ПРАВИЛА реєстрації державних повітряних суден України

ПРАВИЛА реєстрації державних повітряних суден України

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
оборони України 
07.02.2012  № 63
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 лютого 2012 р. 
за № 334/20647
ПРАВИЛА реєстрації державних повітряних суден України
I. Загальні положення
1.1. Ці Правила визначають процедури та вимоги до реєстрації (перереєстрації) державних повітряних суден у реєстрі державних повітряних суден України, порядок виключення їх з цього реєстру.
1.2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:
експлуатуюча організація – військова частина, ремонтне підприємство або організація будь-якої організаційно-правової форми, яка безпосередньо здійснює експлуатацію державних повітряних суден та відповідає за технічний стан;
заява – офіційне звернення заявника до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України Міноборони України (далі – Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України) з метою отримання реєстраційного посвідчення державного повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його в реєстрі державних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;
заявник – керівник (командир) експлуатуючої організації, який подав заяву до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України з метою отримання реєстраційного посвідчення державного повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його в реєстрі державних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру;
реєстр державних повітряних суден України – книга, у якій Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України веде поточну реєстрацію державних повітряних суден України;
реєстраційне посвідчення державного повітряного судна – документ установленого зразка, у якому міститься інформація про повітряне судно, яке зареєстровано в реєстрі державних повітряних суден України;
реєстраційний номер державного повітряного судна – номер, який складається з групи цифр та літер і надається Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України конкретному повітряному судну, що реєструється в реєстрі державних повітряних суден України;
свідоцтво про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України – документ установленого зразка, у якому міститься інформація про повітряне судно, яке виключене з реєстру державних повітряних суден України;
сертифікат льотної придатності державного повітряного судна -документ, що свідчить про відповідність повітряного судна чинним вимогам льотної придатності і дає право на льотну експлуатацію державного повітряного судна в межах чинних експлуатаційних обмежень;
розпізнавальні знаки – знаки, які наносяться на поверхню повітряних суден і визначають їх державну та відомчу належність.
Термін державне повітряне судно вживається у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України.
Терміни \”договір комісії”, \”комісіонер”, \”комітент”, \”покупець” вживаються у значеннях, наведених в Цивільному кодексі України.
II. Загальні вимоги
2.1. Реєстр державних повітряних суден України ведеться Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.
2.2. За реєстрацію державних повітряних суден відповідає Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.
2.3. Державні повітряні судна підлягають обов’язковій реєстрації у реєстрі державних повітряних суден України.
2.4. Унесенню до реєстру державних повітряних суден України підлягають державні повітряні судна, які не входять до Державного реєстру цивільних повітряних суден України та реєстрів інших держав, технічне обслуговування та застосування яких здійснюються згідно з нормативними документами щодо інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації, крім безпілотних повітряних суден зі злітною вагою до 100 кг включно.
2.5. Україна не визнає реєстрації державного повітряного судна в реєстрі іншої держави, якщо це повітряне судно не виключене з реєстру державних повітряних суден України.
2.6. Реєстрація повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України визначає його національну належність до України.
2.7. Реєстрація повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України не є свідченням права власності на повітряне судно експлуатуючої організації.
2.8. Реєстраційне посвідчення державного повітряного судна (далі – реєстраційне посвідчення) видається на підставі заяви на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України (далі – заява на реєстрацію) та документів, передбачених цими Правилами.
2.9. Якщо реєстраційне посвідчення втрачено, то на підставі матеріалів службового розслідування, проведеного заявником, видається дублікат реєстраційного посвідчення.
2.10. Якщо реєстраційне посвідчення стало непридатним для використання, то на підставі нової заяви на реєстрацію може бути видано нове реєстраційне посвідчення після повернення до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України раніше виданого реєстраційного посвідчення.
2.11. Реєстраційне посвідчення, свідоцтво про виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України (далі – свідоцтво про виключення) підписуються начальником Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України та скріплюються гербовою печаткою Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.
2.12. Польоти державних повітряних суден, які не зареєстровані в реєстрі державних повітряних суден України, забороняються.
2.13. Польоти державних повітряних суден без розпізнавальних знаків або зі знаками невстановленого зразка забороняються, за винятком випробувальних польотів.
2.14. Реєстрація державних повітряних суден здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо забезпечення охорони державної таємниці.
III. Порядок реєстрації (перереєстрації) повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України
3.1. Експлуатуюча організація після одержання повітряного судна та документа, який підтверджує право власності (право повного господарського відання, право оперативного управління) на повітряне судно, призначає комісію для здійснення огляду повітряного судна відповідно до вимог пункту 3.4 цього розділу та подає до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України протягом п’яти робочих днів заяву на реєстрацію. Заява на реєстрацію (перереєстрацію) повітряного судна в реєстрі державних повітряних суден України (додаток 1) оформляється на окремому аркуші формату А4.
3.2. Якщо повітряне судно значилось у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, реєстрі іншої держави, то до заяви на реєстрацію додається відповідний документ, який засвідчує виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, реєстру іншої держави.
На тип (модель) повітряного судна, який вперше заноситься до реєстру державних повітряних суден України, додатково додається копія наказу про прийняття повітряного судна на озброєння.
3.3. Якщо відомості, що включені в заяву на реєстрацію, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів (копії договорів, нарядів, актів приймання-передачі, розпоряджень відповідних посадових осіб щодо передачі повітряного судна тощо), крім зазначених у пунктах 3.1, 3.2 цього розділу, то Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України надсилає заявнику відповідний письмовий запит. Строк розгляду заяви на реєстрацію становить не більше десяти робочих днів з дня одержання всіх документів.
3.4. Експлуатуюча організація протягом п’яти робочих днів від дня одержання повітряного судна наносить (оновлює) на поверхню повітряного судна розпізнавальні знаки.
3.5. Заява на реєстрацію завіряється підписом командира (керівника) експлуатуючої організації, скріплюється гербовою печаткою експлуатуючої організації та подається до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.
Допускається надання вищезазначених документів до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України факсимільним або електронним зв’язком із обов’язковим наданням оригіналів документів протягом десяти днів.
3.6. Заява на реєстрацію розглядається Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України протягом п’яти робочих днів від дня її одержання. Якщо відомості, включені до заяви на реєстрацію, не відповідають вимогам цих Правил, то заявникові надається відповідне повідомлення. Строк розгляду заяви на реєстрацію в такому випадку триває не більше десяти днів від дня одержання документів, яких не вистачало.
3.7. Після прийняття рішення Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України про включення повітряного судна до реєстру державних повітряних суден України залежно від типу (моделі), належності, призначення повітряному судну присвоюється реєстраційний номер, який заноситься до реєстру державних повітряних суден України (додаток 2).
3.8. Присвоєний під час реєстрації повітряного судна реєстраційний номер державного повітряного судна (далі – реєстраційний номер) належить тільки цьому державному повітряному судну.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code