VIII. Тимчасовий облік нових, модифікованих і відремонтованих повітряних суден

VIII. Тимчасовий облік нових, модифікованих і відремонтованих повітряних суден

VIII. Тимчасовий облік нових, модифікованих і відремонтованих повітряних суден
8.1. Тимчасовий облік нових, модифікованих повітряних суден ведеться уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
8.2. Тимчасовому обліку підлягають нові, модифіковані повітряні судна, що не зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, на яких розробникам, виробникам цивільної авіаційної техніки і організаціям з технічного обслуговування України необхідно проводити приймально-здавальні, сертифікаційні випробування або виробничі перельоти з однієї виробничої бази на іншу. Повітряні судна реєстрації інших країн, які були модифіковані або відремонтовані (розробниками, виробниками повітряних суден, організаціями з технічного обслуговування України) і на яких необхідно проводити випробування або виробничі перельоти з однієї виробничої бази на іншу в межах повітряного простору України, можуть бути взяті на тимчасовий облік.
8.3. Тимчасовий облік повітряних суден не є частиною Державного реєстру цивільних повітряних суден України, а ведеться з метою внутрішнього відомчого упорядкування допуску до випробувальних польотів вищезазначених повітряних суден.
8.4. Кожному повітряному судну, яке стає на тимчасовий облік в Україні, надається тимчасовий обліковий знак, який наноситься на повітряне судно на період виконання випробувальних польотів.
8.5. Уповноважений орган з питань цивільної авіації за відповідним запитом може надати розробнику, виробнику цивільної авіаційної техніки, організації з технічного обслуговування, у складі якого є сертифікований льотно-випробувальний підрозділ, блок тимчасових облікових знаків.
8.6. Розробник, виробник цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування надає повітряному судну, на якому планується виконання випробувальних польотів, один тимчасовий обліковий знак з наданого блоку знаків.
8.7. Тимчасовий обліковий знак складається з двох арабських цифр і наноситься на повітряне судно з обох боків фюзеляжу ближче до кабіни пілотів. Висота цифр повинна становити не менше 300 мм.
8.8. Накреслення цифр тимчасового облікового знака виконується безперервними лініями, без орнаменту згідно з додатком 11 до цих Правил.
8.9. Тимчасовий обліковий знак може використовуватись багаторазово для різних повітряних суден, проте один тимчасовий обліковий знак не може використовуватись одночасно для декількох повітряних суден, які знаходяться на тимчасовому обліку.
8.10. Розробник, виробник цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування повітряного судна подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку на тимчасовий облік повітряного судна в Україні (додаток 12).
8.11. Заявка на тимчасовий облік повітряного судна розглядається протягом десяти робочих днів від дня її реєстрації в уповноваженому органі з питань цивільної авіації. Якщо відомості, що включені в заявку, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, то уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає заявнику відповідний письмовий запит. У цьому випадку строк розгляду заявки не може перевищувати десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.
8.12. Рішення про тимчасовий облік повітряного судна в Україні приймається на підставі документів, які надані до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
8.13. У разі постановки на тимчасовий облік повітряного судна в Україні уповноважений орган з питань цивільної авіації видає заявнику тимчасове облікове посвідчення повітряного судна (додаток 13).
8.14. У розділи 4 і 5 тимчасового облікового посвідчення повітряного судна заноситься інформація щодо юридичної особи, яка буде виконувати випробувальні польоти, та її місцезнаходження.
У розділ 7 тимчасового облікового посвідчення повітряного судна заноситься інформація щодо строку дії посвідчення.
8.15. У разі відмови в постановці на тимчасовий облік повітряного судна в Україні уповноважений орган з питань цивільної авіації письмово повідомляє заявника про причини відмови.
8.16. Нові, модифіковані і відремонтовані повітряні судна допускаються до виконання польотів або виробничих перельотів згідно з вимогами цих Правил.
8.17. Розробник, виробник цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування протягом десяти робочих днів після закінчення виконання випробувальних польотів (виробничих перельотів) або строку дії тимчасового облікового посвідчення повинен усунути тимчасові облікові знаки із зовнішніх поверхонь повітряного судна, повернути оригінал тимчасового облікового посвідчення та письмово повідомити про це уповноважений орган з питань цивільної авіації.
8.18. Повітряне судно знімається з тимчасового обліку на підставі письмової інформації розробника, виробника цивільної авіаційної техніки, організації з технічного обслуговування про закінчення випробувальних польотів або виробничих перельотів, усунення тимчасових облікових знаків із зовнішніх поверхонь повітряного судна та повернення оригінала тимчасового облікового посвідчення до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
8.19. Тимчасове облікове посвідчення повітряного судна є обов\’язковим бортовим документом і під час виконання польоту повинно бути на борту повітряного судна.
8.20. Тимчасове облікове посвідчення повітряного судна втрачає чинність з дати настання однієї з нижчезазначених подій, якщо:
повітряне судно знято з тимчасового обліку цивільних повітряних суден України;
відбулася зміна найменування/прізвища, імені, по батькові, місцезнаходження/місця проживання юридичної особи/фізичної особи – підприємця, що виконує польоти (розробника, виробника повітряних суден, організації з технічного обслуговування повітряних суден);
тимчасове облікове посвідчення повітряного судна загублено;
тимчасове облікове посвідчення повітряного судна стало непридатним для використання внаслідок зносу, пошкодження, що не дає можливості розрізняти записи, помітки, печатку;
закінчився строк дії тимчасового облікового посвідчення.
8.21. Якщо відбулися події, що зазначені в абзацах першому, другому, п’ятому – сьомому пункту 6.20 розділу VI цих Правил, то розробник, виробник цивільної авіаційної техніки, організація з технічного обслуговування повітряних суден протягом десяти робочих днів повинні повернути тимчасове облікове посвідчення до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
IX. Справа реєстрації повітряного судна
9.1. На кожне повітряне судно, яке зареєстровано у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, ведеться справа реєстрації повітряного судна.
9.2. У справі реєстрації повітряного судна зберігаються всі заявки та документи, які до них додавались, ксерокопії документів, виданих уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
9.3. Справа реєстрації повітряного судна зберігається протягом трьох років після його виключення з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code