VII. Вимоги до нанесення державного і реєстраційного знаків на повітряне судно

VII. Вимоги до нанесення державного і реєстраційного знаків на повітряне судно

VII. Вимоги до нанесення державного і реєстраційного знаків на повітряне судно
7.1. Державний знак повітряного судна, яке зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, складається з двох заголовних літер латинського алфавіту \”UR\”.
7.2. Реєстраційний знак повітряного судна складається з п\’яти арабських цифр або з трьох – чотирьох заголовних літер латинського алфавіту. Між державним і реєстраційним знаками повітряного судна ставиться дефіс (\”UR-12345\”, \”UR-ABC\” або \”UR-ABCD\”).
7.3. Розподіл реєстраційних знаків за повітряними суднами:
для планерів, надлегких повітряних суден, повітряних суден аматорської конструкції надається реєстраційний знак, який складається з чотирьох заголовних літер латинського алфавіту, при цьому реєстраційний знак для повітряних суден аматорської конструкції починається із заголовної літери латинського алфавіту \”Р\”;
для інших повітряних суден надається реєстраційний знак, який складається з трьох заголовних літер латинського алфавіту;
експериментальним повітряним суднам надається реєстраційний знак, який складається з трьох заголовних літер латинського алфавіту у діапазоні від \”EXA\” до \”EXZ\”. Ці знаки можуть використовуватись багаторазово тільки для експериментальних повітряних суден, проте один реєстраційний знак не може використовуватись одночасно для декількох повітряних суден, які зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;
реєстраційні знаки, що були надані раніше, які складаються з п\’яти арабських цифр, залишаються за цими повітряними суднами до закінчення їх експлуатації.
7.4. Якщо реєстраційний знак складається з літер латинського алфавіту, то не використовуються знаки \”SOS\”, \”XXX\”, \”PAN\”, \”TTT\” та комбінації, які починаються з літери \”Q\”.
7.5. Для нанесення на повітряне судно державного і реєстраційного знаків використовуються засоби, що забезпечують збереження знаків протягом експлуатації.
7.6. Державні і реєстраційні знаки наносяться на зовнішні поверхні повітряного судна таким чином, щоб вони були добре помітними і чітко розпізнавалися.
7.7. Нанесення державних і реєстраційних знаків на повітряні судна, важчі за повітря:
7.7.1. На фюзеляж повітряного судна – між крилом та хвостовим оперенням з обох боків фюзеляжу. Якщо в зазначеному місці розташовані двигуни, знаки наносяться на капоти двигунів або на нижню частину вертикального хвостового оперення. Висота літер і цифр повинна становити не менше 300 мм.
7.7.2. На крило повітряного судна – на ліву половину нижньої поверхні конструкції крила (вершини літер і цифр мають бути спрямовані до передньої крайки крила). Знаки розташовують на однаковій відстані від передньої і задньої крайок крила. Висота літер і цифр повинна становити не менше 500 мм.
7.7.3. Якщо в конструкції повітряного судна відсутні частини, зазначені в підпунктах 7.7.1, 7.7.2 цього пункту, або розміри повітряного судна не дозволяють виконати умови цих пунктів, то знаки наносяться таким чином і такого розміру, щоб забезпечити їх швидке розпізнавання.
7.8. Нанесення державних і реєстраційних знаків на повітряні судна, легші за повітря:
7.8.1. На повітряні судна, легші за повітря, державний і реєстраційний знаки наносяться у двох діаметрально протилежних місцях поблизу лінії їх максимального горизонтального перерізу так, щоб вони були добре помітні з обох боків та знизу. Висота літер і цифр повинна становити не менше 500 мм.
7.8.2. На дирижаблі державний і реєстраційний знаки наносяться на їх корпус або на поверхні стабілізатора.
На корпусі знаки наносяться вздовж кожної сторони дирижабля, а також на верхній поверхні вздовж лінії симетрії.
На стабілізаторі знаки наносяться на горизонтальному і вертикальному стабілізаторах. На горизонтальному стабілізаторі знаки розміщуються на правій половині верхньої поверхні і на лівій половині нижньої поверхні (вершини літер і цифр мають бути спрямовані до передньої крайки). На вертикальному стабілізаторі знаки розміщуються на кожній стороні нижньої половини стабілізатора (літери і цифри розміщуються горизонтально).
7.9. Літери і цифри кожної окремої групи знаків (на фюзеляжі, на крилі тощо) повинні бути одного кольору і мати однакову висоту.
7.10. Ширина кожної літери і цифри (крім літери I і цифри 1) та довжина дефіса становлять дві третини від її висоти. Товщина ліній кожної літери і цифри становить одну шосту від її висоти. Відстань між літерами і цифрами повинна бути не меншою ніж одна чверть їх ширини. Дефіс вважається окремим символом.
7.11. Накреслення літер і цифр державного і реєстраційного знаків виконується безперервними лініями, без орнаменту, без нахилу (додаток 11).
7.12. На повітряні судна, що призначені для надання медичної допомоги населенню, може бути нанесено зображення червоного хреста.
На літаках червоний хрест наноситься знизу і зверху посередині кінцевої частини кожної плоскості, де немає державного і реєстраційного знаків, та з обох боків кіля, а у випадку багатокільового оперення – на зовнішні боки кілів.
На вертольотах червоний хрест наноситься на днище і з обох боків фюзеляжу.
7.13. При виконанні зовнішнього фарбування на повітряному судні повинні бути збережені усі експлуатаційні, технологічні написи і аварійно-рятувальне маркування, що були виконані на заводі-виготовлювачі.
7.14. Схема розташування державного і реєстраційного знаків на повітряному судні з його зовнішнім фарбуванням для кожного типу повітряного судна виконується на папері формату А3 або А4. На схемі наносяться зображення повітряного судна (вид збоку) і лівої половини крила або зображення ПС (вид знизу). На зображенні повітряного судна наносяться всі лінії розподілу кольорів із зазначеними назвами кольорів, в які розфарбовано повітряне судно, фірмові знаки, написи тощо. Крім того, вказуються висота державного і реєстраційного знаків та їх розташування відносно агрегатів повітряного судна або елементів фарбування.
7.15. На кожному повітряному судні повинна бути розпізнавальна табличка, виготовлена з вогнетривкого матеріалу.
На табличці мають бути механічним способом нанесені позначення повітряного судна виробником, його заводський номер, державний і реєстраційний знаки.
Креслення для виготовлення розпізнавальної таблички та її місце розташування визначаються власником повітряного судна.
Розпізнавальна табличка закріплюється біля головного входу повітряного судна.
У разі відсутності головного входу розпізнавальна табличка закріплюється на помітному місці на зовнішній поверхні повітряного судна.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code