II. Дотримання правил польотів

II. Дотримання правил польотів

 II. Дотримання правил польотів 
     2.1. Авіаційний персонал повинен знати вимоги цих  Правил  та 
неухильно їх дотримуватися в частині, що його стосується. 
     2.2. У  разі виникнення в польоті екстремальної ситуації,  що 
створює загрозу для життя людей,  командир повітряного судна  може 
відступати  від  вимог  цих  Правил  з  негайним повідомленням про 
прийняте рішення органу ОПР, з яким він здійснює радіозв\’язок. 
     2.3. Керування повітряним судном як в польоті,  так і в  зоні 
руху  аеродрому  здійснюється  відповідно  до цих Правил та Правил 
польотів повітряних суден та  обслуговування  повітряного  руху  в 
класифікованому повітряному просторі України, затверджених наказом 
Міністерства транспорту України від 16.04.2003 N 293 ( z0346-03 ), 
зареєстрованих в   Міністерстві   юстиції  України  05.05.2003  за 
N 346/7667.
     Керування повітряним судном в польоті здійснюється відповідно 
до:
     а) правил візуальних польотів або
     б) правил польотів за приладами. 
     2.4. Командир  повітряного  судна  відповідає  за   керування 
повітряним судном  відповідно до вимог цих Правил,  крім випадків, 
коли він може відступати від цих вимог за обставин,  необхідних  в 
інтересах безпеки. 
     2.5.  До  початку  польоту командир повітряного судна повинен 
ознайомитись   з   усією   наявною   інформацією,  яка  стосується 
запланованого польоту. Передпольотна підготовка до польоту за межі 
району  аеродрому  та  для  всіх  польотів за ППП включає ретельне 
вивчення поточних метеорологічних повідомлень і прогнозів погоди з 
урахуванням вимог щодо аеронавігаційного запасу палива та можливих 
альтернативних  дій у випадках, коли політ не зможе бути завершено 
відповідно до поданого плану польоту.
     2.6. Особі,  від  діяльності  якої  залежить безпека польоту, 
забороняється виконувати  свої  обов\’язки,  перебуваючи  під  дією 
будь-яких психоактивних речовин. 
                      III. Загальні правила 
     Глава 1. Захист людей та майна 
     1.1. Управління  повітряним  судном повинно здійснюватися без 
ознак халатності чи безвідповідальності, які створюють загрозу для 
життя або збереження майна інших людей. 
     1.2. Крім випадків, коли це необхідно при зльоті або посадці, 
або  за  винятком  тих  випадків,  коли  на  це  видається  дозвіл 
Державіаслужби  України  відповідно  до  пункту  22  Положення про 
використання   повітряного   простору    України,    затвердженого 
постановою Кабінету   Міністрів   України  від  29.03.2002  N  401 
( 401-2002-п ), виконання польотів над населеними пунктами або над 
скупченнями  людей  на  відкритому повітрі на такій висоті,  що не 
забезпечує  виконання  посадки  під  час  виникнення  надзвичайних 
обставин, не виконується.
     Мінімальні відносні висоти для польотів за ПВП встановлюються 
правилами візуальних польотів,  а мінімальні рівні для польотів за 
ППП – правилами польотів за приладами. 
     1.3. Крейсерські рівні, на яких виконується політ або частина 
польоту,  виражаються  в  ешелонах  (при  польотах вище абсолютної 
висоти  переходу)  та  у  абсолютних  висотах  (при  польотах   на 
абсолютній висоті переходу або нижче за неї).
     Абсолютною висотою переходу у повітряному просторі України  є 
висота 3050 м (10000 футів).
     Система вертикального ешелонування здійснюється відповідно до 
наказу  Міністерства  транспорту  України  та Міністерства оборони 
України від 13.07.2001 N 441/241 ( z0653-01 ) \”Про введення в  дію 
системи   вертикального   ешелонування  IKAO\”,  зареєстрованого  в 
Міністерстві юстиції України 01.08.2001 за N 653/5844. 
     1.4. Скидання з повітряних суден шкідливих для здоров\’я людей 
та   навколишнього   природного  середовища  речовин,  відходів  і 
матеріалів забороняється,  крім  випадків  аварійної  ситуації  та 
виконання авіаційних хімічних робіт. 
     1.5. Буксирування  повітряним судном іншого повітряного судна 
або будь-якого предмета  забороняється  без  дозволу  відповідного 
органу  ОПР  у  межах  контрольованого повітряного простору та без 
інформування відповідного органу ОПР у межах повітряного  простору 
класу G. 
     1.6. Крім  випадку  аварійного  стрибка,  стрибки з парашутом 
забороняються без дозволу відповідного повноважного органу  ОПР  у 
межах  контрольованого  повітряного  простору  та без інформування 
відповідного органу ОПР у межах повітряного простору класу G. 
     1.7. Виконання акробатичних польотів повітряними суднами  над 
населеними  пунктами та скупченнями людей без дозволу відповідного 
повноважного  органу  ОПР  у  межах  контрольованого   повітряного 
простору  та  інформування  відповідного повноважного органу ОПР у 
межах повітряного простору класу G забороняється. 
     1.8. Польоти групою можуть виконуватися лише у тому  випадку, 
коли  існує  попередня домовленість дій між командирами повітряних 
суден,  які будуть виконувати груповий  політ.  Польоти  групою  у 
контрольованому повітряному просторі регулюються Украероцентром та 
районним диспетчерським центром відповідно до пункту 77  Положення 
про   використання  повітряного  простору  України,  затвердженого 
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  29.03.2002   N   401 
( 401-2002-п ).
     При цьому:
     а) група  виконує  політ як одне повітряне судно з точки зору 
навігації і повідомлень про місцезнаходження;
     б) за  забезпечення  ешелонування  між  повітряними суднами в 
польоті  відповідають  командир  ведучого  повітряного   судна   і 
командири інших повітряних суден групи.  Забезпечення ешелонування 
між повітряними суднами включає перехідні періоди,  коли повітряні 
судна  маневрують  для  заняття  свого  місця  в  групі та під час 
сходження і розходження;
     в) повздовжній  і  бічний  інтервал  між  ведучим  повітряним 
судном  та  кожним  іншим  повітряним  судном  групи  не   повинен 
перевищувати 1 км (0,5 м милі), а вертикальний інтервал не повинен 
перевищувати 30 м (100 футів). 
     1.9. Безпілотний некерований аеростат повинен експлуатуватися 
таким чином, щоб звести до мінімуму небезпеку для людей, майна або 
іншого повітряного  судна  та  з  дотриманням  умов,  наведених  у 
додатку 1 до цих Правил. 
     1.10. У  повітряному  просторі  України  або  в  окремій його 
частині  польоти  повітряних  суден  можуть  бути  заборонені  або 
обмежені  у  порядку,  встановленому  Положенням  про використання 
повітряного простору  України,  затвердженим  постановою  Кабінету 
Міністрів України від 29.03.2002 N 401 ( 401-2002-п ).
     Постійно діючі заборонені  зони  і  зони  обмеження  польотів 
обов\’язково  публікуються  у збірниках аеронавігаційної інформації 
за Світовою геодезичною системою – 1984 (WGS-84) і  наносяться  на 
аеронавігаційні карти.
     Повітряні судна не повинні виконувати польоти  в  заборонених 
зонах  або  в  зонах  обмеження польотів,  інформація про які була 
належним  чином  опублікована,  крім  польотів,   що   виконуються 
відповідно   до   умов  обмежень,  або  з  дозволу,  що  надається 
Державіаслужбою України відповідно до законодавства. 
     Глава 2. Запобігання зіткненню 
     2.1. Екіпаж повітряного судна повинен бути  уважним  з  метою 
виявлення небезпеки зіткнення незалежно від типу польоту або класу 
повітряного простору,  в якому виконується політ повітряного судна 
та  під  час  пересування в зоні маневрування аеродрому.  Командир 
повітряного судна відповідає  за  виконання  найбільш  ефективного 
маневру  щодо  запобігання  зіткненню відповідно до рекомендацій з 
уникнення зіткнення,  отриманих від бортової системи  попередження 
зіткнень (ACAS). 
     2.2. Повітряне   судно   не   повинно  зближуватися  з  іншим 
повітряним судном таким чином, щоб створювати небезпеку зіткнення. 
     2.3. Повітряне судно,  яке має  право  першочерговості  перед 
іншим  повітряним  судном  для  забезпечення  безпеки розходження, 
повинне зберігати свій курс та швидкість. 
     2.4. Екіпаж повітряного судна,  яке відповідно до  вимог  цих 
Правил, наведених у пунктах 2.3,  2.5-2.8 цієї глави, зобов\’язаний 
звільнити шлях іншому повітряному судну,  повинен уникати прольоту 
вище,  нижче або попереду іншого повітряного судна.  Це правило не 
поширюється,  коли  повітряне  судно  знаходиться   на   безпечній 
відстані  від  іншого  повітряного  судна  і екіпаж враховує вплив 
турбулентності сліду. 
     2.5. У випадку ненавмисного зближення двох  повітряних  суден 
на  зустрічних  курсах або на курсах,  близьких до зустрічних,  та 
якщо при цьому існує загроза зіткнення,  пілот кожного повітряного 
судна  повинен  відвернути  своє  повітряне  судно  вправо  для їх 
розходження лівими бортами. 
     2.6. При  зближенні  двох  повітряних  суден  на  курсах,  що 
сходяться  та  знаходяться  приблизно  на одному рівні,  повітряне 
судно, справа від якого знаходиться інше повітряне судно, звільняє 
йому шлях, крім випадків, коли:
     а) повітряне судно,  яке важче за повітря і приводиться в рух 
силовою   установкою,   звільняє   шлях   дирижаблям,  планерам  і 
аеростатам;
     б) дирижаблі звільняють шлях планерам і аеростатам;
     в) планери звільняють шлях аеростатам;
     г) повітряне судно,  що приводиться у рух силовою установкою, 
звільняє шлях повітряним суднам,  які  буксирують  інші  повітряні 
судна. 
     2.7. Повітряним   судном,   що   здійснює  обгін,  вважається 
повітряне судно,  яке наближається до судна,  що летить попереду з 
його хвостової  частини,  по  лінії,  що  утворює  кут  менше  ніж 
70 град.  до площини симетрії останнього,  тобто воно перебуває  в 
такому   положенні   по   відношенню   до  повітряного  судна,  що 
обганяється,  коли вночі не можливо  бачити  жодного  з  лівих  чи 
правих аеронавігаційних вогнів повітряного судна.
     Повітряне судно,   яке   обганяється,   користується   правом 
першочерговості,  а  повітряне судно,  яке обганяє,  незалежно від 
того,  чи  набирає  воно  висоту,  знижується,  чи  знаходиться  у 
горизонтальному польоті, поступається шляхом, відвертаючи вправо.
     Незалежно від подальшого  взаємного  розташування  повітряних 
суден  одне  до  одного  екіпаж  повітряного  судна,  що  обганяє, 
зобов\’язаний виконувати цю вимогу доти,  поки обгін не буде цілком 
завершений із забезпеченням безпечних інтервалів. 
     2.8. Повітряне судно, що перебуває в польоті або рухається по 
землі чи воді,  звільняє  шлях  повітряним  суднам,  що  виконують 
посадку або знаходяться на кінцевому етапі заходження на посадку.
     Коли два або декілька повітряних суден,  важчих  за  повітря, 
наближаються до аеродрому для виконання посадки,  повітряне судно, 
що знаходиться на більш високому рівні,  звільняє шлях повітряному 
судну, що знаходиться на більш низькому рівні. Повітряне судно, що 
знаходиться нижче,  не користується цим  правилом  для  того,  щоб 
перетинати  шлях  повітряному судну,  яке знаходиться на кінцевому 
етапі (сегменті) заходження на посадку, або для його обгону.
     Повітряне судно,  важче  за  повітря,  яке  приводиться в рух 
силовою установкою, повинне звільнити шлях планерам.
     Командир повітряного судна,  якому відомо,  що інше повітряне 
судно виконує  аварійну  посадку,  зобов\’язаний  поступитися  йому 
шляхом.
     Повітряне судно,  яке  рулює  в  зоні  маневрування,  повинне 
звільнити шлях повітряним суднам,  що виконують зліт або готуються 
злітати. 
     Глава 3. Наземний рух повітряних суден 
     3.1. У випадку  небезпеки  зіткнення  між  двома  повітряними 
суднами, що    виконують    рулювання    в    зоні   маневрування, 
застосовуються такі правила:
     а) при  зближенні  двох повітряних суден на зустрічних курсах 
або на курсах,  близьких до  зустрічного,  кожне  повітряне  судно 
зупиняється та,  у разі можливості, відвертає вправо, дотримуючись 
безпечного інтервалу;
     б) при   зближенні   двох  повітряних  суден  на  курсах,  що 
сходяться,  повітряне судно,  справа від  якого  знаходиться  інше 
повітряне судно, повинне поступитися шляхом;
     в) повітряне судно,  що обганяється іншим повітряним  судном, 
користується   правом   першочерговості,  а  повітряне  судно,  що 
обганяє, повинне витримувати безпечний інтервал. 
     3.2. Командир повітряного судна,  яке здійснює руління в зоні 
маневрування,  повинен  зупинитися  й чекати в усіх місцях чекання 
біля злітно-посадкової смуги,  у тому числі на лінії  попереднього 
старту,  якщо  немає іншого дозволу від аеродромної диспетчерської 
вишки. 
     3.3. Командир повітряного судна,  яке здійснює руління в зоні 
маневрування,  повинен  зупинитися й чекати на всіх лініях \”СТОП\”, 
де ввімкнені вогні,  і може продовжувати рух лише після  вимкнення 
вогнів. 
     Глава 4. Бортові вогні повітряного судна 
     4.1. Технічні  характеристики  вогнів,  які встановлюються на 
повітряних суднах,  та технічні умови до  аеронавігаційних  вогнів 
літаків і вертольотів, а також порядок обладнання повітряних суден 
бортовими системами із запобігання зіткненням та  їх  експлуатації 
визначено в додатку 6 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 
( 995_038, 995_655 ).
     Повітряне судно  вважається  таким,  що експлуатується в зоні 
аеродромного руху,  якщо воно виконує руління,  здійснюється  його 
буксирування   або  тимчасово  зупиняється  під  час  руління  або 
буксирування. 
     4.2. У період між заходом і сходом сонця на  всіх  повітряних 
суднах,   що   знаходяться  в  польоті,  повинні  вмикатись  вогні 
попередження зіткнення,  що призначені для  притягнення  уваги  до 
повітряного  судна,  та  аеронавігаційні вогні,  що призначені для 
вказівки спостерігачеві відносної траєкторії  польоту  повітряного 
судна.
     Вогні, що призначені для  інших  цілей,  наприклад  посадкові 
фари  і  вогні прожекторного освітлення планера повітряного судна, 
можуть використовуватися разом із вогнями попередження  зіткнення, 
для підвищення помітності повітряного судна. 
     4.3. У  період  між  заходом  і сходом сонця,  крім випадків, 
визначених пунктом 4.6 цієї глави:
     а) на   всіх   повітряних   суднах,   що   рухаються  в  зоні 
аеродромного руху  (на  робочій  площі),  повинні  бути  ввімкнені 
аеронавігаційні  вогні,  що призначені для вказівки спостерігачеві 
відносної траєкторії прямування повітряного судна;
     б) у    разі   відсутності   відповідного   освітлення   зони 
аеродромного  руху  (робочої  площі)  на  всіх  повітряних  суднах 
вмикаються вогні, що призначені для позначення їх габаритів;
     в) на  всіх  повітряних  суднах,  що  експлуатуються  в  зоні 
аеродромного   руху  (на  робочій  площі),  вмикаються  вогні,  що 
призначені для притягнення уваги до повітряного судна;
     г) на  всіх  повітряних  суднах  із працюючими двигунами,  що 
знаходяться в зоні аеродромного руху, вмикаються вогні, призначені 
для попередження, що їх двигуни працюють. 
     4.4. На  всіх  повітряних  суднах,  які експлуатуються в зоні 
аеродромного руху  (на  робочій  площі)  або  знаходяться  в  зоні 
аеродромного   руху   (на   робочій   площі),  вогні  попередження 
зіткнення,  зазначені  у  пункті  4.3  цієї  глави,  повинні  бути 
ввімкненими  незалежно  від часу доби,  крім випадків,  визначених 
пунктом 4.6 цієї глави. 
     4.5. Командир  повітряного  судна  має  право  вимкнути   або 
зменшити інтенсивність будь-яких проблискових вогнів, встановлених 
згідно з вимогами пунктів 4.2-4.4 цієї глави,  якщо вони негативно 
впливають  або  можуть  вплинути  на управління повітряним судном, 
викликають осліплення зовнішнього спостерігача. 
     4.6. Між заходом і сходом сонця на всіх повітряних суднах, що 
знаходяться  на  воді,  включаються бортові вогні або такі,  що за 
своїми  характеристиками  та   місцем   розташування   максимально 
відповідають  технічним  вимогам до вогнів,  які встановлюються на 
літаках на воді. 
     Глава 5. Навчальні польоти за приладами. Порядок дій на воді 
     5.1. У випадку,  коли на  повітряному  судні  не  встановлене 
справне спарене керування,  на борту повітряного судна на робочому 
місці зі спареним керуванням відсутній пілот-інструктор, виконання 
навчальних польотів за ППП забороняється.
     Пілот-інструктор повинен мати достатній огляд  спереду  та  з 
кожного боку повітряного судна. 
     5.2. Екіпаж повітряного судна, що виконує ту чи іншу операцію 
на аеродромі або  в  аеродромній  зоні,  незалежно  від  того,  чи 
знаходиться повітряне  судно  в  зоні  аеродромного  руху,  чи ні, 
зобов\’язаний:
     а) вести  спостереження  за  іншим рухом на аеродромі з метою 
запобігання зіткненню;
     б) дотримуватися або уникати схеми руху,  що використовується 
іншими повітряними суднами;
     в) виконувати  всі  розвороти  вліво  під  час  заходження на 
посадку та під час зльоту,  якщо  інше  не  описано  в  документах 
аеронавігаційної  інформації  або  не  отримано  органом ОПР інший 
дозвіл;
     г) виконувати посадку і зліт проти вітру, якщо умови безпеки, 
розташування злітно-посадкової смуги або повітряна  обстановка  не 
вказують на доцільність вибору іншого напрямку. 
     5.3. Коли два повітряних судна або повітряне і надводне судно 
наближаються одне  до  одного  і  при  цьому  існує  небезпека  їх 
зіткнення,  командир  повітряного  судна  повинен  продовжити рух, 
забезпечивши безпеку з урахуванням,  зокрема,  властивостей іншого 
судна, та вжити такі заходи:
     а) командир повітряного судна,  справа  від  якого  рухається 
інше   повітряне  або  надводне  судно,  поступається  шляхом  для 
забезпечення безпечного інтервалу між ними;
     б) командир  повітряного  судна,  що  наближається  до іншого 
повітряного або надводного  судна  на  зустрічних  курсах  або  на 
курсах,  близьких  до  зустрічних,  повинен  відвернути вправо для 
забезпечення безпечного інтервалу між ними;
     в) повітряне  судно  або  надводне  судно,  яке  обганяє інше 
повітряне судно,  має право першочерговості, а повітряне судно, що 
обганяє,   повинне   змінити   курс  для  забезпечення  безпечного 
інтервалу;
     г) повітряні  судна,  що виконують посадку на воду або зліт з 
води,  повинні  забезпечити  безпечний  інтервал   від   будь-яких 
надводних суден і не створювати перешкод їх руху. 
     Глава 6. Плани польоту 
     6.1. Інформація   щодо   запланованого  польоту  або  частини 
польоту,  яка направляється до органу ОПР,  повинна  подаватися  у 
форматі плану польоту ((flight plan) FPL). 
     6.2. План польоту повинен бути поданий:
     а)  до початку польоту або його частини для того, щоб він був 
забезпечений диспетчерським ОПР;
     б) до   початку  польоту,  що виконується в межах повітряного 
простору     класу     G,    за    бажанням    екіпажу    отримати 
польотно-інформаційне та аварійне обслуговування;
     в) до   початку  польоту,  що  виконується в зоні з особливим 
режимом  використання повітряного простору та виключній (морській) 
економічній зоні;
     г) до початку польоту з перетином державних кордонів. 
     6.3. За  відсутності повторюваного плану польоту план польоту 
подається перед вильотом до пункту збору донесень щодо ОПР, іншому 
відповідному  органу ОПР,  а під час польоту – органу ОПР,  з яким 
екіпаж повітряного судна підтримує зв\’язок. 
     6.4. План    польоту,    якому     потрібне     диспетчерське 
обслуговування, подається  не пізніше ніж за 60 хвилин до вильоту. 
Якщо  план  польоту  подається  під  час  польоту,   він   повинен 
подаватися  так,  щоб отримання плану відповідним органом ОПР було 
не пізніше ніж  за  10  хвилин  до  розрахункового  часу  прибуття 
повітряного  судна  до запланованого пункту входу в диспетчерський 
район або в точку перетину повітряного маршруту. 
     6.5. План польоту складається з пунктів (полів),  які повинні 
включати такі дані:
     пізнавальний індекс повітряного судна;
     правила польоту та тип польоту;
     кількість, тип(и)    повітряних    суден     та     категорія 
турбулентності сліду;
     устаткування;
     аеродром вильоту  (для  планів  польоту,  поданих  з повітря, 
зазначена інформація  буде  покажчиком  місцезнаходження,  де,  за 
потреби, може бути отримана додаткова інформація щодо польоту);
     розрахунковий час прибирання  колодок  (для  планів  польоту, 
поданих   з  повітря,  зазначена  інформація  буде  вказувати  час 
прольоту першої точки маршруту, вказаної в плані польоту);
     крейсерська швидкість (швидкості);
     крейсерський рівень (рівні);
     маршрут польоту;
     аеродром призначення  і  загальний  розрахунковий  закінчений 
час;
     запасний аеродром (аеродроми);
     запас палива;
     загальна кількість осіб на борту;
     аварійно-рятувальне устаткування;
     інша інформація.
     Термін \”аеродром\”,  який  використовується  у  форматі  плану 
польоту,  означає також злітно-посадкові  майданчики,  які  можуть 
використовуватися  повітряними  суднами  певних  типів,  наприклад 
вертольотами або аеростатами. 
     6.6. Незалежно від того,  з якою метою подано  план  польоту, 
він повинен містити застосовувані дані за всіма пунктами включно з 
пунктом \”аварійно-рятувальне устаткування\”,  щодо всього  маршруту 
чи його частини, на яку подається цей план. 
     6.7. Про всі непередбачені відхилення від плану польоту, який 
виконується за ППП або ПВП  та  обслуговується  як  контрольований 
політ, екіпаж    повинен    якнайшвидше   повідомити   відповідний 
орган ОПР.
     Для інших  польотів  за  ПВП  до органу ОПР доводяться тільки 
значні зміни у плані польоту.
     Подана перед   вильотом   інформація  щодо  запасу  палива  і 
загального числа осіб на борту,  яка виявилася неточною на  момент 
вильоту,  належить  до  розряду  значних  змін  у  плані польоту і 
підлягає обов\’язковому повідомленню.
     Порядок подання    змін   до   плану   польоту   визначається 
повідомленнями щодо обслуговування повітряного руху. 
     6.8. Доповідь  про  прибуття  повітряного  судна  в  аеропорт 
здійснюється особисто екіпажем повітряного судна, на яке подавався 
план  польоту,  відповідному  органу  ОПР  аеродрому   призначення 
відразу   після  посадки  каналами  радіотелефонного  зв\’язку  або 
каналом лінії передачі даних.
     У випадку,  коли  план  польоту  був  наданий  щодо виконання 
частини польоту (без його завершення, шляхом прибуття в аеродром), 
він закривається шляхом надання доповіді відповідному органу ОПР.
     У випадку  відсутності  на  аеродромі  прибуття  органу   ОПР 
доповідь  про  прибуття  повітряного  судна  екіпаж здійснює після 
посадки найближчому  органу  ОПР  за  допомогою  засобів  найбільш 
швидкої передачі даних.
     У разі відсутності на аеродромі засобів  зв\’язку,  що  робить 
неможливим  подання  доповіді  про  прибуття за допомогою наземних 
засобів,  командир повітряного  судна  зобов\’язаний  безпосередньо 
перед  посадкою повітряного судна передати відповідному органу ОПР 
повідомлення,  аналогічне доповіді про прибуття. Таке повідомлення 
передається найближчому органу ОПР,  в зоні відповідальності якого 
він знаходиться. 
6.9. Доповідь  про   прибуття   повітряного   судна   повинна 
складатися з таких елементів інформації:
     а) пізнавальний індекс повітряного судна;
     б) аеродром вильоту;
     в) аеродром  призначення  (тільки  у   випадку   посадки   на 
запасному аеродромі);
     г) аеродром прибуття;
     ґ) час прибуття. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code