3.4. Упакування вантажів

3.4. Упакування вантажів

3.4. Упакування вантажів
     3.4.1. Упакування   повинно  захищати  вантаж  від  будь-яких 
ушкоджень,  що  можуть  бути  завдані  протягом звичайного процесу 
обробки  і  транспортування  вантажу,  та  забезпечувати  безпечне 
перевезення і зберігання вантажу.  Упакування повинно  відповідати 
вимогам діючих стандартів.
     3.4.2. Вміст вантажу і його упакування повинні  бути  такими, 
щоб  не  зашкодити  іншому  вантажу,  багажу,  повітряному  судну, 
обладнанню або не спричинити травмування персоналу.
     3.4.3. Використання   для   упакування  рослинних  матеріалів 
(сіна,  соломи  і/або  інших  трав\’яних   матеріалів)   заборонено 
відповідно до карантинних правил.
     3.4.4. Рідини  і  гази  повинні  бути  упаковані   так,   щоб 
унеможливити їх витікання унаслідок змін температури або тиску, що 
виникає при виконанні польоту.
     3.4.5. Упакування   запропонованих  до  перевезення  вантажів 
повинно бути сухим і чистим,  не повинно мати загострених виступів 
та  іншого,  що  могло  б  забруднити  відсіки  повітряних суден і 
зашкодити їхньому устаткуванню, а також зашкодити іншим вантажам.
     3.4.6. Металева, скляна, керамічна, дерев\’яна, пластмасова та 
інша тара,  у яку упаковуються вантажі,  що підлягають перевезенню 
повітряним транспортом, повинна витримувати внутрішній надлишковий 
тиск,  що залежить від висоти польотів і коливань  температури,  і 
цілком  гарантувати,  що  не  виникне  витікання,  розливання  або 
розсипання вмісту.
     3.4.7. Вантажі,  що  мають  м\’яке  упакування,  повинні  бути 
обв\’язані  міцними  мотузками,  упакування  повинно  бути   зашите 
однаковими  нитками  без  вузлів.  На  кінцях  ниток  повинні бути 
стандартні пломби вантажовідправника  з  відбитками  цифрових  або 
літерних знаків.
     3.4.8. Вантажі,  упакування яких не відповідає  перерахованим 
загальним   вимогам,  до  перевезення  повітряним  транспортом  не 
допускаються.
     3.4.9. Якщо при прийманні вантажу до перевезення виявлено, що 
його  упакування  і  вміст  ушкоджені  або  згодом   можуть   бути 
ушкоджені, то вантажовідправник повинен переупакувати вантаж. Якщо 
ця  вимога  не  виконана,  то  докладна  інформація   про   наявні 
ушкодження і/або можливості такого ушкодження повинна бути внесена 
в поле \”Handling Information\” (\”Інформація з обробки\”)  авіаційної 
вантажної накладної.
     3.4.10. З  метою  забезпечення  безпеки  польотів  повітряних 
суден,  а  також  унеможливлення  забруднення  відсіків повітряних 
суден та  ушкодження  іншого  вантажу  забороняється  приймати  до 
перевезення  без  упакування  або в упакуванні,  не придатному для 
перевезення повітряним транспортом, такі категорії вантажів:
     абразивні, шліфувальні і наждакові кола;
     вироби і предмети з чорних і кольорових металів:
     електродвигуни, насоси, труби, металеві прутки, дріт, метал в 
аркушах,  металева стрічка в смугах,  запасні частини машин і інші 
подібні вантажі;
     вироби із синтетичних смол, пластичних мас і таке інше;
     сипучі вантажі,    упаковані    в   паперову   тару   (мішок, 
крафт-мішки):  порошок-прес,  поліетилен,  хімічні  і   мінеральні 
добрива, барвники, білила, графіт, сода, клей казеїновий, цемент і 
таке інше;
     інші вантажі упакування,  можливості швартування, властивості 
і конфігурація яких не гарантує безпеку польотів.
     3.4.11. Упакування   визначених  категорій  вантажів  повинно 
відповідати вимогам, установленим у розділі 6 цієї Інструкції.
     3.4.12. При  упакуванні  вантажів  вантажовідправник  повинен 
дотримуватися відповідних правил перевізника. 
     3.5. Наклеювання етикеток та ідентифікація вантажів
     3.5.1. Кожне  місце прийнятого до перевезення вантажу повинне 
мати транспортне маркування,  визначені категорії вантажу  повинні 
також  мати спеціальне маркування.  У разі потреби вантажі повинні 
також забезпечуватися ярликами.
     3.5.2. Вантажовідправник  є  відповідальним  за  правильне  і 
чітке маркування всіх упакувань вантажу.  З упакування,  що вдруге 
використане,  повинно  бути  вилучено попереднє маркування з метою 
запобігання помилкам. Вантажовідправник може нанести на упакування 
вантажу ім\’я й адресу вантажоодержувача.
3.5.3. Транспортне маркування наносять:
     на ящики – на одній з бічних сторін. Для решітчастих ящиків і 
ящиків,  що  мають  зовнішні  планки,  повинна  бути   забезпечена 
можливість  нанесення  маркування  (прикріплення планок,  закриття 
просвітів між дошками й ін.);
     на бочки  і  барабани  –  на дно,  вільне від маркування,  що 
характеризує тару. Допускається наносити маркування на обичайки;
     на мішки – у шви верхньої частини;
     на тюки – на одну з бічних поверхонь;
     на кипи   –   на   торцеву  поверхню.  Допускається  наносити 
маркування на бокову поверхню;
     на інші  види тари (балони і ін.) – у найбільш зручних місцях 
для огляду.
     Допускається на  не  упаковані  в  транспортну  тару  вантажі 
наносити маркування безпосередньо на вантаж.
     Великогабаритні і/або  великовагові  вантажі повинні мати дві 
або більше бирок,  прикріплених так,  щоб вантаж  міг  бути  легко 
ідентифікований з кожної видимої поверхні.
     Ярлики розташовують у лівому  верхньому  куті  упакування  на 
двох сусідніх стінках тари,  що містять інформацію про маркування, 
на бочках і барабанах.  Ярлики наносять на  одне  з  днищ  або  на 
обичайці.
     3.5.4. При перевезенні вантажу до кожного упакування поруч  з 
ім\’ям   і   адресою   вантажоодержувача   повинні  прикріплюватися 
заповнена бирка на вантаж, що заздалегідь належним чином оформлена 
перевізником і містить найменування перевізника,  номер авіаційної 
вантажної  накладної  або  тільки  найменування  перевізника,   чи 
нейтральна бирка на вантаж без найменування перевізника.
     3.5.5. Мінімальні розміри кожної графи  бирки  на вантаж 76 x 
х 20 мм.   У разі,  коли  горизонтальна  графа  поділяється на дві 
окремі графи, їх ширина повинна бути не менше 38 мм.
     3.5.6. Графи   бирки  на  вантаж,  що  підлягають  заповненню 
(додаток 3):
     1А –  \”Airline  name\”  (\”Найменування перевізника або логотип 
перевізника\”) – необхідно вказати найменування перевізника;
     2 – \”Air Waybill No\” (\”Номер авіаційної вантажної накладної\”) 
– необхідно вказати код перевізника і серійний номер авіаційної
вантажної накладної; 
     3 – \”Destination\” (\”Пункт призначення\”) –  необхідно  вказати 
трилітерний   код  аеропорту  призначення  (або  міста,  якщо  код 
аеропорту невідомий);
     4 –  \”Total  No  of  pieces\”  (\”Загальна  кількість місць\”) – 
необхідно вказати загальну кількість місць,  що складають вантажне 
відправлення;
     5 –  \”Transfer  points\”  (\”Пункти  трансферу\”)  –   необхідно 
вказати  трилітерний код аеропорту трансферу (або код міста,  якщо 
код аеропорту невідомий);
     6 –  \”Weight of this piece\” (\”Вага даного місця\”) – необхідно 
вказати вагу упакування,  до якого прикріплена ця бирка на вантаж, 
указати також одиниці виміру ваги (К або L);
     7 – \”Total weight of this shipment\”  (\”Загальна  вага  даного 
вантажу\”)   –   необхідно   вказати   загальну   вагу   вантажного 
відправлення, а також одиниці виміру ваги;
     8 –  \”HWB  (House  Waybill)  No\” (\”Номер авіаційної вантажної 
накладної агента\”) – необхідно вказати номер авіаційної  вантажної 
накладної агента (HWB);
     9 –  \”Handling  information\”  (\”Інформація  з   обробки\”)   – 
необхідно  вказати інформацію,  що стосується обробки відповідного 
вантажу;
     10 –    \”Bar    code    information\”   (\”Штрихове   кодування 
інформації\”).
     3.5.7. Для  перевезення окремих категорій вантажів,  таких як 
швидкопсувні,   крихкі,   небезпечні,   живі   тварини,    повинні 
використовуватися спеціальні ярлики:
     1) ярлик \”Perishable\” (\”Швидкопсувне\”)  (додаток  4,  малюнок 
1).   Прикріплюється   до  вантажів,  що  мають  обмежений  термін 
зберігання.
     Зображення: біло-блакитний символ і біла печатка.
     Розміри: не більш 74 мм за шириною і 105 мм за висотою.
     Напис: тільки назва перевізника (не обов\’язково) і \”Contents\” 
(\”Вміст\”) – вміст вантажного відправлення;
     2) ярлик   \”Fragile\”   (\”Крихке\”)  (додаток  4,  малюнок  2). 
Прикріплюється до упакувань вантажів з точними приладами, крихкими 
(скляними)  предметами і т.ін.,  що вимагають дотримання особливої 
обережності  при  обробці,  при   завантаженні,   вивантаженні   і 
перевезенні.  При  завантаженні (вивантаженні) і перевезенні таких 
вантажів повинні витримуватися всі запобіжні заходи,  для того щоб 
унеможливити їх ушкодження.
     Зображення: білий символ і текст на червоному фоні.
     Розміри: не менше 74 мм за шириною і 105 мм за висотою.
     Напис: назва перевізника (не обов\’язково) і  слово  \”Fragile\” 
(\”Крихке\”) не більше, ніж на двох мовах;
     3) ярлик  орієнтації  \”This  Way  Up\”  (\”Цим  боком   угору\”) 
(додаток  4,  малюнок  3).  Прикріплюється  на упакування,  у яких 
розміщені  предмети,  дозволені  до  укладання  і  перевезення   у 
визначеному положенні.
     Зображення: червоний чи чорний знак на білому фоні.
     Розміри: не менше 74 мм за шириною і 105 мм за висотою.
     Напис: назва перевізника  може  бути  надрукована  за  межами 
бирки (не обов\’язково);
     4) ярлик \”Live Animals\” (\”Живі тварини\”) (додаток 4,  малюнок 
4).  Прикріплюється до вантажу,  що містить живих тварин,  птахів, 
риб.  Необхідно починати із запобіжного заходу  при  завантаженні, 
вивантаженні, перевезенні і тимчасовому збереженні такого вантажу, 
а також при його обробці і при розміщенні його  для  збереження  в 
приміщеннях,  що  запобігають замерзанню або перегріванню на сонці 
вантажу.
     Зображення: світло-зелені малюнки на світлому фоні.
     Розміри: 100 мм за шириною і 150 мм за висотою.
     Напис: великими  літерами  вгорі  \”Contents\” (\”Вміст\”),  куди 
необхідно вносити опис вмісту вантажного відправлення.
     3.5.8. Коли  вантажі упаковані в стандартні засоби пакування, 
на упакування також повинні бути нанесені спеціальні  ярлики,  які 
ідентифікують  контейнер (палет),  а в разі перевезення визначених 
категорій  вантажів  –  також  і  ярликами  для  таких   категорій 
вантажів. Такі ярлики повинні відповідати встановленим вимогам.
     3.5.9. Усі маркування повинні бути виразні,  зрозумілі  і  за 
кольором   чітко  відрізнятися  від  кольору  упакування,  на  яке 
наносяться.  Ярлики і написи повинні бути або темного  кольору  на 
світлих поверхнях, або світлого – на темних поверхнях.
     3.5.10. Лакофарбові  матеріали,   що   використовуються   для 
маркування,   повинні  бути  водостійкими,  що  швидко  висихають, 
світлостійкими  (якщо  вантажі  тривалий  час  піддаються   впливу 
світла),  стійкими до впливу низьких і високих температур, міцними 
на стирання і розмазування.
     3.5.11. Матеріал,  з  якого  виготовляються  ярлики  і бирки, 
повинен забезпечувати  збереження  нанесеної  інформації  протягом 
усього  часу  перевезення  і  зберігання  вантажу  до  видачі його 
вантажоодержувачу. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code