6.6. Вологі вантажі

6.6. Вологі вантажі

 6.6. Вологі вантажі
     6.6.1. Вологий  вантаж  – це вантаж,  що містить рідину,  або 
вантаж,  здатний за своєю  природою  виділяти  рідину  або  велику 
кількість   вологи.  З  категорії  вологих  вантажів  виключаються 
будь-які предмети,  що можуть  бути  класифіковані  як  небезпечні 
вантажі.  Вологий  вантаж  може протекти або витекти,  що,  у свою 
чергу,  може викликати корозію повітряного судна або ушкодження як 
повітряного судна, так і іншого вантажу.
     Приклади вантажів, що класифіковані як вологий вантаж:
     рідини;
     мокрі речовини (свіже м\’ясо, шкіри та ін.);
     речовини, упаковані   з  використанням  звичайного  (мокрого) 
льоду;
     овочі, з яких може виділятися рідина;
     жива, свіжа,  заморожена  або  охолоджена  риба   і   морські 
продукти.
     6.6.2. Вантажі  цієї  категорії  можуть  бути   прийняті   до 
повітряного  перевезення  тільки  у  тому  разі,  якщо  упакування 
відповідає   спеціальним   вимогам.   Упакування   повинне    бути 
виготовлене  з водонепроникних матеріалів високої якості і повинне 
бути досить міцним  для  того,  щоб  витримати  їх  складування  в 
декілька рівнів, що унеможливлює ушкодження нижнього рівня.
     Кришки і пломби повинні бути надійними і забезпечувати  повне 
виключення протікання рідини при зміні атмосферного тиску і режиму 
температури під час польоту.
     Упакування з  вологими  вантажами  повинні  бути  розміщені і 
закріплені у вертикальній позиції.
     Ушкоджені упакування   або   упакування,   що   можуть  легко 
піддатися пошкодженням, наприклад, упакування з отворами, ознаками 
витоку,  несправними кришками або запірними пристроями, не повинні 
завантажуватися на повітряне судно.
     У разі потреби упакування з вологими вантажами забезпечується 
ярликами \”This Way Up\” (\”Цією стороною вгору\”).
     6.6.3. У   графу  авіаційної  вантажної  накладної  \”Handling 
Information\”  (\”Інформація  з  обробки\”)  повинен  бути   внесений 
спеціальний код обробки \”WET\”. Цей код також повинен бути внесений 
у вантажний маніфест.
     6.6.4. Для  запобігання  можливим  витіканням  і  протіканням 
рідини підлога і стінки контейнера чи повітряного судна,  у  якому 
розміщується  вологий  вантаж,  повинні  бути  покриті пластиковою 
плівкою, брезентом і абсорбувальним матеріалом.
     При завантаженні  вологого  вантажу  в  контейнери,  що  не є 
водонепроникними,  особливо  важливо   вжити   подвійних   заходів 
обережності проти протікання рідини. Це досягається таким чином:
     вантаж розміщується і  закріплюється  на  плоскій  ємності  з 
бортиками,  об\’єм  якої  дозволяє накопичувати пролиту рідину і не 
виливатися їй через край ємності;
     закріпленням країв  плівки  нагорі  контейнера для формування 
водонепроникного басейну навколо вантажу.
     Такий тип  вологого  вантажу,  як свіже м\’ясо,  незалежно від 
того,  завантажений  він  у  водонепроникний  контейнер  чи ні, не 
повинен межувати з підлогою повітряного судна.  Це здійснюється за 
допомогою  використання  брезенту  або  пластикової   плівки,   що 
охороняє повітряне судно від забруднення кров\’ю,  а також дозволяє 
дотримуватись санітарних вимог.
     У разі   протікання   або   витікання   рідини,   забруднення 
внутрішніх  відсіків  повітряного  судна   необхідно   якнайшвидше 
інформувати про це командира повітряного судна та/або представника 
перевізника в аеропорту для того, щоб були вжиті необхідні заходи. 
     6.7. Витвори мистецтва і музейні експонати
     6.7.1. Вимоги  щодо перевезення витворів мистецтва і музейних 
експонатів:
     1) При  перевезенні  витворів мистецтва і музейних експонатів 
повітряним транспортом, які є безцінними і унікальними предметами, 
їх обслуговування повинно здійснюватися вкрай обережно.
     2) При  прийманні  для  перевезення  витворів   мистецтва   і 
музейних експонатів повинні виконуватися такі умови:
     обов\’язкове бронювання   ємності   повітряного   судна    для 
перевезення  повинне  здійснюватися  за  усіма  секторами маршруту 
перевезення;
     у зонах обробки вантажу повинні бути прийняті заходи безпеки, 
прирівняні з цінністю вантажів і відповідним страховим ризиком;
     з усіх   питань,   пов\’язаних   з  відповідністю  упакування, 
документації,    ідентифікації     тощо     вантажу,     необхідно 
проконсультуватися з експертами.  На вивезення з території України 
або ввезення на територію України  витворів  мистецтв  і  музейних 
експонатів  необхідно  отримати відповідні документи від Державної 
служби  контролю  за  переміщенням  культурних   цінностей   через 
державний кордон України.
     3) Вантаж  повинен  супроводжуватися  сертифікатом   контролю 
якості упакування,  який оформлюється вантажовідправником згідно з 
пунктом 6.7.2 цієї Інструкції.
     4) При  упакуванні  витворів  мистецтва і музейних експонатів 
мають використовуватися такі типи контейнерів:
     одинарний ящик   (Single  Case)  –  одинарний  контейнер,  що 
містить  перекладальний  матеріал  між  зовнішнім   обшиванням   і 
виробами, розміщеними в ньому;
     подвійний ящик (Double Case) – упакування,  що складається  з 
двох  ящиків  –  один  усередині  іншого  із проміжною прокладкою. 
Вироби містяться у внутрішньому ящику;
     внутрішній ящик   (Inner   Case)  –  частина  упакування,  що 
складається з двох ящиків.  Найбільш виступаючі і  тверді  частини 
предметів повинні прилягати до боків внутрішнього ящика;
     зовнішній ящик  (Outer  Case)  –   частина   упакування,   що 
складається  з  двох  ящиків.  Внутрішній ящик міститься усередині 
зовнішнього ящика разом із перекладочним матеріалом  або  засобами 
захисту внутрішнього контейнера і його вмісту;
     упакування для   перевезення   на   руках   (Packaging    for 
Transportation  by Hand) – контейнер для особливо крихких витворів 
мистецтва невеликого розміру,  що під час усього  перевезення  має 
бути на руках супровідника.
     5) Контейнери для перевезення  творів  мистецтва  і  музейних 
експонатів повинні відповідати таким вимогам:
     ящики, при  навантаженні  яких  використовується   підйомник, 
повинні  мати  дві  дерев\’яні планки (10 x 10 см або 4 x 4 дюйми), 
прикріплені за всією довжиною їхньої основи;
     контейнери невеликих  розмірів  і  ваги повинні бути оснащені 
ручками  для  піднімання  і  перенесення.  Ці  ручки  можуть  бути 
виконані  з  металу або дерева і повинні бути міцно прикріплені до 
ящика;
     контейнери багаторазового  використання  повинні  закриватися 
гвинтами  або  іншими  кріпленнями,  надійність   яких   необхідно 
регулярно перевіряти перед використанням;
     внутрішня поверхня   одинарного   ящика   (або    зовнішнього 
контейнера  подвійного  ящика) повинна покриватися толем або іншим 
подібним матеріалом для забезпечення максимального захисту вмісту;
     для маркування  не повинні використовуватися різновиди фарб і 
інших маскувальних матеріалів,  хімічний склад яких може викликати 
ушкодження вантажу такого типу;
     при виготовленні  контейнерів  для  одинарного  і  подвійного 
ящиків  повинні використовуватися сталеві шурупи.  Ні в якому разі 
не повинні використовуватися цвяхи.
     6) Витвори  мистецтва  і музейних експонатів класифікуються в 
такий спосіб:
     клас 1 – картини на дереві;
     клас 2  –  рукописи  і  витвори   мистецтва   на   матеріалах 
тваринного або рослинного походження;
     клас 3 –  скло,  емаль,  кераміка  і  метали,  що  піддаються 
корозії;
     клас 4 – кам\’яні скульптури і окремі фрески;
     клас 5 – метали, що частково піддаються корозії;
     клас 6 – живопис на полотнах;
     клас 7 – мозаїка.
     6.7.2. Сертифікат контролю якості упакування
     1) При  транспортуванні визначених категорій вантажу,  у тому 
числі таких як музейні експонати та витвори мистецтва,  перевізник 
може   вимагати   від  вантажовідправника  оформлення  сертифіката 
контролю якості упакування.  Сертифікат контролю якості упакування 
заповнюється   і   підписується   вантажовідправником   в   одному 
примірнику,  прикріплюється до авіаційної  вантажної  накладної  і 
відправляється разом з вантажем до пункту призначення.
     2) Сертифікат контролю якості упакування  (Packaging  Quality 
Control  Certificate)  (додаток  11) складається з таких граф,  що 
підлягають заповненню:
     1 –   \”Air   Waybill   No\”   (\”Номер   авіаційної   вантажної 
накладної\”);
     2 – \”Shipper\” (\”Вантажовідправник\”);
     3 – \”Consignee\” (\”Вантажоодержувач\”);
     4 –   \”From…..\”   (\”З……\”)  –  необхідно  вказати  пункт 
відправки вантажу;
     5 –  \”То….\”  (\”В…\”) – необхідно вказати пункт призначення 
вантажу;
     6 – \”Name of packer\” (\”Найменування організації\”) – необхідно 
вказати найменування організації, що здійснила упакування;
     7 – \”Origin of goods\” (\”Країна відправки вантажу\”);
     8 – \”Destination\” (\”Країна призначення вантажу\”);
     9 – \”Property of\” (\”Найменування (ім\’я) довірителя\”);
     10 –  \”Name  of  work  or  object\”   (\”Найменування   витвору 
мистецтва чи музейного експоната\”);
     11 – \”Class\” (\”Клас\”) –  необхідно  вказати  клас,  до  якого 
належить даний витвір мистецтва або музейний експонат;
     12 – \”Type of packaging\” (\”Вид упакування\”);
     13 – \”Number of pieces\” (\”Кількість місць вантажу\”);
     14 –  \”Size\”  (\”Розміри\”)  –  необхідно   вказати   найбільшу 
довжину, висоту і ширину вантажу;
     15 – \”Weight\” (\”Вага\”);
     16 –  \”Precautionary  handling measures\” (\”Заходи обережності 
при обробці\”) – необхідно вказати опис  усіх  запобіжних  заходів, 
які необхідні при обробці вантажу;
     17 – \”Method of unpackaging\” (\”Спосіб розпакування\”);
     18 – \”Signed\” (\”Підпис\”). Вантажовідправник повинен підписати 
сертифікат контролю якості упакування, що одночасно буде слугувати 
підписом під повідомленням такого змісту:
     \”Заявляю, що я упакував це  вантажне  відправлення  згідно  з 
діючими стандартами з використанням якісних пакувальних матеріалів 
і з застосуванням правильних методів упакування\”;
     19 – \”Veriried by\” (\”Завірено\”).  Перевізник або його агент з 
оформлення вантажу завіряє пакувальний аркуш своїм підписом;
     20 – \”Title/Position\” (\”Посада\”). Перевізник або його агент з 
оформлення вантажу, що завірив пакувальний аркуш, повинний вказати 
свою посаду;
     21 – \”Date\” (\”Дата\”)  –  необхідно  вказати  дату  оформлення 
документа.
     6.7.3. Клас 1 – картини на дереві  і  клас  2  –  рукописи  і 
витвори   мистецтва   на   матеріалах  тваринного  або  рослинного 
походження:
     1) Предмети  кожного  з цих класів піддаються значному ризику 
ушкодження в атмосферних умовах,  відмінних від умов приміщень, де 
вони  звичайно  розміщуються.  Щоб зменшити такий ризик як під час 
перевезення,  так  і  в  приміщеннях,  де  вони  будуть  тимчасово 
експонуватися,   повинен  прийматися  до  уваги  рівень  відносної 
вологості в приміщеннях,  де предмети зберігалися останні тридцять 
днів.
     Ці предмети   повинні   розміщуватись   в   упакуванні,    що 
виготовлено з органічних матеріалів (наприклад, дерево) і яке буде 
слугувати буфером,  що  охороняє  вантаж  від  різких  атмосферних 
коливань.   Для  того,  щоб  упакування  виконувало  роль  буфера, 
пакувальні матеріали  повинні  бути  витримані  в  приміщенні,  де 
предмети  звичайно  розміщуються,  але  не менше 20 днів так,  щоб 
кількість вологи  в  них  досягла  рівня  приміщень,  де  постійно 
перебувають ці предмети. Упакування при розміщенні в них предметів 
повинні наповнятися силікагелем,  що також  має  бути  заздалегідь 
витриманий   не   менше   20   днів  у  приміщеннях,  де  звичайно 
розміщуються ці витвори.
     2) Картини  на дереві можуть розміщатися в герметично закриті 
плексигласові контейнери з буфером  із  силікагелю  для  підтримки 
картини у фіксованому положенні.  Зміни атмосферного тиску повинні 
компенсуватися системою клапанів.  Такий тип захисту  унеможливлює 
будь-яку  взаємодію  між картиною і повітряним середовищем у місці 
упакування або  місці  експонування.  Картина  перед  перевезенням 
повинна  деякий  час  побути  в  цьому  захисному  пристосуванні в 
приміщеннях,  де вона  звичайно  перебуває.  Цей  метод  захисного 
упакування картин на дереві також допускає можливість експонування 
картин у таких контейнерах.
     Під час  перевезення  плексигласові контейнери упаковуються в 
одинарний  ящик,  забезпечений   перекладальним   та   ізоляційним 
матеріалами.
     6.7.4. Клас 3 – скло, емаль, кераміка і метали, що піддаються 
корозії
     Предмети цього класу піддаються ризику через свою крихкість і 
високу  чутливість  до  зміни  атмосферних  умов.  Для  того,  щоб 
унеможливити ушкодження цих предметів,  пакувальні  ящики  повинні 
бути   забезпечені   ефективним   перекладальним   матеріалом  або 
пристосуванням, виконуючим його функції.
     Кожен окремий  предмет  такого типу рекомендується поміщати у 
гніздо,  вирізане  у  поліуретані  по  контуру  предмета  з  таким 
розрахунком,   щоб  поверхня  предмета  максимально  прилягала  до 
матеріалу.  Витвори мистецтва цієї категорії повинні упаковуватися 
тільки в подвійні ящики.
     6.7.5. Клас 4 – кам\’яні скульптури і окремі фрески
     1) Предмети   цього   класу   винятково   крихкі   і  повинні 
упаковуватися в подвійні ящики.
     2) Скульптури  з  каменю  повинні  стійко  встановлюватися  у 
внутрішніх ящиках з використанням дерев\’яних підпорок,  форма яких 
залежить   від   конфігурації   скульптури.  Ці  підпорки  повинні 
підтримувати  скульптуру  в  трьох  різних  місцях,  переважно   в 
частинах скульптури,  що мають найбільшу вагу,  і таким чином, щоб 
за можливості рівномірно розподілити вагу  предмета.  Тонкі  кінці 
або краї не повинні прилягати до цих підпорок.
     Між зовнішньою  стороною   скульптури   і   цими   підпірками 
обов\’язково  повинен  бути  перекладальний  матеріал,  що охороняє 
скульптуру від подряпин.
     За можливості   під   час  перевезення  ці  предмети  повинні 
перебувати у своєму звичайному положенні.
     3) При упакуванні і перевезенні фресок, що були відділені від 
первісної і поміщені на нову  основу,  необхідно  унеможливити  їх 
зсув у внутрішньому контейнері. Фрески завжди повинні перевозитися 
у вертикальному положенні.
     6.7.6. Клас 5 – метали, що частково піддаються корозії
     1) Предмети  цієї   категорії   за   крихкістю   відповідають 
середньому  ступеню  ризику  механічного ушкодження,  але високому 
ступеню ризику корозії,  якщо повітряне  середовище  упакування  і 
приміщень тимчасового експонування має високий рівень вологості. У 
цьому  разі  для  упакування  використовується  подвійний  ящик  з 
підпірками.
     2) Для унеможливлення ризику корозії мікроклімат внутрішнього 
контейнера  повинен  мати  відносно низький рівень вологості,  для 
забезпечення  якого  використовується  ангідридний  силікагель   у 
прямій  пропорції  до  об\’єму повітря в ящику.  Силікагель повинен 
бути вкладений безпосередньо перед закриттям упакування.
     3) Усі   матеріали,   що  використовуються  усередині  ящика, 
повинні  оброблятися  спеціальним   складом   для   унеможливлення 
будь-яких побічних ефектів, що виникають при взаємодії матеріалів, 
що використовуються для упакування.
     6.7.7. Клас 6 – живопис на полотнах
     Предмети цієї категорії звичайно не піддані  високому  ризику 
механічного ушкодження або впливу умов зовнішнього середовища.
     Для перевезення    предметів     цієї     категорії     можна 
використовувати   одинарні  ящики,  що  повинні  бути  забезпечені 
перекладальним  матеріалом  або  пристосуванням,  що  виконує   ці 
функції.
     Зовнішня поверхня  картини  повинна  бути  захищена  папером, 
обробленим   спеціальними  препаратами,  що  сприяють  схоронності 
барвистого шару.
     Картини завжди    повинні    перевозитися   у   вертикальному 
положенні.
     6.7.8. Клас 7 – мозаїка
     Предмети цієї категорії піддаються середньому ступеню  ризику 
механічного ушкодження.
     Вони можуть бути упаковані в одинарні ящики,  що повинні бути 
забезпечені перекладальним матеріалом.
     Предмети такого   типу   завжди   повинні   перевозитися    у 
вертикальному положенні.
     6.7.9. Маркування
     1) На  маркуванні  упакувань  із  витворами мистецтва повинен 
бути зазначений використаний  метод  упакування.  Використовуються 
такі коди упакування:
     а) код для типу упакування (цифрові коди):
     1 – одинарний ящик;
     2 – подвійний ящик;
     3 – упакування для перевезення на руках;
     б) коди для визначення внутрішнього і зовнішнього контейнерів 
при використанні подвійного ящика:
     IP – внутрішнє упакування;
     ОР – зовнішнє упакування;
     в) коди матеріалів,  що використані для  упакування  (літерні 
коди):
     A – дерев\’яний контейнер з багатошарової фанери;
     B – контейнер з дерев\’яних дощок;
     C – контейнер із синтетичних матеріалів;
     D – перекладальний матеріал з поліуретанової губки;
     E – гумовий перекладальний матеріал;
     F – несинтетичні амортизатори (металеві пружини);
     G – пластиковий ізоляційний матеріал;
     H – папір для захисту поверхні предметів;
     I – синтетичний матеріал для захисту поверхні предметів.
     2) Усі  коди,  зазначені  в  підпункті  1  пункту  6.7.9 цієї 
Інструкції,  повинні бути  чітко  позначені  на  одній  із  сторін 
зовнішнього контейнера в такій послідовності:
     тип упакування;
     внутрішній контейнер;
     матеріал, використаний для внутрішнього контейнера;
     зовнішній контейнер;
     матеріал, використаний для зовнішнього контейнера;
     матеріал, використаний для амортизатора;
     країна відправлення (дволітерний код країни відправлення);
     рік упакування контейнера (дві останні цифри року).
     Крім того,  принаймні  на  двох  сторонах  зовнішнього  ящика 
повинен  бути  нанесений  напис \”Works of Art and Museum Exhibits\” 
(\”Витвори  мистецтва  і  музейні   експонати\”)   для   того,   щоб 
забезпечити  виконання спеціальних процедур обробки для цього типу 
вантажу.
     3) Упакування повинне бути забезпечене такими ярликами:
     ярлик орієнтації \”This Way Up\” (\”Цією стороною вгору\”);
     ярлик \”Must be Kept Dry\” (\”Повинен бути сухим\”);
     ярлик \”Fragile\”  (\”Крихкий\”)  –  повинен  прикріплюватися  до 
кожної сторони ящика;
     сторона, з якої необхідно відкривати  упакування,  маркується 
словами \”Open Here\” (\”Відкривати тут\”).
     Вантажовідправник є відповідальним за  забезпечення  ярликами 
кожного упакування. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code