V. Реєстраційне посвідчення повітряного судна

V. Реєстраційне посвідчення повітряного судна

V. Реєстраційне посвідчення повітряного судна
5.1. Реєстраційне посвідчення повітряного судна є обов\’язковим бортовим документом і під час виконання польоту повинно бути на борту повітряного судна.
5.2. У разі якщо кабіна екіпажу повітряного судна не захищена від повітряного потоку, має обмежені розміри або повітряне судно не має кабіни, дозволяється виконання польотів з нотаріально завіреною копією реєстраційного посвідчення повітряного судна.
5.3. Реєстраційне посвідчення повітряного судна втрачає чинність з дати настання однієї з нижчезазначених подій, якщо:
повітряне судно виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України;
відбулася зміна власника повітряного судна;
відбулася зміна найменування/прізвища, ім’я, по батькові власника та (або) місцезнаходження/місця проживання власника повітряного судна;
відбулася зміна реєстраційного знака повітряного судна;
відбулася зміна позначення повітряного судна виробником;
реєстраційне посвідчення повітряного судна загублено;
реєстраційне посвідчення повітряного судна стало непридатним для використання внаслідок зносу, пошкодження, що не дає можливості розрізняти записи, помітки, печатку;
не продовжувалась дія сертифіката льотної придатності повітряного судна або дозволу на виконання польотів протягом двадцяти чотирьох місяців;
закінчився строк дії реєстраційного посвідчення;
змінився український експлуатант повітряного судна, яке орендується або береться в лізинг юридичною або фізичною особою України у власника – нерезидента.
5.4. Якщо реєстраційне посвідчення повітряного судна загублено або стало непридатним для використання (абзац сьомий або восьмий пункту 5.3 цього розділу), то на підставі заявки на видачу дубліката реєстраційного посвідчення повітряного судна (додаток 7) та наданих до уповноваженого органу з питань цивільної авіації акта розслідування щодо втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення і розробки заходів щодо збереження бортових документів видається дублікат реєстраційного посвідчення повітряного судна (додаток 8).
Власники повітряних суден авіації загального призначення надають письмове пояснення із зазначенням обставин втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення повітряного судна.
5.5. Якщо відбулися події, зазначені в абзаці четвертому пункту 5.3 цього розділу, то заявник повинен протягом тридцяти днів з дати події отримати нове реєстраційне посвідчення повітряного судна з внесеними змінами.
5.6. Якщо відбулися події, що зазначені в абзаці дев’ятому пункту 5.3 цього розділу, уповноважений орган з питань цивільної авіації письмово інформує про це заявника.
5.7. Якщо відбулися події, що зазначені у абзацах першому-шостому, восьмому – дванадцятому пункту 5.3 цього розділу, то власник або уповноважена ним особа протягом десяти днів повинен(на) повернути реєстраційне посвідчення повітряного судна до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
VI. Виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України
6.1. Повітряне судно виключається з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, якщо:
припинена експлуатація типу повітряного судна;
власником повітряного судна або уповноваженою ним особою подано до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України;
не продовжувалась дія сертифіката льотної придатності повітряного судна або дозволу на виконання польотів протягом двадцяти чотирьох місяців;
припинено договір оренди чи лізингу повітряного судна з власником – нерезидентом;
згідно з висновками акта комісії з розслідування авіаційної події повітряне судно повністю зруйновано або серйозно пошкоджено і не підлягає відновленню, чи зникло безвісти, чи опинилось у місці, де доступ до нього абсолютно неможливий;
закінчився строк дії реєстраційного посвідчення.
6.2. Заявник подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України на офіційному бланку заявника (за наявності) (додаток 9).
6.3. Якщо власниками повітряного судна є декілька юридичних або фізичних осіб, заявка на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України або доручення, видане іншій особі на подання такої заявки, підписується всіма власниками.
6.4. До заявки на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України додаються такі документи:
оригінал реєстраційного посвідчення повітряного судна;
оригінал довідки про сплату державних зборів;
у разі наявності заборони щодо повітряного судна (заборони відчуження, арешту, застави) його реєстрація (перереєстрація) у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та виключення з цього реєстру виконуються за згодою відповідного органу, який наклав цю заборону, з наданням відповідних документів.
6.5. Заявка на виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України розглядається протягом десяти робочих днів з дня її реєстрації в уповноваженому органі з питань цивільної авіації. Якщо відомості, які включені в заявку, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У цьому випадку строк розгляду заявки становить не більше десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.
6.6. Перед виключенням повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України з його зовнішніх поверхонь повинні бути усунені державні і реєстраційні знаки України та демонтована розпізнавальна табличка з державним і реєстраційним знаками України.
6.7. Якщо виключення повітряного судна здійснюється за заявкою заявника, то уповноважений орган з питань цивільної авіації видає заявнику свідоцтво про виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України (додаток 10).
6.8. Рішення про виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України за заявкою заявника приймається на підставі документів, що надані до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, інспекторського огляду судна спеціалістами уповноваженого органу з питань цивільної авіації або особами, уповноваженими на це уповноваженим органом з питань цивільної авіації, та сплати державних зборів.
6.9. У разі недотримання заявником вимог цих Правил щодо виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України уповноважений орган з питань цивільної авіації письмово повідомляє заявника про відмову у виключенні та її підстави.
6.10. Виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України на підставі абзаців другого, четвертого – шостого пункту 6.1 цього розділу здійснюється згідно з наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації без заявки заявника, інспектування повітряного судна та сплати державних зборів. Уповноважений орган з питань цивільної авіації письмово повідомляє власника або уповноважену ним особу про виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.
6.11. Власник або уповноважена ним особа протягом тридцяти днів після отримання повідомлення про виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України повинен усунути державні і реєстраційні знаки України з зовнішніх поверхонь повітряного судна, демонтувати розпізнавальну табличку з державним і реєстраційним знаками України, повернути оригінал реєстраційного посвідчення та письмово повідомити про це уповноважений орган з питань цивільної авіації (за винятком, коли повітряне судно повністю зруйновано або серйозно пошкоджено і не підлягає відновленню, зникло безвісти чи опинилось у місці, де доступ до нього абсолютно неможливий).
6.12. Якщо повітряне судно було виключено з Державного реєстру цивільних повітряних суден України на підставі абзаців другого, четвертого, п’ятого пункту 6.1 цього розділу, то для отримання свідоцтва про виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України (додаток 10) власник повітряного судна письмово звертається до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з проханням видати йому свідоцтво про виключення, надає повітряне судно для інспектування спеціалістами уповноваженого органу з питань цивільної авіації або особами, уповноваженими на це уповноваженим органом з питань цивільної авіації, та сплачує державні збори.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code