7.6. Несумісні вантажі

7.6. Несумісні вантажі

7.6. Несумісні вантажі
     Через свою несумісність  окремі  категорії  вантажів  при  їх 
завантаженні   в   засобах  пакування  чи  розсипом  повинні  бути 
відокремлені одні від  одних  на  визначену  відстань.  Інші  типи 
несумісних вантажів можуть завантажуватися тільки в різні вантажні 
відсіки повітряного судна.  Для  правильного  розміщення  вантажів 
необхідно дотримуватися таких правил:
     сухий лід (ICE) не повинні завантажувати поруч  з  племінними 
яйцями (HEG) та живими тваринами (AVI);
     продукти харчування (EAT) не  повинні  завантажувати  поблизу 
людських останків (HUM) та живих тварин (AVI). Продукти харчування 
не  повинні  завантажувати  в  один  вантажний  відсік   разом   з 
небезпечними   вантажами,  які  класифікуються  як  отрута  (PRB), 
шкідливі  речовини  (RHF).  Не  повинні  завантажуватися   поблизу 
продуктів  харчування  інфекційні  матеріали  (RIS),  якщо  всі ці 
вантажі не завантажені в окремі щільно закриті  контейнери  або  в 
контейнери, що не межують один з одним;
     племінні яйця (HEG) не повинні завантажувати  поблизу  сухого 
льоду  (ICE)  та  кріогенної  рідини  (RCL).  Племінні  яйця (HEG) 
повинні розміщуватися від радіоактивних  матеріалів  на  відстані, 
установленій  згідно  з  \”Техническими  инструкциями по безопасной 
перевозке опасных грузов по воздуху\”;
     радіоактивні матеріали  розміщають на борту повітряного судна 
поруч з  іншими  вантажами  з  урахуванням  величини  транспортних 
індексів, що присвоєні окремому упакуванню або вантажній відправці 
з радіоактивними матеріалами згідно з  \”Техническими  инструкциями 
по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху\”. 
     7.7. Інструкція/звіт про завантаження
     При наземній обробці,  завантаженні або вивантаженні  вантажу 
на   кожен  рейс  оформлюється  інструкція/звіт  про  завантаження 
(Loading Instruction/Report), яка містить:
     схему вантажних відсіків повітряного судна;
     графи для внесення інформації про розміщення  завантаження  в 
пункті відправлення (заповнюється в пункті відправки);
     графи для внесення інформації  про  контрольне  звірення  при 
виконанні  розвантаження  попередньо  розміщеного вантажу в пункті 
призначення (заповнюється в пункті призначення);
     графу для   інформації  про  наявність  спеціального  вантажу 
(небезпечного,  важкого,  негабаритного,   швидкопсувного,   живих 
тварин і таке інше);
     графу, у якій  вказуються  зміни  у  попередньому  розміщенні 
завантаження.
     У графах,  які відображають  позиції  на  повітряному  судні, 
вказуються  коди  завантаження (наприклад B/ТВ/C/М/N/X),  загальна 
вага завантаження в контейнері/на палеті/ розсипом  і  код  пункту 
призначення.
     На підставі   даних   інструкції/звіту    про    завантаження 
формується  стандартне  повідомлення  про  розміщення контейнерів, 
палет і вантажу розсипом на  повітряному  судні  (Container/Pallet 
Distribution  Message  –  CPM).  Інструкція/звіт  про завантаження 
заповнюється  в   двох   примірниках:   один   –   для   аеропорту 
відправлення, другий – для пункту призначення. 
     Примітка. Коди категорій завантаження:
     B – багаж;
     TB – трансферний багаж;
     C – вантаж;
     M – пошта;
     N – порожнє ULD;
     X – порожня позиція. 
     7.8. Зведена завантажувальна відомість
     7.8.1. Зведена завантажувальна відомість (Load Sheet) є одним 
з  основних  польотних  документів  і  слугуватиме  для підрахунку 
комерційного завантаження і складання  завантажувальної  телеграми 
LDM (Load Message – LDM).
     7.8.2. Зведена завантажувальна відомість повинна містити таку 
інформацію:
     інформацію про загальне  комерційне  завантаження,  включаючи 
загальну масу пасажирів, багажу, вантажу і пошти;
     інформацію про  поділ  комерційного  завантаження,  включаючи 
кількість   пасажирів  на  борту  повітряного  судна  за  пунктами 
призначення і за класами обслуговування,  вагу і кількість багажу, 
вантажу  і  пошти  за  пунктами  призначення  і з вказівкою номера 
відсіку, у який вони завантажені;
     дані про  спеціальний  вантаж,  інформацію про відхилення від 
норми і таке інше.
     7.8.3. Зведена  завантажувальна  відомість  може  оформлятися 
вручну або за допомогою автоматизованих систем керування.
     7.8.4. Зведена   завантажувальна  відомість  оформляється  не 
менше ніж у чотирьох примірниках, що розподіляються таким чином:
     два примірники  –  для  завантаження  на повітряне судно,  що 
відлітає (один – для екіпажу, другий – для пункту першої посадки);
     один – для агента з обробки;
     один – для перевізника. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code