
моменту приймання вантажу до перевезення.
     Перевірка складу   (Warehouse   Check)    –    інвентаризація 
вантажного  складу,  проведена  з  метою  виявлення  відповідності 
вантажу до наявних оформлених авіаційних вантажних накладних.
     Прямий маршрут   (Direct   Routing)   –   маршрут,  на  якому 
виконується перевезення між двома пунктами в кожному  з  напрямків 
(туди і/або назад).
     Пункт вивантаження (Point of unloading) – аеропорт,  у  якому 
відповідно   до   вантажного   маніфесту   вантаж   повинен   бути 
вивантажений.
     Пункт завантаження  (Point  of  loading) – аеропорт,  у якому 
відповідно   до   вантажного   маніфесту   вантаж   повинен   бути 
завантажений.
     Розкомплектування вантажного відправлення (Diassembly  Cargo) 
– відділення однієї або більше частин єдиної вантажної відправки.
     Розкомплектування вантажу (Break  Bulk)  –  розкомплектування 
(деконсолідування)  вантажу  для  його перекомпонування або видачі 
вантажоодержувачу.
     Секція (Section)   –   відділення   вантажного   відсіку,  що 
зачиняється сіткою.
     Система взаєморозрахунків  за  перевезення  вантажу  (Carrier 
Accounting Settlement System) – система  оформлення  рахунків  між 
перевізниками та агентами.
     Стандартний засіб  пакування  (Unit  Load  Device  –  ULD)  – 
контейнер   або   палет,   що   застосовується   для  пакування  і 
транспортування вантажів на повітряному судні.
     Страховий сертифікат  (Insurance Certificate) – документ,  що 
підтверджує страхування окремої вантажної відправки.
     Точне відвантажувальне  найменування (Proper Shipping Name) – 
опис,  що застосовується  для  позначення  окремих  предметів  або 
речовин,  що  включені  до  вантажу  всіх  перевізних  документів, 
повідомлень і упаковок, де це потрібно.
     Транзит (Transit) – зупинка на маршруті,  при якій вантаж, що 
транспортується, залишається на повітряному судні.
     Транспортний індекс (Transport Index) – число, що ідентифікує 
упакування (зовнішнє упакування),  контейнер (палет),  що  містить 
радіоактивні  речовини,  і  яке  використовується  для контролю за 
рівнем радіоактивного  опромінення,  визначення  категорії  знаків 
небезпеки,   установлення  граничної  кількості  упакувань  та  їх 
розміщення у контейнері і на борту повітряного судна.
     Трансфер (Transfer)  – зупинка на маршруті,  при якій вантаж, 
що транспортується, перевантажується на інше повітряне судно.
     Упакування (Packing)  –  операції,  за допомогою яких вантажі 
загортаються в обгорткові матеріали  і/або  розміщуються  в  ящику 
(коробі,  мішку) або інших ємностях чи іншим чином захищаються від 
контакту із зовнішнім середовищем.
     Ящик внутрішній (Inner Case) – частина упакування вантажу, що 
складається з двох ящиків.  Найбільш  виступні  і  тверді  частини 
предметів повинні стикатися зі стінками внутрішнього ящика.
     Ящик зовнішній (Outer Case) – частина упакування вантажу,  що 
складається   з   двох  ящиків.  Внутрішній  ящик  розміщується  у 
зовнішньому ящику разом з  перекладальним  матеріалом  –  засобами 
захисту внутрішнього ящика та його вмісту.
     Ящик одинарний (Single Case) –  упакування  у  вигляді  ящика 
(коробу),   що  містить  перекладальний  матеріал  між  зовнішніми 
стінками і предметами, розміщеними в ньому.
     Ящик подвійний  (Double Case) – упакування,  що складається з 
двох ящиків (одного в середині іншого) з проміжною прокладкою, при 
цьому вироби розміщуються у внутрішньому ящику. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code