5. Порушення при перевезенні вантажів

5. Порушення при перевезенні вантажів

 5. Порушення при перевезенні вантажів 
     5.1. Загальні положення
     5.1.1. Розрізняють такі види порушень перевезення вантажу:
     утрата  документів;
     утрата вантажу;
     ушкодження вантажу (пакування, вмісту);
     нестача вантажу;
     помилкове вивантаження вантажу;
     засилання вантажу;
     затримання в  доставлянні  вантажу,  неправильне   маркування 
вантажу;
     незапитаний вантаж.
     5.1.2. При  виникненні в аеропортах трансферу або призначення 
через  порушення  перевезення  вантажу  будь-яких  змін,  спочатку 
сплачених  за перевезення зборів,  необхідно оформити повідомлення 
про зміну вантажних зборів (Cargo Charges Correction Advice – ССА) 
відповідно до пункту 4.3 цієї Інструкції. 
     5.2. Вантаж утрачений
     5.2.1. Якщо заявлений у маніфесті вантаж не прибув в аеропорт 
призначення або отримане повідомлення про втрату цього вантажу,  в 
аеропорту призначення необхідно виконати такі процедури:
     перевірити наявність  інформації,  що  стосується загубленого 
вантажу,  а саме:  даних про те,  що  вантаж  був  вивантажений  з 
повітряного судна або зазначений у маніфесті,  але не завантажений 
у повітряне судно;
     при відсутності   такої   інформації   необхідно   перевірити 
наявність вантажу у всіх службах аеропорту, авіакомпанії, агента з 
обробки,   відповідного   представництва   перевізника,  що  могли 
одержати розшукуваний вантаж;
     якщо після  такої  перевірки  вантаж не виявлений,  необхідно 
направити повідомлення про розшук вантажу  в  аеропорт  первісного 
завантаження і в усі аеропорти за маршрутом,  включаючи аеропорти, 
куди вантаж приблизно міг бути засланий;
     аеропорт, у  якому  було  отримане  повідомлення  про  розшук 
вантажу,  повинен підтвердити факт завантаження  вантажу.  Якщо  в 
аеропорту  завантаження  з\’ясували або припускають,  що вантаж був 
помилково  завантажений  на  інший  рейс,  цей  аеропорт   повинен 
направити  програму  про  розшук вантажу в ті аеропорти,  що могли 
одержати цей вантаж;
     якщо вантаж  виявлений,  у  пункт  призначення  повинна  бути 
направлена відповідь з  указівкою  подробиць  подальшої  відправки 
вантажу   (маршрут,   рейс,  дата).  Якщо  виявлений  вантаж  буде 
направлений  рейсом  іншого  перевізника,  аеропорт,  що  направив 
вантаж, повинен запитати копію авіаційної вантажної накладної.
     5.2.2. Якщо вантаж не виявлений протягом чотирьох днів,  то з 
аеропорту,  що не одержав вантаж,  у всі аеропорти, що причетні до 
приймання і перевезення цього  вантажу,  повинно  бути  направлено 
письмове   повідомлення   про   розшук  цього  вантажу.  До  цього 
повідомлення  повинна  бути  прикріплена   ксерокопія   авіаційної 
вантажної  накладної  або  саме  повідомлення повинно містити таку 
інформацію, якщо вона відома:
     ім\’я, поштова і телеграфна адреса відправника повідомлення;
     адреси всіх  офісів,  куди  направляється  повідомлення   про 
розшук вантажу;
     дата складання повідомлення про розшук вантажу;
     телеграфні повідомлення   всіх   аеропортів,   у   які   були 
направлені повідомлення про розшук вантажу;
     номер і серія авіаційної вантажної накладної;
     аеропорти відправлення і призначення;
     маршрут;
     дата і номер рейсу, який був зазначений у маніфесті;
     останній пункт завантаження;
     кількість загублених місць;
     загальна кількість   місць   згідно  з  авіаційною  вантажною 
накладною;
     вага загублених місць;
     опис умісту;
     код спеціальної обробки, якщо такий є;
     опис зовнішнього упакування,  уключаючи  знаки  маркування  і 
цифрові позначення;
     розміри загублених місць;
     номер авіаційної вантажної накладної агента (Home AWB),  якщо 
така оформлялася;
     ім\’я й адреса вантажоодержувача;
     ім\’я й адреса вантажовідправника;
     подальші інструкції щодо розпорядження вантажем.
     На письмове повідомлення про розшук вантажу відповідь повинна 
бути направлена протягом двох днів з моменту її одержання.
     5.2.3. Якщо загублений вантаж  виявлений,  він  повинен  бути 
відправлений  по змозі найближчим рейсом в аеропорт,  що направляв 
повідомлення про розшук,  якщо в повідомленні  не  були  зазначені 
інші інструкції.
     До служби,  що розшукує вантаж,  необхідно направити телексне 
повідомлення про відправку знайденого вантажу.
     5.2.4. Якщо аеропорт призначення не отримав  вантаж  протягом 
21  дня  з  дня  надходження  письмового  повідомлення  про розшук 
вантажу, аеропорт, що почав розшук, повинен:
     направити повідомлення   про   негативний  результат  розшуку 
перевізнику  в   аеропорт   відправлення,   у   пункт   останнього 
завантаження і головну службу розшуку перевізника,  на рейсі якого 
вантаж був загублений;
     направити всі   наявні  документи  щодо  розшуку  загубленого 
вантажу в службу розшуку перевізника,  на рейсі якого  вантаж  був 
загублений. 
     5.3. Знайдений вантаж
     5.3.1. Якщо  вантаж  прибув  у  проміжний  пункт  маршруту  з 
авіаційною вантажною накладною, але не був зазначений у маніфесті, 
то:
     необхідно продовжити   перевезення   за  основною  авіаційною 
вантажною накладною,  направивши вантаж у пункт  його  призначення 
найближчим  рейсом,  відправивши при цьому в пункти завантаження і 
призначення повідомлення про помилку в оформленні маніфесту;
     у разі   потреби   маршрут   перевезення  вантажу  може  бути 
змінений.
     5.3.2. Якщо   при   отриманому   вантажі  відсутня  початково 
оформлена авіаційна вантажна накладна,  у вантажному маніфесті  не 
зазначений пункт розвантаження, але відомий рейс, що доставив, то:
     аеропорт, що знайшов вантаж,  повинен направити  повідомлення 
із  запитом  про подальші інструкції щодо розпорядження вантажем у 
всі аеропорти  за  маршрутом  перевезення,  уключаючи  пункти,  що 
розташовані  за  маршрутом рейсу,  яким доставлений вантаж,  після 
пункту, де був виявлений вантаж;
     вантаж необхідно  відправити  тільки  після  одержання  копії 
початкової  авіаційної  вантажної  накладної  або   інструкцій   з 
подальшої відправки.
     Якщо протягом  двох  днів   інструкція   щодо   розпорядження 
вантажем   не   отримана  і  маршрут  перевезення  не  з\’ясований, 
необхідно виконати такі процедури:
     аеропорт, що  знайшов вантаж,  повинен оформити повідомлення, 
позначивши його написом  \”Found  Cargo\”  (\”Знайдений  вантаж\”),  і 
описати в ньому характеристики знайденого вантажу,  використовуючи 
всю наявну інформацію;
     якщо інформації, що є на маркуванні вантажу недостатньо, то в 
присутності представника перевізника,  що доставив вантаж, агент з 
оформлення  вантажу  має  право  розкрити упакування для одержання 
необхідної інформації;
     повідомлення повинно  бути направлено в усі аеропорти,  у які 
приблизно могли відправити цей вантаж,  і в  аеропорт  призначення 
вантажу, якщо він відомий;
     якщо протягом 21 дня відповідь на повідомлення  не  отримана, 
аеропорт, що знайшов вантаж, повинен сповістити про це перевізника 
для  ухвалення  рішення  про  можливість   передачі   вантажу   на 
зберігання   на   термін  не  більше  6  місяців  (якщо  це  не  є 
швидкопсувний вантаж, не є небезпечний вантаж, не є живі тварини), 
протягом якого повинна бути встановлена належність цього вантажу. 
     5.4. Вантаж помилково маркований
     5.4.1. При  виявленні  в  будь-якому  проміжному  пункті   за 
маршрутом  перевезення  вантажу,  помилково маркованого, необхідно 
запросити дозвіл  на  виправлення  маркування  у  перевізника,  що 
прийняв вантаж до перевезення, і після одержання відповіді негайно 
виправити маркування.
     5.4.2. Якщо     неправильне     маркування     є     помилкою 
вантажовідправника і потрібне подальше перевезення цього  вантажу, 
повинні   бути   оформлені  нова  авіаційна  вантажна  накладна  і 
пов\’язані  з  цим  додаткові  збори,  що  повинні  бути   оплачені 
вантажовідправником.    Для    стягнення   з   вантажо-відправника 
додаткових  зборів  необхідно  оформити  повідомлення  про   зміну 
вантажних   зборів   (Cargo   Charges  Correction  Advice  –  ССА) 
відповідно до пункту 4.3 цієї Інструкції. 
     5.5. Утрачені документи
     5.5.1. Якщо   при   отриманні   вантажу   відсутня  початково 
оформлена авіаційна вантажна накладна, то:
     аеропорт, у  якому  виявлена несправність,  повинен направити 
повідомлення про розшук авіаційної вантажної накладної в  аеропорт 
відправки  і  в  усі  аеропорти  за маршрутом перевезення вантажу, 
включаючи ті, що є на маршруті перевезення цього аеропорту;
     аеропорт, що має основну авіаційну вантажну накладну, повинен 
направити її  копію  в  аеропорт,  де  був  виявлений  вантаж  без 
документів, а також у наступні трансферні аеропорти за маршрутом і 
в аеропорт призначення відповідно до призначення копій  авіаційної 
вантажної  накладної,  повідомивши телеграмою про відправку (дата, 
номер рейсу);
     якщо отримана відповідь про те, що документи виявлені, вантаж 
необхідно видати після  одержання  основної  авіаційної  вантажної 
накладної;
     якщо позитивна відповідь  не  отримана,  необхідно  направити 
запит  в  аеропорт  відправки  з  вимогою надіслати копії основної 
авіаційної вантажної накладної;
     якщо аеропорт,  у  якому  виявлена  несправність,  є  пунктом 
трансферу,  необхідно  вжити  заходів  до  якнайшвидшої  відправки 
вантажу  і  повинна  бути  оформлена авіаційна вантажна накладна – 
дублікат згідно  з  пунктом  4.4  цієї  Інструкції  для  подальшої 
відправки за маршрутом.
     5.5.2. Якщо  через  втрату  документів  затримується   видача 
вантажу  вантажоодержувачу,  особливо  коли вантаж є швидкопсувним 
або ним є живі тварини,  вантаж видається  до  прибуття  початково 
оформлених  документів  на підставі підписаного вантажоодержувачем 
гарантійного листа такого змісту:
     \”Hereby I  undertake  to  indemnify  and  hold  harmless  all 
carriers  participating  in  the  carriage  against  all   claims, 
demands,  costs,  expenses and liability arising from the delivery 
without the original Air  Waybill,  except  that  this  shall  not 
supersede  the  responsibility  of  the  issuing  carrier  of  the 
original Air Waybill.\”
     (\”Цим підтверджую,  що  звільняю всіх перевізників,  що брали 
участь у перевезенні вантажу, від усіх претензій, сплати, витрат і 
іншої  відповідальності,  що  можуть бути наслідком видачі вантажу 
без  пред\’явлення  основної  авіаційної  вантажної  накладної,  за 
винятком відповідальності,  що несе перевізник, що оформив основну 
авіаційну вантажну накладну\”).
     5.5.3. Процедури,   установлені   в   підпункті   5.5.1  цієї 
Інструкції,  необхідно виконати  в  разі  втрати  будь-яких  інших 
документів,   що  повинні  супроводжуватися  авіаційною  вантажною 
накладною. 
     5.6. Знайдені документи
     5.6.1. Якщо  в  аеропорту  призначення виявлені документи без 
вантажу,  що повинен супроводжуватися цими документами,  необхідно 
направити  повідомлення про знайдену авіаційну вантажну накладну в 
аеропорт відправки з проханням  повідомити  про  відправку  даного 
вантажу.  Потім  необхідно  направити  копії  авіаційної вантажної 
накладної в пункти трансферу  за  маршрутом  перевезення  вантажу, 
якщо такі є.
     5.6.2. Якщо  документи  без  вантажу  виявлені  в   аеропорту 
іншому, ніж аеропорт призначення, необхідно направити повідомлення 
про  знайдені  документи  в  аеропорти  відправки,  призначення  і 
останній пункт трансферу з указівкою повного маршруту, зазначеного 
в знайденій авіаційній  вантажній  накладній,  а  потім  направити 
авіаційну вантажну накладну в аеропорт призначення.
     5.6.3. Аеропорт,  що  одержав   повідомлення   про   знайдені 
документи і має в наявності вантаж,  що відповідає цим документам, 
повинен повідомити про його відправку  в  аеропорт  призначення  і 
аеропорт, що направив повідомлення про знайдені документи. 
     5.7. Вантаж вивантажений
     5.7.1. Термін  \”Вантаж   вивантажений\”   (\”Off-load   Cargo\”) 
використовується   для   позначення   вантажу,   що  був  навмисно 
вивантажений з повітряного судна до його відправки і викреслений з 
вантажного    маніфесту.    Таке    вивантаження    санкціонується 
представником перевізника  або  агентом  з  оформлення  вантажу  в 
екстрених  випадках (необхідність термінового відправлення вакцини 
і медичних препаратів, живих людських органів і т.ін.).
     5.7.2. Вантажі,  для  яких  заброньовані  провізні ємності за 
маршрутом перевезення,  швидкопсувні вантажі, вантажі, що є живими 
тваринами, вивантажуються з рейсу тільки в крайньому разі.
     Якщо такі вантажі вивантажені з повітряного судна, в аеропорт 
призначення  повинно  бути  направлене  повідомлення  про  причини 
зняття цього вантажу з повітряного судна,  а також зазначені  дані 
про його подальше відправлення (звичайно наступним рейсом).
     5.7.3. При  виявленні  помилково  вивантаженого   вантажу   з 
повітряного  судна необхідно негайно направити повідомлення про це 
в пункт призначення вивантаженого вантажу з  указівкою  даних  про 
його подальшу відправку.
     5.7.4. Вантажі,  вивантажені з повітряного  судна,  незалежно 
від  того,  чи  відбулося  це вивантаження навмисно або помилково, 
повинні бути якнайшвидше відправлені до пункту призначення.
     5.7.5.   У   разі,  коли  помилково  вивантажений  вантаж  не 
вкомплектований документами  (авіаційною  вантажною  накладною  та 
ін.),  необхідно  виконати процедури,  визначені в підпункті 5.5.1 
цієї Інструкції. 
     5.8. Ушкодження вантажу
     5.8.1. Якщо  ушкодження  виявлене  в  пункті  відправлення до 
завантаження   на   повітряне   судно,   необхідно   запропонувати 
вантажовідправнику  перевірити  і знову упакувати вантаж.  Якщо це 
неможливо,  знову упакувати  вантаж  повинен  агент  з  оформлення 
вантажу  і  вказати  в графі \”Handling Information\” (\”Інформація з 
обробки\”) авіаційної вантажної накладної відповідну  відмітку  про 
це.
     Далі необхідно оформити акт про недоставляння/невидачу  – акт 
про  несправність  (Notice of Non-Delivery – Irregularity Report – 
IRP) і  акт  про  ушкодження  вантажу  (Cargo  Damage  Report-CDR) 
відповідно до пунктів 5.11 і 5.12 цієї Інструкції.
     5.8.2. Якщо ушкодження або втрата вмісту відправки виявлені в 
пункті  трансферу,  уміст  відправки  повинен  бути  перевірений у 
присутності  представників  митних  органів  і   перевізника   або 
вповноваженого  ним агента з оформлення вантажу,  і зроблений опис 
вмісту  (List  of  Contents),  оформлені  і  направлені  акт   про 
недоставляння/невидачу   –   акт   про   несправність  (Notice  of 
Non-Delivery – Irregularity Report – IRP)  і  акт  про  ушкодження 
вантажу  (Cargo  Damage  Report-CDR)  відповідно до пунктів 5.11 і 
5.12 цієї Інструкції.
     Якщо виявлене  ушкодження вантажу не виключає можливості його 
подальшого перевезення,  то після  оформлення  IRP  і  CDR  вантаж 
необхідно  відправити  далі  за маршрутом перевезення за фактичною 
вагою з IRP і CDR  і  переліком  умісту.  У  разі  потреби  вантаж 
повинен бути переупакований агентом з оформлення вантажу, а в поле 
\”Handling  Information\”  (\”Інформація   з   обробки\”)   авіаційної 
вантажної  накладної  повинна бути внесена відповідна відмітка про 
це.  Рахунок на витрати за переупаковку направляється перевізнику, 
що  оформляє  авіаційну  вантажну накладну,  який після проведення 
розслідування висуває відповідні вимоги винуватцю ушкодження.
     Якщо в пункті трансферу виявлене ушкодження, після якого стан 
вантажу  унеможливлює  подальше  перевезення,  то   вантаж   після 
оформлення  IRP  і  CDR  повинен бути розміщений окремо від іншого 
вантажу на складі.  Подальше розпорядження  вантажем  здійснюється 
відповідно   до   інструкцій,   що  будуть  отримані  з  аеропорту 
відправлення від першого перевізника або його агента з  оформлення 
вантажу.
     5.8.3. Якщо  ушкодження  або   втрата   вмісту   відправлення 
виявлені  в  пункті  призначення,  уміст  відправки  повинен  бути 
перевірений  у  присутності   представників   митних   органів   і 
перевізника  або його агента з оформлення вантажу і оформлений IRP 
і CDR відповідно до пунктів 5.11 і  5.12  цієї  Інструкції.  Перед 
видачею  вантажу необхідно в присутності вантажоодержувача зробити 
опис умісту відправки. 
     5.9. Телеграма про розшук вантажу
     Стандартні телеграми,   які   повинні  використовуватися  при 
розшуку вантажу:
     FAD –  повідомлення  про  невідповідність вантажу даним,  які 
вказані в авіаційній вантажній накладній;
     FDA – відповідь на повідомлення FAD;
     FRP – повідомлення про несправність при перевезенні вантажу. 
     5.10. Незапитаний вантаж і реалізація вантажу
     5.10.1. Незапитаним уважається:
     вантаж, не  отриманий  вантажоодержувачем  протягом  терміну, 
установленого  для  зберігання  відповідних  категорій  вантажів в 
аеропорту призначення і  щодо  якого  протягом  цього  терміну  не 
отримано ніяких розпоряджень як від вантажовідправника,  так і від 
вантажоодержувача;
     вантаж, що  прибув  в  аеропорт  призначення без документів і 
приналежність якого не встановлена протягом шести  місяців  з  дня 
його надходження в цей пункт.
     5.10.2. Реалізації підлягає вантаж:
     визнаний незапитаним з минулим терміном зберігання;
     приналежність якого не встановлена;
     ушкоджений або   частково  зіпсований,  подальше  перевезення 
якого визнане неможливим або недоцільним.
     5.10.3. Після   ухвалення   рішення  про  реалізацію  вантажу 
перевізник або його агент з оформлення вантажу зобов\’язаний,  якщо 
це  можливо,  довести  до  відома  вантажовідправника  це  рішення 
реалізувати вантаж.  Якщо протягом  10  днів  із  дня  передавання 
повідомлення  про  рішення реалізувати вантаж вантажовідправник не 
використає своє право  розпоряджатися  вантажем,  вантаж  підлягає 
реалізації.
     5.10.4. Перевізник  може  реалізувати  вантаж,  не   очікуючи 
рішення вантажовідправника,  якщо затримка реалізації вантажу може 
призвести до його істотного  ушкодження  або  повної  неможливості 
використання  вантажу  за  його призначенням.  Інформацію про факт 
реалізації цього вантажу перевізник зобов\’язаний довести до відома 
вантажовідправника і вантажоодержувача.
     Передавання вантажу на реалізацію оформляється актом.
     5.10.5. Незапитаний  вантаж  в аеропортах на території країни 
відправки,  транзиту  або  призначення  реалізується  у   порядку, 
установленому чинним законодавством відповідної країни. 
     5.11. Акт про недоставку/невидачу – акт про несправність
     5.11.1. Акт про недоставку/невидачу –  акт  про  несправність 
(Notice  of  Non-Delivery – Irregularity Report – IRP) – документ, 
що застосовується у таких випадках:
     при ушкодженні упакування або вмісту вантажної відправки;
     при виявленні часткової нестачі вмісту вантажної відправки;
     при неможливості  видачі вантажу протягом 14 днів в аеропорту 
призначення через відсутність вантажоодержувача  або  при  відмові 
вантажоодержувача одержати вантаж;
     з інших   причин,   що   порушують    установлений    порядок 
транспортування і видачі вантажу.
     IRP необхідний  для  підтвердження  факту  несправності   при 
транспорту-ванні  вантажу  або порушенні умов договору перевезення 
вантажу  і  використовується  для   інформування   про   це   всіх 
зацікавлених сторін.
     Цей документ може бути оформлений на стандартному  бланку,  а 
також  може  бути  сформований  із  застосуванням  автоматизованих 
систем електронним способом у  формі  телеграми  (FRP)  у  форматі 
повідомлень \”Cargo-IMP\”.
     5.11.2. При  ушкодженні  упакування  або   вмісту   вантажної 
відправки,   а   також  при  виявленні  часткової  нестачі  вмісту 
вантажної  відправки  додатково  до  IRP  оформляється   акт   про 
ушкодження  вантажу  (Cargo  Damage  Report  – CDR),  зазначений у 
пункті 5.12 цієї Інструкції.
     5.11.3. IRP  повинен бути заповнений у трьох примірниках,  що 
розподіляються таким чином:
     перший –  направляється першому перевізнику або його агенту з 
обробки в аеропорт відправки;
     другий – направляється в аеропорт, що оформив IRP;
     третій –      направляється       вантажоодержувачу       або 
вантажовідправнику  (у  залежності від того,  хто з них пред\’являє 
претензію).
     5.11.4. Графи IRP (додаток 9), що підлягають заповненню:
 1 – \”То…\”  (\”Куди…\”)  –  необхідно  вказати  найменування 
першого перевізника;
     2 – \”At…..\” (\”Від  кого….\”)  –  необхідно  вказати  пункт 
відправки IRP;
     3 – \”Station Preparing Report\” (\”Пункт,  що оформив  IRP\”)  – 
необхідно  вказати  найменування аеропорту або пункту,  що оформив 
IRP;
     4 –   \”Date   Report  Prepared\”  (\”Дата  оформлення  IRP\”)  – 
необхідно вказати дату, коли IRP був оформлений;
     5 –   \”Air   Waybill   No\”   (\”Номер   авіаційної   вантажної 
накладної\”);
     6 –  \”Place  and  Date  of  Issue\”  (\”Місце і дата оформлення 
авіаційної вантажної накладної\”);
     7 –    \”Name    of    Shipper\”    (\”Ім\’я   або   найменування 
вантажовідправника\”);
     8 –    \”Name    of   Consignee\”   (\”Ім\’я   або   найменування 
вантажоодержувача\”);
     9 –     \”Adress\”     (\”Адреса\”)     –    необхідно    вказати 
вантажовідправника і вантажоодержувача;
     10 – \”No. of Pieces\” (\”Кількість місць\”);
     11 – \”Total Weight\” (\”Загальна вага\”);
     12 – \”Description of Cargo\” (\”Опис вантажу\”);
     13 – \”Details\” (\”Характер несправності\”) – необхідно вказати, 
що є причиною оформлення IRP;
     14 – \”Signature of Official Preparing Report\” (\”Підпис особи, 
яка оформила IRP\”);
     15 – \”Title\” (\”Посада\”) – необхідно вказати посаду особи, яка 
оформила IRP;
     16 – \”Address\” (\”Адреса\”) – необхідно вказати  адресу  особи, 
яка оформила IRP. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code