ПРАВИЛА з підтримання льотної придатності (Part-М)

ПРАВИЛА з підтримання льотної придатності (Part-М)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
інфраструктури України 
10.02.2012 № 85
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 лютого 2012 р. 
за № 333/20646
ПРАВИЛА з підтримання льотної придатності (Part-М)
I. Загальні положення
1.1. Ці Правила встановлюють технічні вимоги для суб’єктів авіаційної діяльності та процедури для компетентного органу щодо підтримання льотної придатності повітряних суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, включаючи будь-який компонент, що призначений для встановлення на них.
1.2. Ці Правила застосовуються до юридичних та фізичних осіб, що здійснюють підтримання льотної придатності повітряних суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, включаючи технічне обслуговування, а також компонентів, що призначені для встановлення на такі повітряні судна.
1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
Агентство – Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA);
велике повітряне судно – повітряне судно, що класифіковане як літак з максимальною злітною масою понад 5700 кг або багатомоторний вертоліт;
держава-член – держави – члени Європейського Союзу та Україна;
компетентний орган – уповноважений орган з питань цивільної авіації;
компонент – будь-який двигун, гвинт, частина або прилад;
організація – фізична особа – підприємець, юридична особа чи підрозділ юридичної особи. Така організація може бути заснована в Україні або за її межами;
основне місце здійснення діяльності – офіс, через який зобов’язуються виконувати фінансування та контроль експлуатації, пов’язаної з вимогами цих Правил;
передпольотний огляд – огляд, що виконується перед вильотом для того, щоб впевнитися в придатності повітряного судна до запланованого польоту;
персонал, який засвідчує технічне обслуговування, – персонал, відповідальний за передачу в експлуатацію повітряного судна чи компонента після технічного обслуговування;
підтримання льотної придатності – означає всі процеси, які забезпечують відповідність повітряного судна чинним вимогам з льотної придатності у будь-який час експлуатації та умови для безпечної експлуатації;
повітряне судно – апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні;
технічне обслуговування – капітальний ремонт, ремонт, огляд, заміна, модифікація або усунення несправностей повітряного судна чи компонента або будь-яка комбінація цих робіт, за винятком передпольотного огляду;
‘ELA1 ПС’ – відповідне Європейське легке повітряне судно:
літак, планер або мотопланер з максимальною злітною масою менше ніж 1000 кг та який не підпадає під класифікацію складного повітряного судна, що використовує тягу двигунів;
аеростат з максимальним розрахунковим об’ємом газу або гарячого повітря не більше ніж 3400 м-3 для теплових аеростатів, 1050 м-3 для газових аеростатів, 300 м-3 для прив’язних аеростатів;
дирижабль, розрахований не більше ніж на двох пасажирів та з максимальним розрахунковим об’ємом газу або гарячого повітря не більше ніж 2500 м-3 для теплових дирижаблів та 1000 м-3 для газових дирижаблів;
‘LSA ПС’ – легкий спортивний літак, який має такі характеристики:
максимальна злітна маса не більше 600 кг;
максимальна критична швидкість під час посадки (VS0) не більше ніж 45 вузлів індикаторної повітряної швидкості (Calibrated Airspeed) на повітряному судні з максимальною сертифікованою злітною масою та критичним центром ваги;
максимальна кількість місць не більше ніж для двох осіб, включаючи пілота;
одномоторний, пропелерний, безтурбінний двигун;
негерметична кабіна.
1.4. Для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване на території України, уповноваженим органом з питань цивільної авіації щодо цих Правил є центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації.
1.5. Для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване поза межами території України та які здійснюють підтримання льотної придатності і технічне обслуговування повітряних суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, уповноваженим органом з питань цивільної авіації щодо цих Правил є центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації.
1.6. Розроблені Агентством прийнятні методи встановлення відповідності можуть використовувати держави-члени для встановлення відповідності вимогам цих Правил. У разі дотримання прийнятних методів встановлення відповідності вважається, що відповідні вимоги цих Правил виконано.
1.7. До визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту України від 07 вересня 1999 року № 435 «Про затвердження Правил видачі сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 вересня 1999 року за № 638/3931, положення пункту 1.9. (Підчастина І) стандарту EASA Part-M в Україні не застосовуються.
II. Технічні вимоги для суб’єктів авіаційної діяльності та процедури для компетентних органів (Part-М) 
Стандарт EASA Part-M
Зміст
М.1
I. (Розділ A) Технічні вимоги
1.1. (Підчастина A) Загальні положення
1.1.1. (M.A.101) Сфера застосування
1.2. (Підчастина B) Відповідальність
1.2.1. (M.A.201) Розподіл обов’язків
1.2.2. (M.A.202) Повідомлення про дефекти
1.3. (Підчастина С) Підтримання льотної придатності
1.3.1. (M.A.301) Завдання з підтримання льотної придатності
1.3.2. (M.A.302) Програма технічного обслуговування повітряних суден
1.3.3. (M.A.303) Директиви льотної придатності
1.3.4. (M.A.304) Дані для модифікацій та ремонтів
1.3.5. (M.A.305) Система записів про підтримання льотної придатності повітряних суден
1.3.6. (M.A.306) Система технічних бортових журналів експлуатанта
1.3.7. (M.A.307) Передача записів про підтримання льотної придатності повітряних суден
1.4. (Підчастина D) Стандарти технічного обслуговування
1.4.1. (M.A.401) Дані для технічного обслуговування
1.4.2. (M.A.402) Виконання технічного обслуговування
1.4.3. (M.A.403) Дефекти повітряного судна
1.5. (Підчастина E) Компоненти
1.5.1. (M.A.501) Встановлення
1.5.2. (M.A.502) Технічне обслуговування компонентів
1.5.3. (M.A.503) Компоненти, що мають обмежений ресурс
1.5.4. (M.A.504) Контроль за компонентами, непридатними до експлуатації
1.6. (Підчастина F) Організація з технічного обслуговування
1.6.1. (M.A.601) Сфера застосування
1.6.2. (M.A.602) Заявка
1.6.3. (M.A.603) Обсяг схвалення
1.6.4. (M.A.604) Керівництво організації з технічного обслуговування
1.6.5. (M.A.605) Виробничі приміщення та площі
1.6.6. (M.A.606) Вимоги до персоналу
1.6.7. (M.A.607) Персонал, який засвідчує технічне обслуговування
1.6.8. (M.A.608) Компоненти, обладнання та інструменти
1.6.9. (M.A.609) Дані для технічного обслуговування
1.6.10. (M.A.610) Замовлення на проведення робіт з технічного обслуговування
1.6.11. (M.A.611) Стандарти технічного обслуговування
1.6.12. (M.A.612) Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна
1.6.13. (M.A.613) Сертифікат передачі до експлуатації компонента
1.6.14. (M.A.614) Записи з технічного обслуговування
1.6.15. (M.A.615) Привілеї організації
1.6.16. (M.A.616) Внутрішні перевірки організації
1.6.17. (M.A.617) Зміни у схваленій організації з технічного обслуговування
1.6.18. (M.A.618) Підтримання схвалення
1.6.19. (M.A.619) Недоліки
1.7. (Підчастина G) Організація з управління підтриманням льотної придатності
1.7.1. (M.A.701) Сфера застосування
1.7.2. (M.A.702) Заявка
1.7.3. (M.A.703) Обсяг схвалення
1.7.4. (M.A.704) Керівництво з управління підтриманням льотної придатності
1.7.5. (M.A.705) Приміщення
1.7.6. (M.A.706) Вимоги до персоналу
1.7.7. (M.A.707) Персонал з перегляду льотної придатності
1.7.8. (M.A.708) Управління підтриманням льотної придатності
1.7.9. (M.A.709) Документація
1.7.10. (M.A.710) Перегляд льотної придатності
1.7.11. (M.A.711) Привілеї організації
1.7.12. (M.A.712) Система якості
1.7.13. (M.A.713) Зміни у схваленій організації з управління підтриманням льотної придатності
1.7.14. (M.A.714) Ведення записів
1.7.15. (M.A.715) Підтримання схвалення
1.7.16. (M.A.716) Недоліки
1.8. (Підчастина H) Сертифікат передачі до експлуатації (CRS)
1.8.1. (M.A.801) Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна
1.8.2. (M.A.802) Сертифікат передачі до експлуатації компонента
1.8.3. (M.A.803) Уповноваження пілота-власника
1.9. (Підчастина I) Сертифікат перегляду льотної придатності
1.9.1. (M.A.901) Перегляд льотної придатності повітряного судна
1.9.2. (M.A.902) Чинність сертифіката перегляду льотної придатності
1.9.3. (M.A.903) Зміна реєстрації повітряного судна у межах ЄС
1.9.4. (M.A.904) Перегляд льотної придатності повітряного судна, що імпортується до ЄС
1.9.5. (M.A.905) Недоліки
II. (Розділ B) Процедура для компетентних органів
2.1. (Підчастина A) Загальні положення
2.1.1. (M.B.101) Сфера застосування
2.1.2. (M.B.102) Компетентний орган
2.1.3. (M.B.104) Ведення записів
2.1.4. (M.B.105) Взаємний обмін інформацією
2.2. (Підчастина B) Відповідальність
2.2.1. (M.B.201) Розподіл обов’язків
2.3. (Підчастина C) Підтримання льотної придатності
2.3.1. (M.B.301) Програма технічного обслуговування
2.3.2. (M.B.302) Винятки
2.3.3. (M.B.303) Моніторинг підтримання льотної придатності повітряних суден
2.3.4. (M.B.304) Анулювання, припинення та обмеження
2.4. (Підчастина D) Стандарти технічного обслуговування
2.5. (Підчастина E) Компоненти
2.6. (Підчастина F) Організація з технічного обслуговування
2.6.1. (M.B.601) Заявка
2.6.2. (M.B.602) Первинне схвалення
2.6.3. (M.B.603) Видача схвалення
2.6.4. (M.B.604) Постійний нагляд
2.6.5. (M.B.605) Недоліки
2.6.6. (M.B.606) Зміни
2.6.7. (M.B.607) Анулювання, припинення та обмеження схвалення
2.7. (Підчастина G) Організація з управління підтриманням льотної придатності
2.7.1. (M.B.701) Заявка
2.7.2. (M.B.702) Первинне схвалення
2.7.3. (M.B.703) Видача схвалення
2.7.4. (M.B.704) Постійний нагляд
2.7.5. (M.B.705) Недоліки
2.7.6. (M.B.706) Зміни
2.7.7. (M.B.707) Анулювання, припинення та обмеження схвалення
2.8. (Підчастина H) Сертифікат передачі до експлуатації (CRS)
2.9. (Підчастина I) Сертифікат перегляду льотної придатності
2.9.1. (M.B.901) Оцінка рекомендацій
2.9.2. (M.B.902) Перегляд льотної придатності компетентним органом
2.9.3. (M.B.903) Недоліки
Додаток 1 (Доповнення І) – Договір з підтримання льотної придатності
Додаток 2 (Доповнення ІІ) – Сертифікат дозволеної передачі Форма 1 EASA (EASA Form 1)
Додаток 3 (Доповнення ІІІ) – Сертифікат перегляду льотної придатності – Форма 15 EASA (EASA Form 15)
Додаток 4 (Доповнення ІV) – Система класів та рейтингів, що використовуються для схвалення організацій з технічного обслуговування, посилаючись на Підчастину F Part-M та Part-145
Додаток 5 (Доповнення V) – Схвалення організації з технічного обслуговування, посилаючись на Підчастину F Part-M
Додаток 6 (Доповнення VІ) – Схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності відповідно до Підчастини G Part-M
Додаток 7 (Доповнення VІI) – Складні завдання з технічного обслуговування
Додаток 8 (Доповнення VIII) – Обмежене технічне обслуговування, яке виконує пілот-власник

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code