Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
інфраструктури України 
25.10.2012  № 636
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 листопада 2012 р. 
за № 1926/22238
АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ, 
Частина 47 
\”Правила реєстрації цивільних 
повітряних суден в Україні\”
I. Загальні положення
1.1. Ці Правила є обов\’язковими для всіх суб’єктів авіаційної діяльності.
1.2. Ці Правила визначають процедуру та вимоги до реєстрації (перереєстрації) повітряних суден у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, порядок виключення їх з цього реєстру, надання та нанесення державного і реєстраційного знаків на повітряні судна, порядок тимчасового обліку нових, модифікованих і відремонтованих повітряних суден.
1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
авіація загального призначення – авіація, що не використовується для здійснення комерційних повітряних перевезень і виконання авіаційних робіт;
автожир – літальний апарат, важчий за повітря, що підтримується в польоті за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами, які вільно обертаються навколо осей, що перебувають приблизно у вертикальному положенні;
аеростат – літальний апарат, легший за повітря, що переміщується у повітрі без допомоги силової установки;
безпілотне повітряне судно – повітряне судно, призначене для виконання польоту без пілота на борту, керування польотом якого і контроль за яким здійснюються за допомогою спеціальної станції керування, що розташована поза повітряним судном. До безпілотних повітряних суден відносяться безпілотні некеровані аеростати і дистанційно пілотовані повітряні судна;
вертоліт – літальний апарат, важчий за повітря, що підтримується в польоті, головним чином, за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами, які обертаються силовою установкою навколо осей, що перебувають приблизно у вертикальному положенні;
власник повітряного судна – юридична або фізична особа, право власності якої на повітряне судно підтверджене відповідними документами;
вогнетривкий матеріал – матеріал, який витримує нагрівання, як сталь або краще;
гвинтокрил – літальний апарат, важчий за повітря, який переміщується за допомогою силової установки та підтримується в повітрі за рахунок взаємодії повітря з одним або декількома несучими гвинтами;
дельтаплан – безмоторний літальний апарат, важчий за повітря, підйомна сила якого в польоті створюється переважно за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхні, що дає змогу рухатися в даних умовах польоту, а керування в польоті здійснюється, головним чином, за рахунок переміщення центру мас (балансирне керування), зліт та посадка на якому здійснюються за допомогою ніг пілота;
держава реєстрації – держава, у реєстрі повітряних суден якої зареєстровано повітряне судно;
державне повітряне судно – повітряне судно, що застосовується у військовій, митній та прикордонній службах, службі цивільного захисту, в органах внутрішніх справ;
державний знак повітряного судна – знак, який складається з декількох символів і показує національну належність повітряного судна. Надається державі реєстрації Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО). Цей знак надається уповноваженим органом з питань цивільної авіації повітряним суднам, що реєструються у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;
Державний реєстр цивільних повітряних суден України – книга та електронна база даних, в яких ведеться поточний реєстр цивільних повітряних суден, що зареєстровані в Україні;
дирижабль – літальний аппарат, легший за повітря, який приводиться до руху силовою установкою;
дистанційно пілотоване повітряне судно – безпілотне повітряне судно, яке пілотується з пункту дистанційного пілотування;
дуже легке повітряне судно – повітряне судно, яке має не більше двох місць, включно з місцями екіпажу, та максимальну злітну масу не більше 750 кг. Для дуже легкого гвинтокрила максимальна злітна маса – не більше 600 кг;
експериментальне повітряне судно – прототип повітряного судна, модифіковане або нове повітряне судно, на якому проводяться випробування або дослідно-конструкторські, експериментальні та науково-дослідні роботи;
експлуатант – юридична або фізична особа, яка експлуатує чи пропонує послуги з експлуатації повітряних суден;
заявка – звернення заявника до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;
заявник – власник повітряного судна або інша юридична чи фізична особа, яка за письмовим дорученням власника подала заявку до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання державного і реєстраційного знаків для повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;
комерційна авіація – авіація, що використовується для регулярних або нерегулярних авіатранспортних перевезень пасажирів, пошти або вантажу та виконання авіаційних робіт за плату або за договором найму;
легке повітряне судно – повітряне судно, яке має максимальну злітну масу не більше 5700 кг;
літак – літальний апарат, важчий за повітря, який приводиться до руху силовою установкою, підйомна сила якого в польоті створюється в основному за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхнях, що залишаються нерухомими в даних умовах польоту;
літальний апарат – пристрій для польотів в атмосфері чи космічному просторі;
літальний апарат, важчий за повітря, – будь-який літальний апарат, у якого підйомна сила в польоті створюється, головним чином, за рахунок аеродинамічних сил;
літальний апарат, легший за повітря, – будь-який літальний апарат, який утримується в повітрі, головним чином, за рахунок своєї аеростатичної підйомної сили;
мотодельтаплан – літальний апарат, важчий за повітря, який переміщується у повітрі за допомогою силової установки, підйомна сила якого в польоті створюється за рахунок аеродинамічних реакцій на крило з гнучкою аеродинамічною поверхнею на жорсткому каркасі, а керування в польоті здійснюється за рахунок переміщення центру мас (балансирне керування);
мотопараплан – літальний апарат, важчий за повітря, підйомна сила якого в польоті створюється за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхнях, які не мають жорсткого каркаса, та який має злітно-посадковий пристрій на жорсткому каркасі кабіни екіпажу. Має поршневий двигун (двигуни), не більше двох місць, включаючи місця екіпажу, не обмежену максимальну злітну масу;
мотопланер – планер з поршневим двигуном (двигунами), який має не більше двох місць, включно з місцями екіпажу, та максимальну злітну масу не більше 850 кг;
надлегке повітряне судно – повітряне судно, яке має не більше двох місць, включно з місцями екіпажу, та максимальну злітну масу не більше 450 кг (для варіантів гідро – і спецпризначення із встановленим обладнанням – 495 кг);
орендар повітряного судна – юридична або фізична особа, яка орендує повітряне судно для здійснення підприємницької та іншої діяльності;
орнітоптер – повітряне судно, важче за повітря, яке підтримується в польоті в основному за рахунок реакцій повітря з його поверхнями, яким надається маховий рух;
параплан – безмоторний літальний апарат, важчий за повітря, підйомна сила якого в польоті створюється за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхнях, які не мають жорсткого каркаса, зліт та посадка на якому здійснюються за допомогою ніг пілота;
пілотований вільний аеростат – літальний апарат, легший за повітря, підйомна сила якого створюється за рахунок газу, який легший за повітря (газовий аеростат), або нагрітого повітря (тепловий аеростат);
планер – літальний апарат, важчий за повітря, який переміщується без силової установки, підйомна сила якого створюється за рахунок аеродинамічних реакцій на поверхнях, які залишаються нерухомими в даних умовах польоту, має не більше двох місць, включно з місцями екіпажу, та максимальну злітну масу не більше 750 кг;
повітряне судно – апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні;
реєстраційне посвідчення повітряного судна – документ, який засвідчує реєстрацію повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;
реєстраційний знак повітряного судна – знак, який складається з декількох символів та надається уповноваженим органом з питань цивільної авіації конкретному повітряному судну, що реєструється у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;
свідоцтво про виключення повітряного судна – документ, який засвідчує виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України;
сертифікат льотної придатності – документ установленого зразка, який свідчить про відповідність екземпляра повітряного судна чинним вимогам льотної придатності і дає право на льотну експлуатацію повітряного судна згідно з установленими обмеженнями;
сертифікат типу – документ, що засвідчує відповідність зразка авіаційної техніки вимогам сертифікаційного базису;
уповноважений орган з питань цивільної авіації – центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації, який утворюється та статус якого визначається Президентом України;
цивільна авіація – авіація, яка використовується для задоволення потреб економіки і громадян у повітряних перевезеннях і авіаційних роботах, а також для виконання польотів у приватних цілях;
цивільне повітряне судно – повітряне судно, що не належить до державних повітряних суден.
1.4. Інші терміни, що використовуються в цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному у стандартах Міжнародної організації цивільної авіації та законодавчих актах України.
II. Загальні вимоги
2.1. Цивільне повітряне судно може бути зареєстроване лише в одному реєстрі.
2.2. Державний реєстр цивільних повітряних суден України ведеться уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
2.3. Реєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України визначає його національну належність до України.
2.4. Реєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України не є свідченням права власності на повітряне судно будь-якої юридичної або фізичної особи.
2.5. Реєстрація повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України означає, що уповноважений орган з питань цивільної авіації здійснює контроль за льотною придатністю та експлуатацією цього повітряного судна.
2.6. До реєстраційного посвідчення заноситься інформація про повітряне судно та власника повітряного судна на підставі заявки на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна і документів, передбачених цими Правилами, наданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
2.7. З дня реєстрації цивільного повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України всі записи, зроблені раніше стосовно цього судна у реєстрах повітряних суден інших держав, Україною не визнаються.
2.8. Якщо повітряне судно не виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, занесення його до реєстру повітряних суден іншої держави Україною не визнається.
2.9. Уповноважений орган з питань цивільної авіації може відмовити в реєстрації цивільного повітряного судна у разі, якщо повітряне судно не відповідає встановленим вимогам щодо льотної придатності, охорони навколишнього природного середовища або інших обмежень, що встановлені уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
2.10. Реєстраційне посвідчення повітряного судна, свідоцтво про виключення повітряного судна, сповіщення про надання державного і реєстраційного знаків, тимчасове облікове посвідчення повітряного судна підписуються керівником уповноваженого органу з питань цивільної авіації або його заступником та скріплюються гербовою печаткою уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
2.11. Заявник сплачує державні збори за реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, виключення його з цього реєстру, надання державного і реєстраційного знаків згідно з Положенням про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року № 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року № 889).
2.12. Уповноважений орган з питань цивільної авіації не видає будь-яких документів, які підтверджують право власності на повітряне судно.
2.13. Відомості, що знаходяться у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, розміщуються на сайті уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
2.14. У Державному реєстрі цивільних повітряних суден України реєструються цивільні повітряні судна згідно з класифікацією літальних апаратів, яка наведена в додатку 7 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (додаток 1).
2.15. У Державному реєстрі цивільних повітряних суден України не підлягають реєстрації:
повітряні судна, зліт яких здійснюється за допомогою ніг пілота (дельтаплани, мотодельтаплани, параплани, мотопараплани тощо);
метеорологічні радіозонди та кулі-пілоти, що використовуються виключно для метеорологічних потреб;
безпілотні некеровані аеростати без корисного вантажу;
безпілотні повітряні судна, максимальна злітна вага яких не перевищує 20 кілограмів і які використовуються для розваг та спортивної діяльності.
2.16. Уповноважений орган з питань цивільної авіації може зареєструвати повітряне судно, на якому проводяться приймальні випробування, у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України як експериментальне повітряне судно тільки на період виконання в Україні і за її межами окремих видів спеціальних польотів, демонстраційних польотів, участі в авіаційних салонах, виставках тощо.
2.17. Уповноважений орган з питань цивільної авіації може зареєструвати у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України повітряне судно, яке необхідно перегнати до місця виконання капітального ремонту, інших видів технічного обслуговування, місця постійного базування повітряного судна тощо.
2.18. Нові, модифіковані повітряні судна, не внесені до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, на яких проводяться приймальні випробування, модифіковані повітряні судна іноземної реєстрації, на яких проводяться приймальні випробування в Україні, підлягають тимчасовому обліку з наданням тимчасових позначень та виданням тимчасового облікового посвідчення. Тимчасовий облік таких повітряних суден здійснюється уповноваженим центральним органом з питань цивільної авіації. Порядок тимчасового обліку та форма тимчасового облікового посвідчення для таких повітряних суден визначаються у розділі VIII цих Правил.
2.19. Якщо у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України реєструється повітряне судно нового типу, розробником якого є інша держава, то уповноважений орган з питань цивільної авіації видає сертифікат льотної придатності і повідомляє авіаційну владу держави розробника повітряного судна про реєстрацію цього повітряного судна в Україні.
2.20. Заявки на реєстрацію (перереєстрацію) у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, виключення їх з цього реєстру, надання державного і реєстраційного знаків на повітряні судна, тимчасовий облік повітряного судна реєструються уповноваженим органом з питань цивільної авіації у строки, визначені цими Правилами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code