6.8. Вантаж коштовний

6.8. Вантаж коштовний

 6.8. Вантаж коштовний
     6.8.1. При прийманні  коштовного  вантажу  до  перевезення  з 
вантажовідправником   і  вантажоодержувачем  необхідно  попередньо 
обумовити  усі  дії  з  метою  скорочення   часу   перебування   і 
складування  в  пунктах  вильоту  і  призначення.  Час приймання і 
видачі повинен плануватися і здійснюватися у встановлений  робочий 
час,  крім вихідних і святкових днів,  а також неробочі часи, якщо 
тільки не прийняті спеціальні заходи безпеки.
     Докладна інформація   про   цінність,   найменування  вмісту, 
маршруту   перевезення   і   зберігання   коштовного   вантажу   є 
конфіденційною.     Персоналу,     безпосередньо    задіяному    у 
транспортуванні коштовного вантажу,  повинна бути доступна  тільки 
та  інформація,  яка  необхідна  для  здійснення  окремої операції 
транспортування.
     6.8.2. Коштовний   вантаж   повинен   перевозитися  тільки  з 
попереднім бронюванням ємності повітряних суден на  всіх  секторах 
перевезення.
     6.8.3. Повідомлення  про   перевезення   коштовного   вантажу 
повинно   включати  тільки  термін  \”Valuable  Cargo\”  (\”Коштовний 
вантаж\”) або спеціальний код \”VAL\”.  Використання  дійсного  опису 
вантажу, його цінності й таке інше не допускається.
     6.8.4. Коштовний вантаж приймається для перевезення за умови, 
що  він  не  об\’єднаний  з  іншими вантажами (крім випадків,  коли 
об\’єднаний вантаж цілком складається з коштовного вантажу).
     6.8.5. Упакування   коштовного  вантажу  повинне  відповідати 
таким вимогам:
     усі упакування  повинні  бути  надійно закриті і вміст щільно 
упакований;
     вантаж повинен   бути   упакований  таким  чином,  щоб  вміст 
неможливо  було  самовільно  підмінити  або  вийняти  без  видимих 
слідів;
     кожне упакування повинне бути зважене,  вага має бути звірена 
з документами,  усі упакування повинні бути ретельно перевірені на 
предмет наявності будь-якого дефекту;
     кожне упакування    з   коштовним   вантажем   повинне   бути 
опломбоване;
     упакування не  повинне  мати  ярликів  і бирок,  що звертають 
увагу на характер його вмісту.
     6.8.6. Допускається,   якщо   дозволяють  розміри  предметів, 
коштовний вантаж укладати в спеціальні,  приналежні перевізнику  і 
призначені   для   перевезення   коштовного   вантажу   мішки,  що 
закриваються на замок і/або пломбуються,  виготовлені  з  брезенту 
або полотна подібного непрозорого матеріалу.
     Кожен такий  мішок  з   коштовним   вантажем   повинен   мати 
прикріплений  ярлик,  що  вказує аеропорт вивантаження,  і містити 
номер авіаційної вантажної накладної.
     Якщо декілька  упакувань  коштовного вантажу відправляються з 
того  самого  аеропорту  завантаження   в   той   самий   аеропорт 
вивантаження, вони можуть упаковуватися разом в один мішок.
     6.8.7. При використанні для  перевезення  коштовного  вантажу 
перевірених  на  надійність контейнерів і ящиків,  що замикаються, 
необхідно забезпечити, щоб:
     вантажі неможливо   було  витягнути  з  опломбованої  частини 
контейнера і помістити в неї знову без  видимих  слідів  втручання 
або без ушкодження пломби перевізника;
     ящики, що замикаються, і контейнери не містили потайні місця, 
де частина вантажу може бути захована;
     весь простір  контейнера,  що використовується для розміщення 
коштовного  вантажу,   повинен  бути  доступний  для  контрольного 
огляду.
     6.8.8. При  оформленні  перевізних  документів  на  коштовний 
вантаж необхідно виконати такі вимоги:
     авіаційна вантажна   накладна  повинна  містити  точний  опис 
вмісту упакування і спеціальний код обробки \”VAL\”, у графі \”Nature 
and Quantity of Goods\” повинні бути зазначені точні дані про вагу, 
а також розмір упакування;
     спеціальний код    обробки    \”VAL\”    вноситься    в   графу 
\”Owner/Operator\” вантажного маніфесту;
     інформація про   коштовний   вантаж   повинна   включатися  в 
повідомлення командиру повітряного судна – \”NOTOC\”.
     6.8.9. При   обробці  і  завантаженні  коштовного  вантажу  в 
пунктах  відправки,  трансферу  і  призначення вантаж повинен бути 
звірений  з  авіаційною  вантажною накладною і розміщений у місці, 
захищеному від несанкціонованого доступу.
     Для забезпечення безпеки і схоронності коштовного вантажу, що 
за якихось причин не може бути розміщений у місці,  захищеному від 
несанкціонованого доступу,  повинні бути вжиті спеціальні заходи з 
його зберігання.
     У разі  потреби  для  транспортування  вантажу  між вантажним 
терміналом  і  повітряним  судном  або  іншими  зонами   аеропорту 
необхідно організувати супровід вантажу групою охорони.
     6.8.10. При  зберіганні  коштовного  вантажу   в   аеропортах 
відправки,  трансферу,  призначення  повинна  письмово фіксуватися 
така інформація:
     ідентифікація (опис) упакування;
     дата і час,  коли вантаж був розміщений у  місці,  захищеному 
від несанкціонованого доступу, дані про особу, що доставила вантаж 
у це місце, і осіб, що мають доступ до нього;
     дата і час, коли вантаж був вилучений з місця, захищеного від 
несанкціонованого доступу, дані про особу, що вилучала вантаж з
нього. 
     Кожен запис повинен бути  завірений  підписом  відповідальної 
особи.
     6.8.11. У  разі  виявлення  повної   або   часткової   втрати 
коштовного  вантажу  або  при  виявленні  слідів несанкціонованого 
доступу повинні бути негайно розпочаті відповідні дії для розшуку, 
виявлення і офіційної реєстрації інциденту. 
     6.9. Живі тварини
     Операції  з повітряного перевезення живих тварин здійснюються 
згідно з установленим порядком. 
     6.10. Небезпечні вантажі
     Операції   з  повітряного  перевезення  небезпечних  вантажів 
здійснюються  згідно  з  \”Техническими  инструкциями по безопасной 
перевозке  опасных  грузов  по  воздуху\”  та  цією  Інструкцією  у 
частині, що їх стосується. 
     6.11. Швидкопсувні вантажі
     Операції  з  повітряного  перевезення  швидкопсувних вантажів 
здійснюються згідно з установленим порядком. 
     6.12. Стандартні засоби пакування (ULD)
     Операції з    повітряного    перевезення,    що    стосуються 
транспортування  вантажів  у  стандартних засобах пакування (ULD), 
здійснюються згідно з установленим порядком. 
     6.13. Вантаж, що сильно тхне
     6.13.1.  Вантаж,  що  сильно  тхне,  – вантаж, що має сильний 
і/або   неприємний  запах  і  приймається  до  перевезення  тільки 
упакованим    в    опломбованих,   герметичних   (водонепроникних) 
контейнерах  таким  чином, щоб з упакування не вивітрювався запах. 
Такий  вантаж, як мокрі шкіри, ефірні олії, свіжі або солоні шкіри 
є  вологим  вантажем  і  вимагає відповідної обробки відповідно до 
пункту 6.6.2 цієї Інструкції.
     6.13.2. Ефірні олії належать до небезпечних вантажів (клас  3 
розділу  3 \”Легковоспламеняющиеся жидкости\” частини 2 \”Технических 
инструкций по безопасной перевозке опасных  грузов  по  воздуху\”). 
Вони повинні упаковуватися в металеві, пластикові бідони або бочки 
і перевозитися відповідно до \”Технических инструкций по безопасной 
перевозке  опасных  грузов по воздуху\”.  Зовнішня поверхня кожного 
упакування вантажу,  що сильно  тхне,  повинна  бути  очищена  від 
будь-яких слідів умісту (крапель, розлитої рідини).
     6.13.3. У перевізних документах для  позначення  вантажу,  що 
сильно тхне, використовується код спеціальної обробки \”ОВХ\”. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code